Een voorstelling voor kinderen van 3 t/m 7 jaar en hun begeleiders

advertisement
Lesbrief
van de poppentheatervoorstelling
‘Een grote, dikke pannenkoek’
Een voorstelling voor kinderen van 3 t/m 7 jaar en hun begeleiders
Gespeeld door
POPPENTHEATER HANS SCHOEN
Impresariaat: Bureau Vanaf Twee, 020-636 68 60 / [email protected] / www.vanaf2.nl
Lesbrief van de poppentheatervoorstelling
‘Een grote, dikke pannenkoek’
Over Poppentheater Hans Schoen.
Poppentheater Hans Schoen is een reizend poppentheatergezelschap. Er wordt overal in het
land gespeeld op scholen, buurthuizen, in theaters, peuterspeelzalen enz. De standplaats van
het gezelschap is Hoorn.
Het poppentheater streeft ernaar om voor de kinderen warme volwaardige voorstellingen te
maken met een heldere, eenvoudige verhaallijn. Binnen zo’n intieme sfeer worden de
kinderen in hun fantasie geprikkeld. Natuurlijk mogen humor en muziek hier niet bij
ontbreken.
Het poppentheater heeft een eigen website: www.poppentheaterhansschoen.nl
De première van ‘Een grote, dikke pannenkoek’ is geschied in januari 2008 in Theater
Studio 88 te Bobeldijk.
‘Een grote, dikke pannenkoek’ is ontstaan door een samenwerking tussen Poppentheater
Hans Schoen en het Seifenblasen Figurentheater uit Duitsland.
Medewerkers aan de voorstelling.
Spel: Hans Schoen
Muziek: Peter Dirkmann
Regie: Stephan Stoetzer
Affiche: Elsje Zwart
Poppen en decor zijn in eigen atelier vervaardigd
Duitse tekst: Christian Schweiger
Vertaling: Poppentheater Hans Schoen
Leeftijd: 3 t/m 7 jaar en de begeleiders
Technische gegevens.
Speelvlak: 5 m. breed, 4 m. diep en 2,5 m. hoog
Opbouwtijd: 1,5 uur
Speeltijd: ca. 45 minuten
Afbouwtijd: 0,5 uur
Verduistering: graag, maar is niet noodzakelijk
Indien u hier niet aan kunt voldoen, neemt u dan a.u.b. contact op met het poppentheater. We
kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.
Informatie.
Voor informatie kunt u altijd bellen met het poppentheater: 0229 – 218058,
of e-mailen: [email protected] , website www.poppentheaterhansschoen.nl
U kunt ook contact opnemen met het Theaterbureau waarbij het poppentheater is aangesloten:
Theaterbureau Vanaf2: 020 – 6366860, e-mail: [email protected].
Naar de voorstelling gaan.
Voor sommige kinderen is het de eerste keer dat ze naar een voorstelling gaan. Het is prettig
als u de kinderen wilt voorbereiden op het theaterbezoek. U kunt dan aandacht besteden aan:
het reizen naar de voorstellingsplek. Het ophangen van de jassen en het wc bezoek voor de
aanvang. Het blijven zitten tijdens de voorstelling. Het uitgaan van de zaallichten en het
aangaan van de theaterlichten. Tijdens de voorstelling wordt het nooit echt donker. Eventueel
het applaus aan het eind van de voorstelling. Het groep voor groep verlaten van de
voorstellingsruimte.
Het verhaal van ‘Een grote, dikke pannenkoek’ heeft volgens ons geen voorbereiding nodig.
Het is gebleken dat de voorstelling helder en duidelijk genoeg is voor de kinderen.
Korte inhoud van de voorstelling voor de leerkrachten en/of begeleiders.
Hans wil vandaag pannenkoeken bakken. Maar dat gaat niet van een leien dakje. De
pannenkoek valt op de grond als hij hem wil omkeren! Dan ziet hij het: het is de pan van tante
Mina. “Jullie kennen het verhaal toch van tante Mina? Nee? Dan zal ik jullie het verhaal
vertellen over de grote dikke pannenkoek, die uit de koekenpan springt en allee hop, allee hop
de wijde wereld in rolt om een groot avontuur te beleven”.
‘Een grote, dikke pannenkoek’is een wervelend verhaal over een voldane tante, een
kieskeurig konijn, een gulzig varken, een ‘pechvogel’ hengelaar en hongerige kinderen. De
voorstelling is een juweeltje van eenvoud, vrij naar een Deens sprookje over keuzes maken en
wat je wilt met je leven.
‘Een grote, dikke pannenkoek’ is een speels tafelpoppenspel met prachtige, smaakvolle tafel-,
hand-, stokpoppen en schimmen. In een fantasievol decor speelt Hans deze vrolijke
voorstelling.
We wensen u en de kinderen veel plezier bij deze voorstelling.
Hierna volgen enkele suggesties voor een nagesprek over
‘Een grote, dikke pannenkoek’.
1. Pannenkoeken.
- hoe maak je een pannenkoek?
- wat kan er op een pannenkoek?
- wanneer eet je een pannenkoek?
* Haal uit de bibliotheek een aantal kookboeken met buitenlandse gerechten en laat de
kinderen gerechten zoeken waarin pannenkoeken zijn verwerkt.
(er zijn pannenkoekgerechten in bijv. Suriname – roti -, Afrika, Mexico, India enz.
* Er is zelfs een pannenkoekensoep! Kijk eens hoe die gemaakt wordt.
* Er is ook een poffertje. Wat is het verschil tussen een pannenkoek en een poffertje?
* Kunnen pannenkoeken praten? Weglopen? Klimmen?
* Tante Mina houdt van koken en lekker eten.
Waarom wil de pannenkoek niet door tante Mina opgegeten worden?
2. Konijn.
* Waar woont het konijn?
* Waar wonen konijnen in de natuur?
* Is het een aardig konijn?
* Het konijn moet iets zoeken. Wat?
* Voor wie doet het konijn dat?
* Is het een slim konijn?
* Ziet hij de wortel?
* Hoe wil hij de wortel pakken? Lukt dat?
* De pannenkoek wil niet door het konijn opgegeten worden, waarom niet?
Spel.
Zet de kinderen in een kring en speel het “zakdoekje leggen” met ze. Vervang hierbij de
zakdoek door een echte wortel. Vervang ook in het liedje het zakdoekje door een wortel.
3. Varken.
* Het varkentje kan zwemmen.
Doet ze dat goed?
* Kan jij al zwemmen?
* Hoe gaat de schoolslag?
* Hoe gaat de rugslag?
* Kan jij duiken in het water?
* Het varkentje houdt van eten.
Waarom wil de pannenkoek niet door het varkentje opgegeten worden?
* De pannenkoek zei iets héél naars tegen het varkentje.
Weet je nog wat voor naars de pannenkoek zei? (antw. volgevreten varken…)
* Mag je dat zeggen?
Waarom wel / niet?
* Vindt het varkentje het leuk om dat te horen?
* Waar wonen varkens?
* Wonen daar nog meer dieren?
4. Visser.
* Wat doet een visser, hoe gaat dat?
* Waar gaat een visser vissen?
* Onze visser, is hij aardig?
* Is hij slim?
* Vissen leven in het water. Waarom eigenlijk?
* Kunnen mensen in het water leven?
* Welke dieren leven er nog meer in het water?
* De pannenkoek wil graag naar de overkant van de sloot in een fles.
* Wat is een sloot?
* Kan je op andere manieren over een sloot heen komen?
* Waarom wil de pannenkoek niet door de visser opgegeten worden?
5. Lotje en Jos.
* Wat doen de kinderen in het bos? (antw. hout verzamelen)
* Waarom doen ze dat?
* Zijn Lotje en Jos broer en zus?
* Hoe weet je dat?
* Wie zou de oudste zijn en wie de jongste?
* Ze zijn moe en hebben honger.
* Wanneer heb je honger?
* Heb jij wel eens honger?
* Wat doe je dan?
* Denk je dat onze pannenkoek graag door jou opgegeten wil worden?
Waarom?
* Lotje en Jos hebben hout gezocht.
* Wat doen ze thuis met dat hout?
* Brandt jullie kachel thuis ook op hout?
* Waar kan een kachel nog meer op branden?
6. Pannenkoek.
* Uiteindelijk mogen Lotje en Jos de pannenkoek opeten.
* Waarom mogen ze dat?
* Is de pannenkoek nu blij?
* Wie mochten er thuis nog meer van de pannenkoek eten?
* Als jij een pannenkoek was, door wie zou jij opgegeten willen worden?
Waarom?
SPELLETJES.
Vissen.
Maak een hengel van een rotan stok, touw, haakje (ijzerdraad).
Maak verschillende vissen van plastic bekers, kartonnen doosjes enz. Maak aan de bovenkant
een gat (waar het haakje door past). Beschilder de bekers, doosjes enz – maak er vissen van.
Leg alle vissen op een lage tafel en laat de kinderen hengelen.
Overvaren.
Laat de kinderen een knuffel van de ene naar de andere kant van het lokaal brengen in
verschillende zwembewegingen.
Zing ondertussen het liedje ‘schipper mag ik overvaren’.
Bak pannenkoeken met de juf / meester en vaders / moeders en kleine groepjes kinderen.
Bezoek een kinderboerderij. Focus op het leven van het konijn en het varken.
Neem contact op met een hengelsportvereniging en laat hen een voorlichting over de
hengelsport geven in de klas.
Neem contact op met de natuurbescherming en laat hen een voorlichting geven over het
vissen.
Schimmen maken.
Teken een vis op stevig papier of karton. Knip de vis uit. Plak een stokje aan de vis, zodat een
kind dit kan vasthouden.
Span een wit laken of wit doek in de klas.
Plaats een lamp, bijv. een bureaulamp, achter het doek.
Laat het kind, de vis op het stokje tussen de lamp en het laken houden. Er ontstaat nu een
schaduw van de vis op het laken.
Varieer In afstand – dichterbij het laken, verder van het laken af.
De kinderen aan de andere kant van het laken zien het schimmenspel.
Probeer een verhaaltje te maken, bijv over een visje dat een vriendje zoekt.
Gekleurde schimmen zijn te maken van gekleurde folies / plastic vellen.
Maak een onderwater-tafel.
* een blauw kleedje als achtergrond, een bruin kleedje als ondergrond.
* etaleer hierop steentjes, schelpjes, wier, vissen enz.
Maak een mobiel van vissen.
Laat de kinderen bijv. op wc-rolletjes vissen schilderen
Maak een mobiel van konijnen.
Teken een konijn op papier. Laat de kinderen het konijn uitprikken en beschilderen.
Maak een mobiel van varkentjes.
Knip twee rondjes uit van karton. Laat de kinderen deze rondjes tegen elkaar aan plakken
(kop en lichaam). Laat ze oren, poten en een staartje aan plakken. Laat ze het varkentje
beschilderen.
Kringgesprek.
Ieder kind vertelt een stukje van het verhaal over ‘een grote, dikke pannenkoek’.
Sokpoppen maken.
Laat ieder kind een oude sok meebrengen van huis.
De sok gebruiken we als lichaam.
Voor de ogen gebruiken we bijv. knopen.
Voor de oren gebruiken we een stukje stof in de vorm van het oor.
Voor de neus gebruiken we ook een knoop.
Om een mond te krijgen, knippen we op de bestemde plek een opening. Deze opening
bekleden we met stof, zodat er een binnenkant van de mond ontstaat.
Om de sokpop te bespelen stopt men één hand in de sok, vier vingers gaan in het kop gedeelte
en een duim gaat in de onderste mondhelft.
U bent er vrij in om te kiezen wat het best past bij de kinderen
Heeft u opmerkingen, bel, schrijf of mail gerust naar Poppentheater Hans Schoen.
e-mail: [email protected]
Tel.: 0229-218058
Poppentheater Hans Schoen
Astronautenweg 135
- 1622 DJ Hoorn
Download