250.233_11_15 Verwijderen van de prostaat volgens ETAP

advertisement
Verwijderen van de prostaat
volgens ETAP
endoscopische transvesicale
adenomectomie van de prostaat
Afdeling urologie
Bij u werd onlangs een vergroting van de prostaat
geconstateerd. Uw uroloog heeft met u besproken dat uw
prostaatklier verkleind/uitgeschraapt moet worden. Klassiek
gebeurt dit door middel van een ‘TURP’. Echter kan dit bij een
prostaatvolume van meer dan 60 gram niet via TURP, in één
sessie, worden gerealiseerd. Dan wordt in principe een open
operatie verricht waarbij de prostaat via de blaas wordt
uitgehold. Dit heet een transvesicale adenomectomie volgens
Hryntschak of Millin. We bieden in MMC een nieuwe techniek
aan: de endoscopische transvesicale adenomectomie van de
prostaat. Dit is de minimaal invasieve variant van de open
operatie. Tijdens het voorgesprek heeft de uroloog u hierover
verteld.
Functie van de prostaat
De prostaat is een klier en produceert een vloeistof die, bij
zaadlozing, samen met de zaadcellen naar buiten komt
(sperma). De prostaat is dus van belang voor de vruchtbaarheid
en niet voor de seks. Het prostaatvocht houdt de zaadcellen in
leven tijdens hun tocht naar de eicel. De zaadcellen worden
geproduceerd in de zaadballen. Hormonen regelen de groei
van de prostaat, de vorming van prostaatvocht en de
zaadproductie.
De klachten
U heeft al een geruime tijd last van ‘LUTS’. Dat wil zeggen een
zwakkere straal, vaker plassen overdag en ’s nachts, drang om
te plassen, maar de indruk dat de blaas niet helemaal leeg
geplast raakt.
1
De onderzoeken
• Rectaal onderzoek
Bij het algemeen lichamelijk onderzoek wordt altijd een rectaal
toucher gedaan. Zo kan de grootte, de vorm, de stevigheid en
het oppervlak van de prostaat worden beoordeeld. Dit is een
eenvoudig onderzoek en het duurt maar kort.
Bloed- en urineonderzoek
Bloed wordt afgenomen voor beoordeling van de algemene
gezondheidstoestand, de nierfunctie, maar vooral voor het
bepalen van het PSA = Prostaat Specifiek Antigen. Het PSA
kan verhoogd zijn bij een prostaatontsteking, prostaatvergroting
en prostaatkanker. De waarden van het PSA zijn veelal ook
leeftijdsafhankelijk. Met het ouder worden en het groeien van
de prostaat zal ook het PSA stijgen.
•
Echografie van de prostaat
Bij een inwendige echografie kunnen via de anus en de
endeldarm de grote, de aard en de vorm van de prostaat
worden bepaald. Dit gebeurt met behulp van een vingerdik
apparaat, dat via de anus pijnloos wordt ingebracht.
•
Voorbereiding
De dag van de operatie zal u de uroloog zien op de afdeling of
op de operatiekamer. Wanneer u op dat moment nog vragen
heeft, kunt u ze gerust stellen. Ook de anesthesist ziet u vooraf
aan de ingreep. De ingreep zal plaatsvinden onder algemene
narcose. U krijgt ook een pijnpomp voor pijnstilling na de
operatie.
ETAP-operatie:
We bieden in MMC een nieuwe techniek aan: de
endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat.
Dit is een kijkoperatie waarbij drie poosten in de blaas worden
ingebracht en er door middel van kijkbuisinstrumenten
prostaatverwijdering kan worden verricht.
2
Een kijkoperatie biedt een aantal voordelen:
•
De ingreep kan nauwkeuriger uitgevoerd worden, doordat
de camera details vergroot.
•
Er is beduidend minder bloedverlies.
•
Het herstel gaat sneller, het ziekenhuisverblijf is korter.
•
De kleine wondjes geven minder pijnklachten.
•
De littekens zijn veel kleiner dan bij een open operatie.
Belangrijk is dat zo nodig, indien de ingreep te moeilijk verloopt
of indien er zich een situatie voordoet die we niet op
endoscopische wijze kunnen oplossen, de buik toch wordt
geopend en de ingreep verder klassiek open verloopt. Dit
noemt men een open conversie.
Na de operatie
Voor het verwijderen van de prostaat zult u ongeveer 3-5 dagen
in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat is mede afhankelijk
van het directe herstel na de operatie. Op het einde van de
ingreep laat de uroloog een drain in uw onderbuikbuik achter
voor het laten afvloeien van wondvocht. U krijgt een katheter in
de plasbuis voor de afvoer van urine. De drain wordt verwijderd
zodra er weinig volume is aan wondvocht. De blaaskatheter
blijft in principe een week ter plaatse en wordt daarna op de
polikliniek verwijderd. U zult ook nog een infuus hebben en er
zal een pijnpomp aanwezig zijn die u zelf kunt bedienen.
Bijwerkingen en/of complicaties
• Urineverlies (incontinentie). Het is mogelijk dat u na deze
ingreep minder goede controle heeft over het plassen en af
en toe urine verliest. In dat geval dient u spierversterkende
bekkenbodemfysiotherapie te krijgen.
• Wondcomplicaties. Complicaties aan de wond kunnen
ondermeer bestaan uit wondinfecties, vochtophopingen in
het operatiegebied en urinelekkage via de wond. Deze
complicaties komen niet vaak voor.
• Bloeding. Bloeding waarvoor open conversie nodig is en/of
eventueel bloedtransfusie.
3
Hygiëne
Goede huidverzorging bij incontinentie is erg belangrijk. De
werking van urine op de huid kan leiden tot vervelende
huidirritaties. Dit kunt u voorkomen door de huid goed schoon
en droog te houden. Was ook de katheter zodat die goed
schoon blijft. Besteed daarbij extra aandacht aan de
huidplooien omdat de huid op deze plaatsen sneller gaat
broeien.
Bekkenbodemfysiotherapie
Na een adenomomectomie van de prostaat kan tijdelijk
urineverlies (incontinentie) optreden en dit voornamelijk bij
inspanning (bijvoorbeeld hoesten, niezen, opstaan, hurken). We
zullen door middel van training van de bekkenbodemspieren
deze incontinentie onder controle krijgen. Met deze training zal
men bewust worden van deze spieren en er opnieuw gebruik
van maken. Indien mogelijk wordt met deze oefeningen gestart
voor de operatie.
Belangrijke telefoonnummers
•
Heeft u vragen over de ingreep zelf, dan kunt u bellen met
de polikliniek urologie: (040) 888 83 90.
•
Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH)
in Veldhoven, telefoonnummer (040) 888 88 11.
•
Heeft u vragen voor de continentieverpleegkundige bel dan
(040) 888 83 90.
4
Notities
Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier
op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.
5
Hoe tevreden bent u over uw arts, specialist of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl
Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl
Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven
Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven
De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te
geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen
andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts
een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of
behandelaar.
© MMC.250.233_11_15
Download