We wensen u wat licht

advertisement
Secretariaat: Beatrijslaan 49 , 3110 Rotselaar – 016/58.09.27
Email : [email protected]
Website : http://www.b-g-b.be/
8 december 2013
1. Ga even
zitten en lees
…
Woordje van het bestuur: We wensen u wat licht.
Wij wensen je wat licht in momenten van zorgen.
Wij wensen je wat hoop en wat uitzicht op morgen.
Wij wensen je wat warmte in kil-grijze dagen.
Wij wensen je een antwoord bij twijfels en vragen.
Wij wensen je wat zachtheid als woorden te hard zijn,
Wat vreugde en vrede als gedachten te zwart zijn.
Wij wensen je wat rust temidden je werk,
Wij wensen je wat stilte, het make je sterk
Wij wensen je een hand die je verder geleidt,
Een stralende glimlach die je vrienden verblijdt.
Wij wensen je een plaats om bij regen te schuilen;
Wij wensen je een mens die niet schrikt van je huilen.
Wij wensen je een bloem om je dagen te kleuren
En een vriendelijk gebaar om weer bij op te fleuren.
(Frans Weerts)
Wij wensen je wat licht in 2014 !
Vanwege het ganse bestuur van BGB
1
Doordenkertje van de maand.
Onze gepensioneerden zijn goud waard!!
Hoezo, onze ouderen niets meer waard?
Wij zijn een fortuin waard!
Wij hebben zilver in onze haren,
goud in onze tanden,
gas in onze darmen,
stenen in onze nieren,
lood in onze schoenen,
kalk aan onze nagels,
staal in onze heupen,
plastic in onze knieën.
Vol met dure medicamenten,
lijken we wel op goudmijnen.
Een mens met zoveel mineralen,
is met geen miljoen te betalen.
Daarom gaan we fier door ’t leven
en nemen kritiek op als een spons,
want door al die rijkdom,
drijft de economie nog steeds op ons!
Vernieuwing van het lidmaatschap.
Een nieuw jaar betekent, ook voor BGB, de vernieuwing van het lidmaatschap.
Daarom onze vraag om het bedrag van 10 € te willen storten op onze bankrekening
BE91 7390 0930 0176 (739-0093001-76) met vermelding : “naam van het lid: ………… “
We houden het democratisch op 10 € per jaar!!!
Indien je dat vlug doet, ben je zeker dat je ononderbroken de nieuwsberichten krijgt van
de Bond Gepensioneerden van Boerenbond én dat je uitgenodigd blijft op al onze
activiteiten.
Ook ex-collega’s die nog geen lid zijn van onze Bond mag je aanspreken om lid te worden.
Verwittig ons en dan doen wij het nodige om óók hen op te nemen in onze BGB.
Zie overschrijving bijgevoegd.
2
Donderdag 9 januari: Genen: een genetische
(r)evolutie?
Prof. J.J. Cassiman.
Met de beste wensen voor 2014 nodigen wij u graag uit voor de eerste
samenkomst in dit nieuwe jaar. Ook familie en vrienden zijn welkom.
DONDERDAG 9 JANUARI OM 13u30 te LEUVEN ,
DIESTSE VEST 40, in de LOKALEN van de BOERENBOND. (dit is
Dit gaat door op
nabij het station van Leuven)
Tip: kies voor het openbaar vervoer, parking kan een probleem zijn in de
omgeving.
Niemand minder dan PROF. J.J. CASSIMAN, Centrum Menselijke erfelijkheid,
komt deze lezing geven . HIJ is zeker de specialist op dit gebied en brengt het
ook in een verstaanbare taal.
Hij schrijft het volgende over de inhoud:
De moleculaire biologie heeft de laatste 15 jaar een nooit geziene bloei gekend. De
technologie die nu reeds ter beschikking staat van de onderzoeker heeft dan ook het
fundamenteel onderzoek naar de aard van erfelijke en niet-erfelijke aandoeningen en
naar het begrijpen van de fundamentele mechanismen die onze cellen en weefsels in
leven houden, in een stroomversnelling gebracht.
Het Menselijk Genoom project is beëindigd. We hebben nu vrij beschikbaar op het
internet de ganse informatie over de opeenvolging van de 3 miljard bouwstenen van het
menselijke DNA. Dit project heeft heel wat nieuwe inzichten in de structuur van het
menselijk DNA gegenereerd. Het vrij kunnen beschikken over al deze informatie is ook
verantwoordelijk voor een volledig nieuwe aanpak in het onderzoek van de functie van
het DNA. Grote stukken DNA kunnen nu vlot worden onderzocht om hun rol in
frequente ziekten te ontrafelen. Het ganse genoom kan worden afgetast om regio’s te
identificeren die mede verantwoordelijk zijn voor complexe ziekten zoals hart en
vaatziekten, depressies, reuma en vele anderen. Individuele verschillen in de
samenstelling van genomen kunnen in het licht gesteld worden; het genoom van
verschillende bevolkingsgroepen kan worden vergeleken; verschillen tussen mens en
dier, tussen dieren onderling worden duidelijk; nieuwe dier-, insecten- en
plantensoorten worden ontdekt en in kaart gebracht; genetisch gemodificeerde
organismen worden geproduceerd; de samenstelling van een minimaal genoom dat nog
leven toelaat wordt ontrafeld bij bacteriën.
En tenslotte hebben deze technieken zelfs de mogelijkheid geopend om de mens
genetisch te behandelen (manipuleren), omdat het nu mogelijk is geworden DNA
fragmenten of genen te isoleren, te veranderen of tot expressie te brengen in gekweekte cellen en dieren.
Het is duidelijk dat al deze toepassingen een belangrijke bijdrage leveren aan het
voorkomen en eventueel later het genezen van erfelijke aandoeningen. Toch rijzen er
hierdoor heel wat vragen over de wijze waarop deze mogelijkheden in de praktijk zullen
worden toegepast en wat hiervan de impact zal zijn op onze samenleving nu, en zeker
ook op de toekomst van onze soort
3
Het wordt een boeiende namiddag over een zeer actueel thema waar we een
antwoord krijgen op veel vragen over deze materie.
Inkom 6 €.
Rond 16u30 sluiten wij af met “SPRAKELEND DRANKJE “ en heffen het glas op
een steengoed 2014.
Van harte welkom!
"Zoals thuis bij Ons"
een gevatte uitspraak, die Annemie Morris van KVLV deed, bij de voorstelling van
"ONS" op onze programmadag op 5 november.
Een greep uit ONS MANIFESTO waar de Groep KVLV zich over gebogen heeft:
"Duurzaam doen en denken, de toekomst in het oog houden, mee aan een samenleving
bouwen, waar iedereen kansen krijgt, waar zorgen voor elkaar de normaalste zaak van
de wereld is, waar iedereen zich thuis voelt..."
Allicht is heel wat van het aanbod van informatie en dienstverlening jullie al bekend en
hebt u reeds kunnen gebruik maken van een van hen, zoals Landelijk
Dienstencooperatief, Landelijk Praktijkatelier, Klusjesdienst, Ons Zorgnetwerk,
KVLV-vrouwen met Vaart, Landelijke Thuiszorg, Poetsdienst, Steunpunt Groene Zorg...
Toch willen we die de volgende maanden nog eens afzonderlijk in de belangstelling
brengen, OK?
Jeanine Fonteyn.
Naklanken van de programmadag ...
De foto’s genomen op de programmadag staan online op de BGB-webite, met oprechte
dank aan Hilda Staels die de foto’s genomen en bewerkt heeft.
http://www.b-g-b.be/ kies activiteiten, inschrijvingen en foto’s
kies verder activiteiten in 2013
kies verder programmadag en klik op foto’s
of je kan rechtstreeks via picassaweb gaan
https://picasaweb.google.com/112439220588542900178/BGBProgrammadag5November2013?authuser=0&fea
t=directlink
4
Proficiat aan onze jubilarissen:
90 jaar :
01/01: Doms François (KBC-B), Egenhovenweg 47 / 41, 3001 Heverlee
28/01: Celis Willem (Acerta-SBB), Klappijstraat 21, 3294 Diest
80 jaar :
08/01: De Groote Gilbert (KBC-V), Lindelaan 2, 9800 Deinze
10/01: Heinix René (AVEVE), Av. Des Rousserolles 55, 1640 St Genesius Rode
31/01: Dewinter Julia (BB), Bevel-Dorp 103, 2560 Nijlen
50 jaar gehuwd :
25/01: Toelen Anna (KBC-B) met Baron Robert,
Hannuitsesteenweg 416, 3401 Landen/walshoutem
Onze christelijke deelneming aan de familie van onze
overleden leden
Een aantal collega's werden het verlopen kalenderjaar geconfronteerd met lijden
en sterven en afscheid nemen van hun partner.
Elk maakt dit door op zijn of haar manier en zoekt troost in gebed, bij elkaar, bij
kinderen, familie en collega's.
Daarom is deze reportage zo aangrijpend en voor velen erg herkenbaar
Jos Peeters, onze oud -collega en tevens oud-bestuurslid, kon samen met de
dienst Palliatieve Zorg Gasthuisberg, zijn verhaal vertellen over de periode van
ziekte en overlijden van zijn echtgenote.
Een mooie en boeiende reportage, die je kan terugvinden op " TV Zorg" onder de
benaming: Palliatieve Zorg van 7/6/2013.
zie :
http://www.tvzorg.be/v/palliatieve-zorg/
We danken Jos en zijn naasten om ons te laten meeleven.
Welkom aan onze nieuwe leden:
Tony Lemmens (ACERTA), Busselbergstraat 9, 3583 Paal
Jeannine Vouckx, weduwe van Rene Swartenbroekx (KBC-V), Runkelendorp 88, 3803
Sint-Truiden
5
Download