Verslag van de dames bijeenkomst gehouden 0p

advertisement
Verslag van de dames bijeenkomst gehouden op 1 juli 2011 in het schuttersgebouw van
Claudius Civilis te Pannerden.
De voorzitter heet alle dames van harte welkom op deze eerste bijeenkomst waarin zij hun
wensen kenbaar kunnen maken.
De voorzitter stelt voor om eerst de kermis onder de loep te nemen.
Zondagavond;
Geen op of aanmerkingen.
Maandagmorgen;
1.Kan er iets voor de kinderen gedaan worden?
2.Een cocktailbar plaatsen?
3.Mag de nieuwe koningin in de zaal blijven als de nieuwe koning bekend is?
4.Eventueel vogel knuppelen of Prijsschieten voor de dames.
5.Kan het vogelschieten niet dichterbij het schuttersgebouw?
6.Het lint van de medaille kan dat geen andere kleur worden of worden aangepast aan de jurk
van de koningin?
Maandavond;
1.Om 24.00 uur moet het koningspaar de zaal verlaten kunnen ze niet gewoon blijven of weer
terug naar de zaal gaan?
Dinsdagmorgen;
1.Mag de koning niet meegaan met de schutterij i.p.v. in de zaal te blijven?
2.De koets i.p.v. dinsdagmorgen de zondagmorgen laten rijden, na de kerk een rondgang door
het dorp?
Dinsdagavond;
Geen op of aanmerkingen.
De kermis attracties;
1.Er was geen happy hour afgelopen jaar? (2010)
2.Aanbod attracties uitbreiden?
3.Kan er niet elk jaar van attracties gewisseld worden?
4.Rups en Swing zijn al heel ,oud worden die wel elk jaar gekeurd?
5.Kan de vietnamese loempia wagen weer terugkomen.
6.Waarom de kermis niet op zaterdagavond beginnen?
Andere vragen.
1.Kaart voor vrouwen en dochter van schutter? Brief van Lidia v.d. Boogaard word voor
gelezen.
a. Hier word een oplossing voor gezocht. ( b.v. dames van Claudius Civilis die dan een vast
bedrag betalen voor de hele kermis.)
2.Kunnen vrouwen schutter worden?
a. Vrouwen kunnen geen schutter worden.
3.Waarom kunnen enkele mensen van buiten Pannerden geen schutter worden?
a. De schutters hebben beslist dat mensen van buiten Pannerden geen schutter kunnen worden,
dit is unaniem besloten en vastgelegd.
4.Kan iemand die al 3 jaar kermis viert schutter worden?
a. Ook die kan geen schutter worden.
5.Krijgen schutters buiten Pannerden bericht?
a. Alle schutters buiten Pannerden krijgen bericht als men het E-mail adres heeft door
gegeven anders kan men dit lezen op de website van Claudius Civilis.
6.Kunnen dames ook tafels reserveren?
a. Na 21.00 uur kan dat als er nog tafels vrij zijn.
Als er tijdens de kermis om 19.00 uur niemand een bepaalde tafel zit mogen andere daar
gebruik van maken.
(min 2 personen en alleen die avond)
7.Mag de muziek zelf bepalen wat ze spelen?
a. Ze mogen zelf bepalen wat ze spelen maar ze zijn wel verplicht om enkele oude dansen te
spelen. Overdag moeten ze rekening houden met de senioren.
8.De sanitaire voorziening is niet altijd even schoon?
a. Er komt een toiletjuffrouw die de toiletten schoonhoudt tijdens de kermis
9.Wie zoekt de wijn uit?
a. Dat doet de senaat en hun echtgenote / partner.
10.Kan de consumptieprijs met het koninginnebal niet naar beneden?
a.
11.Gaan we voor de Hollandse avond iets anders doen?
a.
Komt er nog een vrouwenvergadering na de ledenvergadering?
a.
Alle vragen die nog open staan zullen tijdens de volgende bijeenkomst worden
beantwoord.
Ook de vragen over de maandag en Dinsdag.
Download