Hoe heet is de zon?

advertisement
De zon ligt op zn 149.598.000 km van de
aarde. Dat is dus best wel ver. En dat is
maar goed ook. De zon is namelijk heet, erg
heet. In de kern van de zon is het 15
miljoen graden Celsius. Op de oppervlakte
is de zon zn 6000 graden Celsius. Zelfs een
stuk ijzer zou daar nog gaan koken. De zon
is dus veel te warm voor mensen om op te
komen. De zon is eigenlijk een grote
vuurbal.
Zonne energie.
Ontstaan van de zon.
Ons zonnestelsel bestaat uit de zon en alle
kleinere voorwerpen die om de zon heen
draaien. Naast de zon, zijn de grootste
voorwerpen in het zonnestelsel de acht
belangrijkste planeten. Het dichtstbij de zon
staan vier vrij kleine, rotsachtige planeten:
Mercurius, Venus, de aarde en Mars.
Hoe heet is de zon?
De zon is een ster die zich gemiddeld op
150 miljoen kilometer afstand van de aarde
bevindt. De energie die de zon uitstraalt
ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de
magnetosfeer het magnetisch veld van de
aarde beschermen het leven op aarde
tegen het grootste deel van de schadelijke
straling die de zon naast licht en warmte
eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie
die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter
dan de energiebehoefte van alle 7 miljard
aardbewoners samen.
Planeet
De Aarde is vanaf de Zon gerekend de
derde planeet van ons zonnestelsel. Hierin
behoort ze tot de naar haar genoemde
aarde planeet, waarvan ze zowel qua
massa als qua volume de grootste is.
Wikipedia
Straal: 6.371 km
Leeftijd: 4,54 miljard jaar
Afstand tot de zon: 149.500.000 km
De zon is uit een moleculaire waterstofnevel
ontstaan.Deze nevel bevatte al resten van
eerder
gevormde
en
geexplodeerde
sterren,wat de aanwezigheid van zware
metaalkernen in het zonnestelsel verklaart.
Een dergelijke nevel kan door zijn eigen
gravitatie samen gaan trekken, hoewel deze
samentrekking ook het gevolg kan zijn van
een drukgolf van bijvoorbeeld een
supernova die door de wolk beweegt en
daarmee voor lokale verschillen in dichtheid
zorgt.Hoe dichter de deeltjes bij elkaar
komen, hoe groter de gravitatie, hoe sneller
het proces verloopt. Afhankelijk van lokale
dichtheidsverschillen zullen de meeste
deeltjes zich in een of meerdere centrale
punten concentreren. De zon ontstond uit
de middelste van deze verdichtingen in het
zwaartepunt van de nevel en wordt in deze
fase een protoster genoemd.
het zonnestelsel.
De zon www.picozone.nl
Op de Noordpool is er 186 dagen per jaar
geen zon te zien.De zon is verantwoordelijk
voor de aanmaak van een hormoon dat ons
een beter gevoel geeft. Elke dag 15 a 20
minuten zonlicht op aangezicht en handen
is voldoende.
Iemand van 60kg op aarde weegt op de zon
1680kg.
Weetjes over de zon.
Het zonnestelsel.---}
De kern van de zon.
Hoe ziet de kern van de zon er uit? Waar
bestaat de kern van de zon uit? De kern
van de zon is een dichte, extreem hete
zone van zn 15 miljoen graden Celsius. In
de kern van de zon vindt de kernfusie
plaats. De warmte en de straling die als
reacties ontstaan door de kernfusie, worden
via de verschillende zones naar de
oppervlakte van de zon getransporteerd.
Houd de zon ooit op
met branden?
De Zon fuseert op dit moment waterstof in
haar kern. Zij is nu ongeveer halverwege dit
proces, dat al zn 4,5 miljard jaar aan de
gang is en nog ongeveer 5 miljard jaar zal
duren. Gedurende deze waterstoffusie
wordt helium aangemaakt, als afvalproduct
van de waterstoffusie. Helium is vier keer zo
zwaar als waterstof, waardoor het naar de
kern van de ster zakt en deze kern
langzaam compacter en zwaarder wordt, en
de druk en temperatuur langzaam hoger.
Hierdoor gaat de waterstoffusie sneller
verlopen, zodat de Zon gedurende deze 10
miljard jaar steeds iets helderder wordt.
Hoe groot is de zon?
De Zon is het grootste en zwaarste object in
ons zonnestelsel maar ze is slechts een
modale ster tussen de miljarden andere
sterren van ons melkwegstelsel.
De Zon is bijna perfect bolvormig. De
diameter over de evenaar en de polen
verschillen slechts 10 kilometer. De
gemiddelde straal van de Zon bedraagt
696.000 kilometer en dat leidt tot een
diameter van 1.392.000 kilometer. Je kan
109 Aardes langs de evenaar van de Zon
leggen. De omtrek van de Zon is ongeveer
4.366.813 kilometer.
De Zon bevindt zich op ongeveer 27 000
lichtjaar van het centrum van ons
sterrenstelsel de Melkweg dit centrum is
vermoedelijk een reusachtig zwart gat, in de
ongeveer 100.000 lichtjaar brede en 3000
lichtjaar dikke galactische schijf. De Zon
beweegt zich met een snelheid van
ongeveer 220 km/s in ongeveer 226 miljoen
jaar eenmaal rond het centrum van ons
sterrenstelsel. Binnen de Melkweg is het
een onopvallende, min of meer gemiddelde
ster.
Plaatsing van de zon
in de melkweg
Weetjes over de zon.
De hoeveelheid energie die de zon in 1
seconde vrijgeeft is te vergelijken met
100.000.000.000 ton dynamiet.
De kern van de zon heeft een temperatuur
van 1.400.000 graden Celsius.
De aarde past 1.000.000 keer in de zon.
De levensverwachting van de zon is
ongeveer 11.000.000 jaar. Daarvan heeft ze
ongeveer 45% opgebruikt.
Het licht van de zon doet er 8 minuten over
om de aarde te bereiken.
De evenaar van de zon is 695.000
kilometer.
De zon zelf.
De zon lijkt vanaf de aarde perfect stil te
hangen. Maar dat is niet zo. Het oppervlak
van de zon is altijd in beweging. Niet gek
ook: de zon bestaat uit gloeiend heet
plasma. En dat staat niet stil. Op de zon
vinden continu explosies plaats.
Hoe veel energie geeft
de zon?
Op aarde geven we de afstanden meestal
aan in meters of kilometers. De afstanden in
het heelal zijn natuurlijk veel en veel groter
dan de afstanden op aarde. Zo is de
afstand tussen de aarde en de maan
gemiddeld al 384.000 kilometer.
En de afstand tussen de aarde en de zon
maar liefst bijna 150 miljoen kilometer! Een
vliegtuig dat met een snelheid gaat van
duizend kilometer per uur heeft al meer dan
17 jaar nodig om een afstand van 150
miljoen kilometer af te leggen.
Dergelijke grote afstanden zijn moeilijk voor
te stellen. De getallen worden ook zo groot,
dat het erg lastig is de afstanden in
kilometers te geven. Daarom zijn er in de
sterrenkunde andere afstandsmaten in
gebruik.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards