Kansarmoede

advertisement
Missing link
 De Cirkel
 Last van vooroordelen
 De ideale dochter van Cardijn
 De zelfbevrijding
 Vijf diepe kloven
 Twee maten en twee gewichten
 Goede bedoelingen, slechte wetten
 Drie pakken bloem
 Op de kap van de armen

 Armen
hebben dossiers en
hulpverleners
 Ze
worden niet geholpen!

Vereniging waar armen het woord
hebben

Armen kunnen het probleem oplossen,
er wordt alleen niet naar hen geluisterd.

De maatschappij heeft verschillende
vooroordelen over mensen in armoede.

Discriminatie door vooroordelen

Sociaal Pedagoge Lut Goossens

Eigen opvoeding volgens Cardijn

Slechte herinneringen

Armen zijn in staat om zichzelf te
bevrijden uit hun problemen

Ze worden tegen gehouden door hun
schuldgevoel

Gevoelskloof

Kenniskloof

Vaardigheidskloof

Positieve-krachtenkloof

Structurele kloof

De vooroordelen

Eenzijdige en dubbelzijdige houding van
de middenklasse

Armen moeten zelf brug slaan naar
maatschappij

Krijgen veelal de kans niet om zich te
scholen

Problemen niet opgelost met het geven
van eten of onderdak

Ze moeten de kans krijgen voor zichzelf
te kunnen zorgen

Armoede is een eeuwen oud probleem,
niet zomaar op te lossen

Armoedebestrijding = daling winstmarge
bedrijven
Download