Nieuwsbrief 1 Juni 2009 Balance@Work Gezamenlijk initiatief van

advertisement
Nieuwsbrief 1
Juni 2009
Beste Deelnemer,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het
Balance@Work project, een
kwartaalblad dat u op de hoogte houdt
van de stand van zaken. In dit nummer
kunt u lezen hoe we er voor staan en
wat er de komende tijd gaat gebeuren.
Daarnaast brengen we u op de hoogte
van recent nieuws op het gebied van
gezondheidsbevordering.
Balance@Work van start!
Tot nu toe zijn 14 van de 26
deelnemende bedrijfsartsen gestart met
het Balance@Work project. Ook begint
de instroom van vragenlijsten op gang te
komen: we hebben inmiddels van 270
werknemers vragenlijsten retour,
waarvoor onze hartelijke dank!
Uiteraard hopen we dat er meer
vragenlijsten volgen om het beoogde
aantal van 780 te halen, we zijn er nog
niet! Van de bedrijfsartsen die nog niet
gestart zijn weten we dat een aantal de
komende weken van start zal gaan. Een
aantal heeft echter te maken met zaken
als reorganisaties binnen bedrijven en
de economische crisis; externe factoren
waar weinig aan te doen is. We zijn
daarom blij dat iedereen zich met
enthousiaste inzet voor Balance@Work
en wensen u allen succes met het
(verder) uitvoeren, dan wel het opstarten
van het project! Mochten we jullie op
een of andere manier nog kunnen
ondersteunen, dan horen we dat
uiteraard graag.
Het komende kwartaal
Deelnemende werknemers zullen drie
maanden na het eerste gesprek van ons
een ‘kostendagboek’ ontvangen: een 8tal vragen over verzuim, kosten van zorg
en kosten voor sporten. Via de
toestemmingsformulieren hebben we alle
adresgegevens van werknemers
verzameld, zodat we het kostendagboek
direct naar de werknemers kunnen
sturen. Vooruit kijkend naar de volgende
meting; mocht bij u de 6 maanden
meting er aan komen, dan komen we de
6 maanden vragenlijsten langsbrengen.
Balance@Work
Deelnemers op website?
Om meer erkenning te geven aan de
inzet van uw bedrijf (en uiteraard uzelf)
willen we u vragen of het op prijs wordt
gesteld dat we een vermelding maken
van uw bedrijf en/of uw eigen
naam/arbodienst op de Balance@Work
website (ook wanneer het project bij u
nog niet is gestart). Zo ja, dan ontvangen
wij graag per e-mail:
- de naam en locatie van het bedrijf
- uw eigen naam (inclusief affiliatie)
- de naam van uw arbodienst of
zelfstandige onderneming.
Gezamenlijk initiatief van
Kwaliteitsbureau NVAB &
afd Sociale geneeskunde
EMGO+ Instituut, VUmc.
Onderdeel van
Body@Work, een
samenwerkingsverband
van VUmc en TNO
Kwaliteit van Leven.
Contact
Lisanne Verweij
Afd Sociale geneeskunde
EMGO+ Instituut, VUmc
Van der Boechorstst. 7
1081 BT Amsterdam
T: 020-4449681
E: [email protected]
Nieuwsbrief 1
Juni 2009
Gezondheid in het Nieuws
USAtoday.com 17-02-2009:
Mensen overschatten hun beweegpatroon en belonen zichzelf door meer
te eten.
“Veel mensen overschatten de
hoeveelheid calorieën die ze verbranden
met sporten en gaan naderhand meer
eten. Tim Church (Pennington
Biomedical Research Center, USA)
heeft dit onderzocht door 411 vrouwen
met overgewicht te selecteren. Uit het
onderzoek kwam naar voren, dat
wanneer respondenten 3 uur of meer
bewogen per week, ze in verhouding
minder gewicht verloren dan een
respondent die 2 uur per week bewoog.
Dit geeft aan, dat beweging wel leidt tot
gewicht verlies, maar eetpatronen wel
aangepast moeten worden. Anders
denkt men door meer te bewegen ook
meer te kunnen eten, en overschatten
ze zo hun aantal calorieën die ze
hebben verbrand”.
In: PLoSONE 02-2009.
Het NRC op 26-02-2009:
Bij afvallen telt niet voeding maar
gedrag
“Er zijn vele diëten in omloop. En ieder
jaar is er weer een andere dieet goeroe
die zegt het wonderrecept te hebben
gevonden. Amerikaanse onderzoekers
in het langdurigste onderzoek vegen dit
van tafel, en zeggen dat alle diëten in
principe hetzelfde zijn. Het gaat er om
dat je minder calorieën binnen krijgt.
Volgens Prof. dr. M. Katan (VUmc),
hoogleraar in de voedingsleer, is een
maatschappelijke aanpak de oplossing.
Zo hebben Noord-Franse dorpen hun
eigen gemeenschap gemobiliseerd, van
burgemeester tot bakker, om kinderen
meer te laten bewegen en gezonder te
laten eten. De Britse Premier Gordon
Brown en de Duitse Bondskanselier
Angela Merkel hebben zich achter deze
aanpak geschaard. In Nederland lijkt
Zwolle eerste Nederlandse stad te
worden die mee gaat doen.”
In: Katan, M. New England Journal of
Medicine. 2009: 9:923-925.
Proefschrift Anneloes Vlek 26-05-2009:
Leefstijl advies bij hart- en vaatziekten:
nog te weinig in de praktijk.
“Mensen met hart- en vaatziekten
hebben vaak last van een hoge
bloeddruk, maar worden daar niet altijd
voor behandeld. De overlijdensrisico’s
liggen veel hoger voor deze patiënten
dan voor patiënten zonder een hoge
bloeddruk. Behandeling voor diabetes,
hoge bloeddruk en cholesterolgehalte,
maar ook adviezen als stoppen met
roken en afvallen helpen. Op dit moment
worden deze adviezen in de praktijk nog
veel te weinig gegeven”.
In: Proefschrift A. Vlek. Hypertensive
organ damage in patients with vascular
disease.
Tot slot
Mocht u meer informatie willen weten
over bepaalde onderwerpen of als er
andere vragen, zijn dan horen we dat
graag. Succes met de uitvoering van het
Balance@Work project!
Met vriendelijke groet,
Het Balance@Work team
Balance@Work
Gezamenlijk initiatief van
Kwaliteitsbureau NVAB &
afd Sociale geneeskunde
EMGO+ Instituut, VUmc.
Onderdeel van
Body@Work, een
samenwerkingsverband
van VUmc en TNO
Kwaliteit van Leven.
Contact
Lisanne Verweij
Afd Sociale geneeskunde
EMGO+ Instituut, VUmc
Van der Boechorstst. 7
1081 BT Amsterdam
T: 020-4449681
E: [email protected]
Download