Kosmische Spiraal Tijdlijn

advertisement
Tijd | Tegel nr.
Kosmische Spiraal Tijdlijn
TIJD NA OERKNAL
1: De Big Bang (Oerknal) en Kosmische Inflatieperiode
[+0-10x10-32 seconden]1
2: Vorming van materie
[+1seconde]
Big Bang nucleosynthese - eerste atomen worden gevormd
[+10s-20 minuten]
3: Fotonen tijdperk, het heelal is ondoorzichtig, dwz. mistig
[+10s-380,000 jaar]
4: Recombinatie - het heelal wordt transparant
[+380.000 jaar]
5: De Donkere Tijden
[+380.000-150.000.000 jaar]
6: De eerste sterren worden gevormd
[+150.000.000 jaar]
7: De eerste sterrenstelsels en quasars worden gevormd
[+1 Gigajr]*
8: Sterrenstelsels evolueren in spiraalstelsels en elliptische stelsels
9: Stervorming in het Heelal bereikt hoogste activiteit
[+3.5 Gigajr]*
10: Toenemende hoeveelheid van zware chemische elementen in sterrenstelsels
11: De Melkweg, ons eigen sterrenstelsel
13: De protoplanetaire schijf waaruit ons Zonnestelsel is ontstaan
[+9.2 Gigajr]*
14: Schijf met restmateriaal van de vorming van een planeetstelsel
15: Planeetvorming
TIJD VOOR NU
16: Vorming van de Aarde
[-4.543 Gigajr]*
17: Gesmolten oppervlak en inslag van asteroïden
18: Vulkanisme, de Hadeïcum
19: Vloeibaar water op het oppervlak van de Aarde
20: Laat en Zwaar Bombardement, Aarde ondergaat nog steeds zware inslagen
[-4.1-3.8 Gigajr]*
21: Weer en stormen, water cyclus
22: Oceanen
23: Hydrothermale schoorstenen in de diepzee
24: Organische chemie en warmte
Nucleobasen van DNA
25: Lipiden dubbellagen
Protocellen
26: Vorming van Leven
[-4.1-3.7 Gigajr]*
DNA
Prokaryoten (eencelligen zonder celkern)
27: Bacteriën en Archaea vormen afzonderlijke takken van leven
28: Virussen
Mitochondriën (energiefabriekjes van eukaryote cellen)
Eukaryoten (een- en meercelligen met celkern)
[-1.85 Gigajr]*
29: Cel koloniën
30: Multicellulaire levensvormen
[-800 Megajr]**
31: Vroege protozoa
[-750 Megajr]**
Edicarium Biota, eerste grote complexe levensvormen
[-580 Megajr]**
32: Cambrische Explosie - snelle vorming van nieuwe soorten leven
[-500 Megajr]**
33: Eerste vissen
34: Eerste dieren en planten die op land leven
[-420 Megajr]**
35: Bomen en planten op het land
36: Eerste dinosauriërs
[-230 Megajr]**
Grote insecten als gevolg van de hoge zuurstof concentraties
37: Microraptor
[-130 Megajr]**
Krokodilachtige dinosauriër
39: Yutyrannus
[-120 Megajr]**
40: Kleine zoogdieren
41: Uitsterven van dinosauriërs, op grens van Krijtperiode en Tertiair
[-66 Megajr]**
43: Herstel van biodiversiteit
44: Zoogdieren
45: Vroege hominiden (grote apen)
[-22 Megajr]**
46: Voetstappen van eerste homo sapiens
[-200,000 jaar]
47: Grot verblijfsplaatsen en gereedschappen
48: Jagers en verzamelaars
49: IJstijd
[-100.000-11.000 jaar]
WESTERSE KALENDER
50: Eerste steden
[9000 vC]
51: Landbouw
[8000 vC]
Wiel
[4500 vC]
Schrift
[3200 vC]
52: Sumerie
[5500-4000 vC]
54: Piramiden
Trojaanse Oorlog
[1260 vC]
55: Klassiek Griekse beschaving
[400 vC]
Romeinsestad met aquaduct, hippodroom en Colosseum
[100 nC]
56: Vikingen plunderen een klooster
[700 nC]
Kasteel met Donjon
[1000 nC]
57: Tijdperk der ontdekkingsreizen
[1500 nC]
Kompas, Telescoop
Zeilschepen op de oceaan
58: Industriële Revolutie
[1850 nC]
Stoomkracht
Landbouw mechanisatie
Olie en gas industrie
[1900 nC]
59: Wegen en auto's
Betonnen steden en wolkenkrabbers
[1920 nC]
Radiotelescopen
[1950 nC]
60: Kernenergie centrales
[1958 nC]
Concorde supersonisch straalvliegtuig voor passagiersvervoer
Saturnus V maanraket
[1969 nC]
61: Microcomputers
[1970 nC]
Het internet, World Wide Web
[1990 nC]
62: Moderne zonnepanelen
Moderne windturbines
Herbruikbaar raketstage
[2015 nC]
63: Astronaut en Aarde
1
*
**
10x10-32 seconden = 0.0000000000000000000000000000001 seconden
Gigajr: een Gigajaar is een miljard jaar, dwz. 1.000.000.000 jaar
Megajr: een Megajaar is een miljoen jaar, dwz. 1.000.000 jaar
Download