medelingenblad_dec_2016

advertisement
MEDEDELINGENBLAD december 2016
Verslag bijeenkomst 17 november 2016 in Het Behouden Huis door Anneke
Wagenaar.
17 november hadden we als gastspreekster schaapsherderin Marijke Dirkson van
Rinnegom Landschapsbeheer.
Marijke, die een achtergrond heeft als boswachter en een jeugd omringd door schapen,
vertelde met veel passie hoe het is om als schaapsherderin aan het werk te zijn tussen
Wassenaar en Wervershoof. Ze beschikken over vier kuddes waar ze systematisch voor
opdrachtgevers het landschap begrazen. Vaak betekent dit 4 uur lopen en 1 uur
broodnodige rust, vooral voor de honden. Ook het dekken gebeurt zeer gecontroleerd en
welke ram welke ooi wanneer heeft gedekt wordt aangegeven door kleurcodes, zodat
niet alle ooien tegelijk bevallen. Ze krijgen na bezoek aan een doorloopechomachine een
sterretje dat aangeeft hoeveel lammetjes ze bij zich dragen. De dracht is 145 dagen, en
ze houden een tijdsruimte van ongeveer een week tussen de ‘ploegen’.. Als aannemer is
het Marijke haar taak om uit te rekenen hoe lang een schaapskudde bezig is een
bepaald gebied kaal te grazen. Dit verschilt per gebied; zo is het voor stadsdeel anders
als voor de duinen en of bosrijke gebieden. Ook het weer en seizoen speelt een grote
rol. Ze worden ingehuurd door o.a. gemeentes, Staatsbosbeheer, PWN. Ze krijgen hier
geen subsidie meer voor. Daarna gaf ze op humoristische wijze uitleg over
bordercolliehonden hoe ze het voor elkaar krijgen om de kudde bij elkaar te houden en
achter de herder te blijven. Voor Marijke zijn natuur, mensen en dieren onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Indrukwekkend wat een kudde grazende schapen betekent voor
het ecosysteem. Een heel boeiende avond. Eventueel kan een excursie in ca. april een
leuke opvolger zijn van deze presentatie.
Informatie over het reisje 9 mei 2017 volgt nog. We gaan dit jaar naar het
Textielmuseum in Tilburg. U kunt zich opgeven bij Annie Methorst, en dan 10
euro inschrijfgeld betalen.
Ledenpas
Dit jaar wordt via het Landelijk Bestuur uw nieuwe ledenpas weer thuisbezorgd, deze
wordt bijgesloten in de verpakking van het decembernummer van Vrouwen van Nu, dus:
let op!
Contributie
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, maar wij willen u vriendelijk verzoeken om,
als u uw contributie nog niet heeft betaald, die alsnog zo spoedig mogelijk over te
maken. Ook de 5 euro voor de kerstmaaltijd dient overgemaakt te worden, als u
daaraan wilt deelnemen.
Bioscoop
De film Nebraska is een film over een emotionele reis van vader en zoon
Een zwart-wit roadmovie over een oude Amerikaan (Bruce Dern) die denkt dat hij een
miljoen dollar heeft gewonnen en een lange reis naar Nebraska maakt om zijn prijs op te
halen. Zijn zoon (Will Forte) reist met hem mee en krijgt zo de kans om de band met
zijn vader na jaren weer aan te halen. De film won de publieksprijs op het Internationaal
Film Festival Rotterdam en Dern won voor zijn rol de prijs voor beste acteur tijdens het
Filmfestival van Cannes.
De film draait zondagmiddag 15 januari 2017 om 14.30 uur in theater Cool.
Kosten € 6,50. Lijkt het u leuk om samen met andere vrouwen naar deze film te gaan
dan kunt u zich opgeven bij Anneke Wagenaar via mail of telefoon 0226-317445.
Nieuwe bestuursleden
In februari 2017 zijn er drie aftredende bestuursleden, dus zijn wij naarstig op zoek naar
nieuwe kandidaten. Lijkt het u leuk, maar wilt u eerst meelopen om te zien of het wat
voor u is: dat kan ook, of vindt u het leuk om het bestuur een handje te helpen in
voorkomende gevallen, maar wilt u niet officieel in het bestuur, dan zijn wij daar ook
zeer mee geholpen. Dames denk er eens over na, of het iets voor u is. Het is leuk,
leerzaam om samen dingen te bedenken en te regelen. Voor nadere informatie kunt u op
de avond of via de telefoon contact opnemen met één van de leden van het bestuur.
Volgende bijeenkomst
Donderdag 19 januari 2017 in De Schelvis, Koog 3, te Zuid-Scharwoude.
“We zijn allemaal heldin in ons eigen verhaal”
Op deze avond gaat Frouwkje Zwanenburg ons vertellen over de weg van de
ontembare vrouw, met het gelijknamige boek van Clarissa Pinkola Estés als
uitgangspunt. Via het Russische sprookje ‘Vasalisa de wijze’ waarin de heks Baba Jaga,
een belangrijke rol speelt, komen we op ‘je neus achternalopen’, ofwel, het volgen van
je vrouwelijke intuïtie. En de stappen die we in ons leven moeten zetten om te leren
onze neus te volgen en net zo wijs te worden als Vasalisa. Met prachtige prenten ter
illustratie wordt ons zo duidelijk gemaakt hoe belangrijk de geschiedenis van ons
vrouwen is en hoe dat door de eeuwen heen, soms in het geheim, doorgegeven kan
worden.
Frouwkje Zwanenburg heeft een brede belangstelling voor geschiedenis van taal, kunst,
de combinatie van woord en beeld, mythologie en oerverhalen. Ook kan ze veel vertellen
over kunstenaars, in het bijzonder vrouwen. Een gedreven dichteres en schrijfster die
ook boeiend kan (blijven) vertellen. Haar bedrijf heet Het Roosvenster, u kunt het o.a.
vinden op facebook.
Het bestuur wil tot slot graag iedereen
gezellige Kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar,
toewensen!
Download