De Raadswerkgroep Sociaal Domein is er voor jou!

advertisement
De Raadswerkgroep Sociaal Domein is er voor jou!
Oproep aan inwoners, organisaties, instellingen, verenigingen
Raadswerkgroep Sociaal Domein. Barry Jacobs. Samen leven samen doen. Piet van den Kieboom.
Decentralisaties, incidenten en uitvoeringsproblemen. Wat hebben al deze dingen met elkaar te maken?
“Veel. Heel veel”, steekt Barry Jacobs - raadslid van de VVD en voorzitter van de raadswerkgroep Sociaal
Domein - van wal. “Op 1 januari jl. waren dé decentralisaties een feit. Vanaf die datum zijn alle gemeenten in
Nederland verantwoordelijk voor jeugd, zorg en werk. Voorheen lagen die taken bij het Rijk en de provincie.” Piet
van den Kieboom - raadslid van de BSD en vicevoorzitter van de raadswerkgroep Sociaal Domein - vult hem
aan: “Een belangrijke bijkomstigheid is dat de gemeente dit ook nog eens moest realiseren met een behoorlijke
korting. Reden te meer dus om dit vanuit de raad goed te volgen.”
Wat doet de raadswerkgroep Sociaal Domein?
Toen definitief besloten werd dat deze taken overgeheveld zouden worden naar gemeenten, beseften de heren
Jacobs en van den Kieboom gelijk dat dit niet zomaar een klusje was. “Een immense uitdaging en een enorme
taak voor de gemeente. En een hele belangrijke. We wilden dat de overdracht en de uitvoering hiervan goed en
zorgvuldig zou gebeuren. En wij, raadsleden van de gemeente Bergen op Zoom, vonden dat ook wij daar een
belangrijke rol in hadden en nog steeds hebben. Daarom is er aan het begin van deze raadsperiode besloten om
een raadswerkgroep Sociaal Domein op te richten”, legt Barry uit. “Deze raadswerkgroep bestaat uit een
raadslid of duolid van elke fractie. Om er dus voor te zorgen dat elke fractie vertegenwoordigd is.” “Deze
raadswerkgroep werkt politiek neutraal”, vervolgt Piet. “Deze werkgroep is echt opgericht om meer op de inhoud
te komen van het dossier en gezamenlijk de raad te kunnen informeren en positioneren. En pas daar komt de
politiek om de hoek kijken.”
Omdat 2014 een heel belangrijk voorbereidingsjaar was, kwam de raadswerkgroep Sociaal Domein zeer
regelmatig bij elkaar. Alle onderwerpen die met jeugd, zorg en werk te maken hadden, kwamen tijdens die
bijeenkomsten voorbij. De leden van de werkgroep slurpten alle informatie op, wisselden met elkaar van
gedachte, discussieerden en gingen op pad de samenleving in om daar verhalen op te halen. Een hele opgave?
“Ja en nee”, zeggen beide heren tegelijkertijd. “Natuurlijk hebben we hier veel tijd in gestopt. Maar we vinden het
zo ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd willen we er ook alles van weten. En je bent niet voor niets raadslid dus
dit soort zaken gaat je aan je hart. Bij zo’n groot dossier willen raadsleden ook niet pas nadenken en handelen
als het onderwerp op de politieke agenda staat. De raad moet van te voren goed geadviseerd worden zodat ze
zich goed kunnen voorbereiden. Dan kunnen ze zich tijdens de raadsvergaderingen richten op de
besluitvorming.” En daar is de raadswerkgroep Sociaal Domein voor.
De raadswerkgroep Sociaal Domein haalt veel informatie uit de samenleving op. “Beeldvorming, daar gaat het
om”, vertelt Piet. “We willen weten wat er in de samenleving speelt. Waar men zich zorgen om maakt. En ook
wat er goed gaat natuurlijk. We willen een luisterend oor zijn voor onze partners en inwoners. We proberen dus
zoveel mogelijk feiten en informatie te verzamelen.” Barry zegt dat ze hierbij ook ondersteuning van het college
en haar ambtenaren krijgen. “Want daar zit ontzettend veel kennis en knowhow.”
“Je kunt iemand wel elke dag vis geven maar je kunt hem beter leren vissen”
Nu het eerste half jaar van 2015 voorbij is, kunnen de heren al een voorzichtige terugblik doen. “Natuurlijk staan
we nog maar aan het begin. Want de decentralisaties invoeren is één, nu staan we midden in de uitvoering en
het bijstellen”, vertelt Piet. “Er volgt binnenkort een evaluatie zodat we weten waar er bijgestuurd moet gaan
worden.” Een veelgehoorde term binnen de gemeente is de participatiemaatschappij. “Ja,” legt Barry uit, “dat
klopt. De ontwikkeling naar een participatiemaatschappij betekent dat iedereen die dat kan verantwoordelijkheid
neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. We proberen als werkgroep dus ook een verbindende factor te
zijn. Door slimme connecties te maken kunnen we op een gezonde manier bijdragen aan deze
participatiemaatschappij. Wie kan wat betekenen, hoe maken we gebruik van elkaars kennis, kunde en hulp.
Ook moeten we meer op zoek naar creatieve oplossingen. Hoe mooi is het om dat samen met onze inwoners en
partners te doen. Ja we hebben een korting gekregen van het Rijk. Maar nee, we willen niet dat onze inwoners
daar de dupe van worden. Zoveel mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de maatschappij, daar gaat het om!”,
zegt hij ferm. Piet sluit dit af met een metafoor: “Je kunt iemand wel elke dag vis geven maar je kunt hem beter
leren vissen.” En dan weet ik gelijk wat hij bedoelt.
Zoek de raadswerkgroep Sociaal Domein op. Ze zijn er voor jou!
De heren Jacobs en Van den Kieboom kunnen nog uren doorpraten over het sociaal domein, het belang van
hun raadswerkgroep, de diverse ontwikkelingen en de toekomst. En dat doen ze graag met u, onze inwoners,
onze organisaties, instellingen, bedrijven, scholen en noem maar op. Zoek ze op, spreek eens met ze af. “Graag
zelfs!”, eindigt Barry zijn verhaal, “we willen weten wat er speelt. Daarom doen we bij deze dan ook een oproep
naar onze inwoners en partners. Wil je met ons sparren over onderwerpen van het Sociaal Domein? Maak je je
zorgen om bepaalde ontwikkelingen? Heb je ideeën? Zoek op ons. We gaan graag met iedereen in gesprek!
Iedereen telt mee, iedereen doet er toe.
Barry Jacobs en Piet van den Kieboom zijn te bereiken via: [email protected]
Download