PowerPoint Presentation - Diversiteit in bedrijf

advertisement
Workshop work/life balance
Charterbijeenkomst Diversiteit in Bedrijf
26 januari 2017 16.00 -17.00 uur
1.
2.
3.
4.
Warming up op basis van stellingen (5 min)
Beknopte interactieve presentatie: de uitdagingen van work/life balance
voor organisaties (15 min)
Opdracht in subgroepen (30 min)
Plenaire wrap up: verzamelen mogelijke acties (10 min)
Sandra Doelman
Sr. trainer/coach/diversity expert
Motto:
“If you want to build a ship, don't drum up people to collect wood and
don't assign them tasks and work, but rather teach them to long for
the endless immensity of the sea”
Antoine de Saint-Exupéry
Power can be taken but not given, the process of
the taking is empowerment in itself”
Gloria Steinem
Helene Borgman
Trainer/diversity expert
Motto:
“Do what you feel in your heart to be right- for you'll be
criticised anyway. You'll be damned if you do, and damned if you
don’t.”
Eleanor Roosevelt
“We become not a melting pot but a beautiful mosaic. Different
people, different beliefs, different yearnings, different hopes,
different dreams.”
Jimmy Carter
Stelling
Het gaat er bij work/life balance om dat je als
organisatie de juiste voorzieningen aanbiedt, vooral
aan jonge moeders.
Thema’s presentatie
- Waar hebben we het over als we praten over w/l balance; wat is de relatie met inclusie en (gender)
diversiteit
- Waarom belangrijk: de business case
- Verschillende invalshoeken (ringenmodel). Buitenste ring: voorzieningen. Middelste ring: vitale
werknemer en HR instrumenten. Binnenste ring: de ongeschreven regels en een inclusief klimaat
- Binnenste ring: ongeschreven regels. Korte opdracht in tweetallen : vertel elkaar over een ongeschreven
regel die w/p balans bevordert/belemmert
- Good practices: enkele inspirerende voorbeelden
W/L Balance en D&I
Diversiteit
= Wat?
Inclusive Leadership
= Hoe?
Business case
= Waarom?
Mix van kwaliteiten en stijlen
“Masculien”
• Gericht op korte termijn resultaat, risico’s
nemen
• In het licht staan
• Zenden
• Gericht op carrière
• Onafhankelijk
• Visionair vermogen
• Taakgericht
• Status, hiërarchie
• Controle en herstel
• Eendimensionaal, gefocust
• Kennis zelf benutten
• Competitie
• Ambities uitspreken
• Verticaal netwerken
• Tijd input; aanwezig
“Feminien”
• Gericht op langere termijn, duurzame relaties
• Ondersteunen in de coulissen
• Luisteren
• Gericht op ontwikkeling
• Omgevingsbewust
• Invoelend vermogen
• Procesgericht
• Waarden, samenwerking
• Preventie van problemen
• Multidimensionaal
• Kennis delen, ter inspiratie
• Collaboratie
• Ambities tonen door hard werken
• Horizontaal netwerken
• Work/life balance
Business Case:
Verbeteren Core Business
Arbeidsmarkt
• Reductie ziekteverzuim
• Volledige talentenpool
• War for talent
• Aantrekkelijke werkgever
Functioneren, leiderschap
• Kweekvijver, voorkomen
regretted losses
een goede works/life balance heeft positieve
invloed op het bedrijfsresultaat
Work/life balance
Voorzieningen
HR
aanpak/Instrumenten
Ongeschreven regels
Inclusief klimaat
Vitale werknemer
Verklaring ringen
Voorzieningen
• Mogelijkheden tot flexibel en
parttime werken, verlof
regelingen
• Tijds- en plaats onafhankelijk
kunnen werken
HR instrumenten
• Vitale werknemer: gericht op versterken
draagkracht of verminderen draaglast
• Trainingen en coaching voor jonge ouders
• Verlof aanpak
• carrièrepaden
Inclusief klimaat
• Ongeschreven regels
• Normen en waarden over
• Houding en gedrag
Mythe …
Mythe van de ideale werknemer
Werk altijd op de 1e plaats
Werk vraagt persoonlijke en emotionele offers
Associatie met ‘masculiene’ waarden
Associatie met anderhalf verdienmodel (met hoofdkostwinner)
Privé- en zorg aangelegenheden spelen geen rol op het werk
aannames over de rollen van mannen en vrouwen
Opdracht
Stap 1 (individueel)
Wat zou je willen bereiken in jouw organisatie op het gebied van w/l balance? Formuleer een stip
aan de horizon
Wat gaat al goed? Noem 1 ding dat al goed gaat in jouw organisatie en dat wat jou betreft moet
blijven
Stap 2 (in groepjes van 4)
Verzamelen van de voorbeelden van wat al goed gaat (good practices) en aangevuld met
eventuele nieuwe ideeën bv die voortborduren op wat er al is
Stap 3
Maak een top 3 (op drie briefjes schrijven)
Stap 4 (individueel)
Dit ga ik morgen doen…. Voor mijzelf, voor mijn medewerkers
Succesfactoren
• Business case helder
• Work/life balance bespreekbaar - en afspraken
• Concrete maatregelen voor álle medewerkers
• Inzichtelijk maken hoe carrières worden gemaakt
• Side tracks mogelijk maken
• Vertrouwen en sturen op output
• Voorzieningen ‘in orde’
• Tone at the top
Wrap up
Plenair de acties verzamelen (op geeltjes geschreven in de groepen)
Verdelen over drie flappen:
• Voorzieningen
• HR instrumenten en de vitale medewerker
• Ongeschreven regels en inclusief klimaat
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards