verklarende woordenlijst

advertisement
VERKLARENDE WOORDENLIJST
ALGEMENE TERMEN
Mediaal
Gelegen aan de binnezijde (dichter bi jhet midden van het lichaam)
Lateraal
Gelegen aan de buitenzijde (verder van ht midden van het lichaam)
Craniaal
Hoger gelegen (letterlijk meer in de richting van het cranium – schedel)
Caudaal
Lager gelegen (letterlijk meer in de richting van de cauda – staart)
Ventraal
Meer naar voor gelegen (letterlijk aan de buikzijde van het lichaam, venter – buik)
Dorsaal
Meer naar achter gelegen (letterlijk aan de rugzijde van het lichaam, dorsum – rug)
Anterior
Vooraan (gelegen)
Posterior
Achteraan (gelegen)
Proximaal
Dichter bij de aanhechting van het lidmaat aan de romp
Distaal
Verder van de aanhecchting van het lidmaat aan de romp
Superficialis
Oppervlakkig (gelegen)
Profundus
Diep (gelegen)
OSTEOLOGIE
= Geheel van anatomische gegevens i.v.m. de beenderen
Angulus
Hoek
Apex
Uiteinde
Arcus
Benige boog
Capitulum
Klein hoofd, afgerond uiteinde van een beenstuk
Cartilago
Kraakbeen, niet verkalkt beenderweefsel als bedekking van gewrichtsoppervlakten of
als deel van een been dat nog groeit
Cavitas
Holte, uitgeholde oppervlakte
1
Cornu
Hoornvormig uitsteeksel
Corpus
Lichaam, bijzonderste deel van een beenstuk
Facies
Vlak
Facies articularis
Gewrichtsvlak
Foramen
Opening (omgeven door beenweefsel)
Fossa
Kuil
Labrum
Lip, lipvorming uitsteeksel
Os
Been
Ossis
Van het been
Pars
Deel, deelstuk van een been of orgaan
Processus
Uitsteeksel
Spina
Doorn, doornvormig uitsteeksel
Tuber
Breed uitsteeksel
Tuberculum
Klein uitsteeksel
Tuberositas
Ruwheid
SYNDESMOLOGIE
= Geheel van de anatomische gegevens i.v.m. de gewrichten
Articulatio
Gewricht
Bursa
Beurs, beursvormige holte, al of niet in betrekking met de gewrichtholte
Capsula articularis
Gewrichtskapsel
Discus
Gewrichtsschijf
Fibrosa
Bindweefselig
Junctura
Verbinding
2
Ligamentum
Ligament, bindweefselige band
Membrana
Membraan
Meniscus
Halfmaanvormgie (gewrichts)schijf
MYOLOGIE
= Geheel van anatomische gegevens i.v.m. de spieren
Fascia
Spieromhulsel
Musculus
Spier
Musculi
Van de spier of spieren (meervoud)
Musculus flexor
Buigspier
Musculus extensor
Strekspier
Musculus
supinator
Supinerende spier
Musculus pronator
Pronerende spier
Musculus tensor
Spanspier
Tendo
Pees
3
Download