pr ofiel 2 grieks-latijn

advertisement
LESSENTABEL
VAKKEN
Aantal uren/week
Godsdienst
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Wiskunde
5
Aardrijkskunde
1
Natuurwetenschappen
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muzikale opvoeding
1
Techniek
2
Latijn
4
Grieks
3
Totaal
32
PROFIEL 2 GRIEKS-LATIJN
Profiel van een leerling van 2 Grieks-Latijn
Naast de studie van het Latijn kom je in het 2de jaar Grieks-Latijn ook in contact met de taal
en beschaving van de Griekse oudheid. Deze optie vormt vooral een voorbereiding op de
studierichting Grieks-Latijn in de 2de graad.
Je maakt kennis met de Griekse taal. Je verwerft een basiswoordenschat en leert een aantal
verbuigings- en vervoegingsvormen. Aan de hand van eenvoudige teksten krijg je inzicht in
woord- en zinsbouw van de Griekse taal.
. 25 .
Download