Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche

advertisement
Thalidomide Celgene®
Product Informatie Fiche
T +32(0)89 32 50 50
F +32(0)89 32 79 00
[email protected]
Campus Sint-Jan
Schiepse bos 6
B 3600 Genk
Campus Sint-Barbara
Bessemerstraat 478
B 3620 Lanaken
Medisch Centrum André Dumont
Stalenstraat 2a
B 3600 Genk
WELKOM
INHOUDSTAFEL
Via deze brochure willen we u
informeren over het gebruik van
Thalidomide.
1. Thalidomide
Heeft u na het lezen van deze
informatie nog vragen, aarzel
niet om uw arts te contacteren.
1.1 Therapeutisch gebruik
1.2 Wijze van toediening
1.3 Mogelijke bijwerkingen
1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
1.5 Bewaring
1.6 Andere aanbevelingen
Inhoudsverantwoordelijke: M. Stragier (hoofd van
de Apotheek) | April 2017
2
3
Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche
01
THALIDOMIDE
Thalidomide Celgene® caps 50mg
(wit)
1.2 Wijze van toediening
WAARSCHUWING
Thalidomide® veroorzaakt
geboorteafwijkingen en
overlijden van het ongeboren kind. Gebruik geen Thalidomide® indien u zwanger
bent of zwanger kunt raken.
U moet de contraceptieve
adviezen van uw arts opvolgen.
1.1 Therapeutisch gebruik
Thalidomide® wordt gebruikt
voor de behandeling van multipel
myeloom, een kanker van het
beenmerg. Multipel myeloom is
een type bloedkanker die invloed
heeft op de witte bloedcellen die
antilichamen aanmaken.
De gebruikelijke dosis bedraagt
200 mg (4 capsules) per dag. Uw
arts zal echter uw dosis bepalen,
uw vorderingen controleren en
eventueel uw dosis aanpassen.
Neem de capsules in als één
enkele dosis, voordat u naar bed
gaat.
Als u meer Thalidomide® heeft
ingenomen dan u zou mogen:
Neem contact op met uw arts of
ga naar het ziekenhuis.
Als u vergeten bent Thalidomide® in te nemen:
Er niet meer dan 12 uur voorbij
zijn: neem uw capsules onmiddellijk in.
Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche l Ziekenhuis Oost-Limburg
3
Er meer dan 12 uur voorbij zijn:
neem uw capsules niet in. Neem
uw volgende capsules de volgende dag op het gebruikelijke
tijdstip.
De capsules niet kauwen, als
geheel innemen met voldoende
water.
Thalidomide® kan met of zonder
voedsel ingenomen worden.
Drink geen alcohol, wanneer u
Thalidomide® gebruikt. Alcohol
kan u immers slaperig maken en
Thalidomide® maakt u dan nog
slaperiger.
1.3 Mogelijke bijwerkingen
• Huidreacties: uitslag, blaarvorming
• Gevoelloosheid, tintelingen,
abnormale coördinatie of pijn
in uw handen en voeten
• Plotselinge pijn in de borst of
moeilijkheden bij het ademen
• Pijn of zwelling in uw onderbenen of kuiten.
Dit zijn ernstige bijwerkingen.
Informeer uw arts meteen!
4
Overige:
• Misselijkheid, braken, gebrek
aan eetlust, droge mond
• Constipatie
• Vermoeidheid, slaperigheid,
zwakte
• Koorts
• Draaiend gevoel in het hoofd
• Huiduitslag, droge huid
• Verminderd, troebel zicht
• Kortademigheid, moeite met
ademhalen
• Longontsteking, longziekte
• Trage hartslag, hartfalen
• Stemmingswisselingen
• Trillen
• Opgezwollen handen en voeten
• Gevoelloosheid en tintelingen
1.4 Interacties met andere geneesmiddelen
• Versterking van slaapverwekkende effecten van andere
geneesmiddelen.
• Vertraging van het hartritme.
1.5 Bewaring
Bij kamertemperatuur, op een
veilige plaats buiten het bereik
van kinderen.
Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche
1.6 Andere aanbevelingen
• Omwille van mogelijke duizeligheid, vermoeidheid, slaperigheid of verminderd zicht mag u
niet met de wagen rijden.
• Thalidomide® mag niet gebruikt worden door vrouwen
die zwanger zijn of borstvoeding geven.
• Thalidomide® komt ook in het
sperma. Daarom mag u geen
onbeschermde geslachtsgemeenschap hebben. U dient
condooms te gebruiken.
Bron: Bijsluiter Thalidomide®
Info Pfizer
Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche l Ziekenhuis Oost-Limburg
5
NOTITIES
6
Ziekenhuis Oost-Limburg l Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche
Brochure: BR0538 - Thalidomide - Celgene® Product Informatie Fiche l Ziekenhuis Oost-Limburg
7
www.ZOL.be
www.facebook.com/ZOLzh
www.twitter.com/ZOLziekenhuis
www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis
Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be.
BR0538
Download