Bloeddrukmeting in het hart

advertisement
Bloeddrukmeting in het hart
Rechts-katheterisatie
Inleiding
Uw hebt samen met de cardioloog besproken om bij u een bloeddrukmeting in het hart
(rechts-katheterisatie) te laten verrichten, om zo de oorzaak van uw klachten te vinden. Op dit
blad vindt u informatie over de voorbereidingen voor het onderzoek zelf, het onderzoek en de
gang van zaken na de het onderzoek.
Voorbereiding
Eten
Op de dag van het onderzoek mag u licht ontbijten (twee beschuiten en een kopje thee). Als u
diabetes mellitus (suikerziekte) heeft, dan moet u volledig nuchter blijven. Uiteraard mag u na
het onderzoek weer eten.
Medicatie
Bloedverdunnende medicijnen:
• Met Sintrommitis (Acenocoumarol) stopt u drie dagen voor het onderzoek.
• Met Marcoumar (Fenprocoumon) stopt u vijf dagen voor het onderzoek.
• Andere bloedverdunnende medicijnen, zoals Ascal, kunt u blijven innemen.
Diabetes
• Gebruikt u Metformine, dan stopt u de dag van het onderzoek.
• Andere medicijnen (pillen) voor diabetes kunt u ook de dag van het onderzoek stoppen.
• Insuline gebruikt u volgens afspraak met uw cardioloog of als afgesproken met de
verpleegkundige hartkatheterisatie.
Gebruikt u diuretica (plastabletten), dan neemt u deze niet op de dag van het onderzoek.
Het kan zijn dat uw behandelend arts andere afspraken met u maakt over het gebruik van de
medicijnen die hier boven vermeld staan. Volg dan de instructies van uw behandelend arts op.
Onderzoek
Het onderzoek vindt plaats op de Vaatkamer Cardiologie. U ligt tijdens het onderzoek op een
onderzoekstafel. Na de verdoving brengt de cardioloog een slangetje in een ader in de hals of
de lies. Dit slangetje wordt via die ader
opgeschoven naar het hart, hier voelt u niks
van. Als het onderzoek via uw hals gebeurt,
dekken wij uw gezicht af met een steriele doek.
Daarna begint de cardioloog met het inbrengen
van het slangetje. De bloeddruk wordt op
verschillende plaatsen in het hart gemeten. De
cardioloog vraagt u regelmatig om in of uit te
ademen. Probeer deze aanwijzingen goed op te
volgen.
Een rechts-katheterisatie duurt ongeveer 30 tot
45 minuten.
Voor de rechts-katheterisatie nemen we u één
of twee dagen op in ons ziekenhuis, meestal op
verpleegafdeling D4. De duur van de opname is afhankelijk van uw medische achtergrond.
1/2
In verband met spoedprocedures kunnen wij u niet precies zeggen hoe laat u aan de beurt
bent. Uiteraard doen we er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen.
Na het onderzoek
Na het onderzoek halen wij het slangetje uit uw hals/lies en wordt de wond enkele minuten dicht
gedrukt. De kans op bloedingen is dan kleiner. De wond wordt verbonden u gaat terug naar de
verpleegafdeling. Na de behandeling mag u in principe dezelfde dag of de dag daarna naar
huis. Bij eventuele complicaties moet u langer blijven.
Complicaties/bijwerkingen
Er kan een zwelling of blauwe plek ontstaan op de plek waar het slangetje is ingebracht. Deze
verdwijnt vanzelf weer.
Weer thuis
Als u weer thuis bent, adviseren wij u de eerste dag geen zware arbeid te verrichten.
De uitslag
Deze krijgt u van uw behandelend arts tijdens de eerst volgende polikliniekafspraak.
Contact
Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen tijdens het
polikliniekspreekuur met hartkatheterisatieverpleegkundige. Noteer alle vragen op een briefje
zodat u niets vergeet. Als u na uw polikliniekbezoek toch nog vragen heeft of iets niet duidelijk
is, dan kunt u tijdens kantooruren bellen.
Hartkatheterisatieverpleegkundige
T: 043-387 15 92 of 043-387 52 02.
Websites
•
•
www.mumc.nl
www.hartenvaatcentrum.nl
Uitgave juli 2013
2/2
Download