Beste bespeler van [NES]theater Frascati

advertisement
Belangrijke informatie voor de BESPELERS van FRASCATI WG
Onderstaande punten maken deel uit van de algemene bespelingsvoorwaarden.
THEATERTECHNIEK
*
Het bezoekende gezelschap informeert de Afdeling Techniek van Frascati uiterlijk 14 dagen
vóór de eerste speeldatum over:
de TECHNISCHE FICHE (ook al zijn niet alle gegevens bekend)
de PRIE (Productie Risico Inventarisatie & Evaluatie)
de aankomsttijd van de technici
*
Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet (tijdig) aanleveren van de PRIE zijn voor
rekening van het gezelschap.
*
Maatregelen voortvloeiend uit de ARBO-wetgeving zijn van toepassing.
*
Indien er sprake is van een onaanvaardbaar risico voor de persoonlijke veiligheid en/of
gezondheid van publiek, technici en/of medewerkers van het theater kan er besloten worden
om niet tot opbouw over te gaan.
*
Er wordt tussen 10.00 en 17.00 uur opgebouwd. Na 17.00 uur worden séjours in rekening
gebracht.
*
De groep draait zelf de eigen voorstelling. Er is één technicus van Frascati in het theater
aanwezig voor storingen, veiligheid etc.
*
Het theater is gehuisvest in een monumentaal gebouw; gebruik geen spijkers, tape, etc. zonder
dit te overleggen met de technici of met het secretariaat. Plak geen tape op onze
theaterdoeken. Het gebruik van effectpoeder (bloem, talk, etc.) is niet toegestaan. Schade
aangericht door het gezelschap aan apparatuur, toneeldoeken en overige eigendommen van
het theater is voor rekening van het gezelschap.
*
Als een voorstelling voor aanmerkelijke geluidsoverlast zorgt dan behoudt Frascati zich het
recht voor om de geluidsniveaus van de voorstelling aan te passen.
ALGEMEEN
*
Eventuele stemkosten van de piano zijn voor rekening van de groep. Indien een vleugel nodig
is dient het gezelschap de huur zelf te regelen.
*
Het maken van geluids-, video- en filmopnamen en foto's kan alleen na overleg met Frascati
(Marga van Leeuwen, bereikbaar ma t/m vr tussen 10.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0207516400) of per e-mail [email protected]). Meld de opnames bij voorkeur
twee weken van tevoren.
*
Het theater is van maandag tot en met vrijdag vanaf 10.00 uur open. In de weekenden en op
feestdagen gelden er afwijkende openingstijden.
CONTACT MET AFDELING TECHNIEK
Neem voor meer informatie contact op met de technische dienst van Frascati WG, te bereiken via
telefoonnummer 020-6832304 of per e-mail: [email protected]
Hoofd Theatertechniek Frascati is Rob Kuhlman; e-mail: [email protected]
ROUTE EN TRANSPORT
*
Onbetaald parkeren is in de directe omgeving niet mogelijk. Parkeerkosten zijn voor rekening
van de bespeler tenzij dit vooraf contractueel anders is vastgelegd.
*
Het maximaal toegestane gewicht voor vrachtwagens in de binnenstad is inclusief de lading 7,5
ton op kenteken. Voor het aanvragen van ontheffing zie:
http://www.centrum.amsterdam.nl/smartsite.dws?id=1370
In de milieuzone, het gebied binnen de ringweg A10, zijn alleen nog vrachtwagens toegestaan
met minimaal een Euro 2 dieselmotor en een roetfilter. Vervuilende vrachtwagens die toch de
milieuzone in de hoofdstad willen binnenrijden moeten de gemeente om een dagontheffing
vragen.
CONTACT
Organisatie
Voor organisatorische en contractuele zaken gelieve contact op te nemen met kantoor 020-7516400.
Publiciteit
Koos van der Vorm coördineert de publiciteit van de bezoekende gezelschappen van Frascati is
bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 17.00 uur (tel. 020-7516400) of
e-mail: [email protected]
Kaartverkoop
De lijst met gezelschapskaarten kan uitsluitend tijdens kantooruren worden doorgegeven aan het
secretariaat van Frascati (tel. 020-7516400), dus niet via het kassa nummer. De lijst dient uiterlijk één
dag voor de voorstelling om 15.00 uur, per fax (020-6383349) of per e-mail [email protected],
door het secretariaat ontvangen te zijn.
Reserveringen vervallen een half uur vóór aanvang van de voorstellingen, dat geldt ook voor
gereserveerde vrijkaarten.
WIJ WENSEN EEN IEDER EEN PRETTIG VERBLIJF IN HET THEATER!
Download