formulier - VIVO social profit

advertisement
Vormingsbudget 2017
VOORBLAD PER ORGANISATIE
Gezinszorg
1. Identificatiegegevens:
Naam en adres inrichtende macht/hoofdzetel: (indien van toepassing)
Naam en adres organisatie/deelwerking:
211 -  - 
KBO-nummer (ondernemingsnr): 0.  
RSZ-nummer:
IBAN-Rekeningnummer: (verplicht van de inrichtende macht indien van toepassing)
BE   
Contactpersoon:
Telefoon:
E-mail:
Goedgekeurd in onderling overleg op datum van:
Handtekening Directie,
Handtekening Syndicale delegatie/werknemersvertegenwoordiging
 indien niet van toepassing, gelieve dit vakje aan te
kruisen
Terugsturen naar: VIVO vzw, Eolisgebouw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
1
2. Bij te voegen documenten:
Mogelijkheid 1: een opleiding georganiseerd door de organisatie voor zijn
werknemer(s), gegeven door een externe opleidingsverstrekker
O Aanvraagformulier per opleiding
Opgelet!! U hoeft niet langer een opleidingsinhoud in te vullen of mee te sturen.
Wij vragen wel om het juiste activiteitsdomein van de opleiding aan te kruisen.
O Kopie van de factuur van de opleidingsverstrekker
(+ factuur opleidingslokaal, indien van toepassing)
O Deelnemersprofiel per opleiding, enkel voor de eigen werknemers
Mogelijkheid 2: deelname van eigen werknemer(s) aan een externe opleiding of
studiedag
O Aanvraagformulier per opleiding
O Kopie van factuur of inschrijvingsformulier/folder waaruit inschrijvingskost blijkt
(+ betalingsbewijs handboek, cursus, … indien van toepassing)
O Deelnemersprofiel per opleiding, enkel voor de eigen werknemers
Terugsturen naar: VIVO vzw, Eolisgebouw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
2
Dossiernr.
Budget op 
Voorbehouden aan VIVO
Vormingsbudget 2017
AANVRAAGFORMULIER
PER OPLEIDING
Gezinszorg
Naam inrichtende macht/hoofdzetel:
Naam eigen organisatie/deelwerking:
Naam opleiding:
Activiteitsdomein van de opleiding: (verplicht aan te kruisen)
 Administratieve vaardigheden
 Bureautica & Informatica
 Communicatie
 Divers
 Juridisch/financieel
 Logistiek
 Management
 Persoonlijke vaardigheden
 Psycho-pedagogische vaardigheden
 Taalopleiding
 Technische vaardigheden
 Veiligheid en preventie
Opleidingsverstrekker:
Opleidingsdagen (ook voor opleidingen die een schooljaar beslaan):
Aantal dagen 2017
Totaal aantal opleidingsdagen
Totaal aantal uren 2017:
Teruggevraagde kosten (Kies mogelijkheid 1 óf mogelijkheid 2):
 Mogelijkheid 1: een opleiding georganiseerd door de organisatie voor zijn werknemer(s),
gegeven door een externe opleidingsverstrekker
Lesgeverskost:
=€
Vervoersonkosten lesgever (richtprijs 0,35 €/km):
=€
Didactisch materiaal:
=€
Huurprijs lokalen:
=€
 Mogelijkheid 2: deelname van eigen werknemer(s) aan een externe opleiding of studiedag
Inschrijvingsgeld deelnemer(s):
=€
Documentatie: (indien van toepassing):
=€
Totaal teruggevraagde kosten:
=€
Bij te voegen: kopie van de facturen of inschrijvingsformulieren of folder
Voor echt verklaard,
Handtekening Directie
Datum
Terugsturen naar: VIVO vzw, Eolisgebouw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
3
Deelnemersprofiel per opleiding (aantal eigen werknemers)
OPGELET !!: "Volgende functies komen niet in aanmerking: directie, dienstencheque-werknemers en voor de openbare sector de werknemers van de poetsdienst."
Directie en
leidinggevenden
Middenkader
(stafmedewerker)
Man
Vrouw
Verzorgend
personeel
(verpleegkundige,
arts, …)
Man
Begeleidend
personeel
(kine, ergo, psy, soc ass,
opvoeders, begeleiders, …)
Vrouw
Man
Vrouw
Administratief
personeel
Man
Vrouw
Logistiek
personeel
Man
Vrouw
< 25 jaar
25-40 jaar
41-50 jaar
> 50 jaar
Terugsturen naar: VIVO vzw, Eolisgebouw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
4
Download