Carbon footprint van gras

advertisement
Carbon Footprint van gras
- CO2 winnen of CO2 verliezen
(Harry Nijënstein, 24 november 2011)
Onderwerpen
• Kader
• Carbon Footprint
– Vastlegging maximaliseren
• Soorten vastlegging
• Grassoorten
• Aanleg en onderhoud
– Uitstoot minimaliseren
• Meststoffen
• GBM
• Energie
– Verdere info en voorbeelden
Kader
Duurzaamheid = People-Planet-Profit
•Planet is één van de onderdelen
– Carbon Footprint is onderdeel van Planet.
Waarom aandacht voor Carbon Footprint
-Niet omdat de aarde anders ophoudt te bestaan.
-Wel omdat we er zelf veel last van krijgen: CO2 temperatur zeespiegel
Planten gebruiken de C in CO2 om de plant op te bouwen
-Planten leggen CO2 vast
-Planten produceren zuurstof
Andere broeikasgassen die van belang zijn:
-N2O (onder andere geproduceerd door bemeste gronden)
-CH4 (methaan)(Wordt vooral geproduceerd door vee)
Kader
- soorten vastlegging
Carbon sinks
-Kort durend
- Atmosfeer
- Cyclus duurt +/- vijf jaar)
-Medium duur
- Organische stof in bodem
- Cyclus honderden jaren
-Langdurig
- In gesteente, steenkool
- Cyclus miljoenen jaren
Vastlegging maximaliseren
- grassoorten
Soort
Roodzwenk
Engels raaigras
Rietzwenk
Veldbeemd
Microclover
Blad
Wortels
Saldo
organische
stof
2,5
1,8
1,4
1,8
1,5
18,9
4,6
5,7
8,2
3,8
-4,2
6,8
2,9
-3,5
0,0
-
30 maanden (2005-2008)
25-30 keer maaien op 2.5 cm
150 kg N / ha / jaar (slow release, 4*/jaar)
Pluggen gestoken tot 20 cm diep
Cijfers in ton CO2 / ha / jaar
Totaal
17,2
13,3
10,0
6,6
5,3
Vastlegging maximaliseren
- grassoorten - mengsels
Mengsel
Samenstelling
Ton CO2 / ha / jaar
100% Lp
100Lp
13.3
SV 7
75 Lp, 25 Pp
11.6
SV8
50 Lp, 50 Pp
9.9
SV10
80 Fa, 20 Lp
10.7
Vastlegging maximaliseren
- aanleg en onderhoud
• Doorzaaien in plaats van opnieuw inzaaien
– Geen verlies aan organische stof, dus aan C
– Veel minder inputs
• Extensief in plaats van intensief
(minder bemesten, beregenen en spuiten)
– NPK-behoefte
– Betredingstolerant
– Droogte-, ziekte-, zouttolerant
– Minder kort en minder vaak maaien
• Aanleg van bomen en struiken
– (in 1 ton droog hout zit 0.5 ton C ofwel 1.8 ton CO2)
Uitstoot minimaliseren
- meststoffen
• Hoeveelheid meststof
– veel veel CO2 uitstoot
– Veel minder vastleggen:
wortels ontwikkelen zich minder
– Maaisel niet afvoeren
– Gebruik van Microclover
– Toepassing van iSeed
• Soort meststof
(organisch, slow release, snelwerkend)
• Gedeelde giften
Toekomst:
-Sensor-gestuurde bemesting
-NUE en PUE per soort/ras/mengsel
Uitstoot minimaliseren
- GBM
• Soortkeuze / Rassenkeuze
– Betredingstolerantie
– Ziekteresistentie (4turf)
– Minimum kiemtemperaturen
• (Door)zaaien
– Beginontwikkeling (sneller minder onkruid minder
herbiciden)
– Dichte zode (meer zaad dichtere zode)
– Introductie van nieuwe, betere genetica in de zode
– Handhaven van een goede balans in soorten
– Betere betredingstolerantie en minder onkruiden
– Zaadbehandeling (iSeed)
–
Uitstoot minimaliseren
- energie
• Groene stroom
• Zonnepanelen, zonneboiler
• Warmtewisselaar voor verwarming
• Biodiesel
• Energiezuinige apparatuur
• Minder vaak onderhoud plegen
• Reststoffen scheiden en recyclen
Verdere informatie
• ISO 14067 norm voor Carbon Footprint (in ontwikkeling)
• Carbon footprint calculators
(bv www.thegolfresourcegroup.com, ww.eiolca.net )
• Duurzaam inkopen
– Overheidsrichtlijnen
NL o.a. voor productgroep ‘Groenvoorzieningen’
EU o.a. voor ‘gardening products and services’
• Duurzaamheidscan
– ‘Groen is Leven’ voor boomkwekers
– ‘Commited to Green’ voor golfbanen
CO2 reductie door Microclover
• Bij het produceren van minerale
stikstofmeststof komt 3,7 kg CO2 pr
kg N vrij (Yara)
• Stel een voetbalveld ontvangt
100 kg N / ha / jaar
• Met Microclover kan de hoeveelheid
minerale N beperkt worden tot
50 kg N / ha / jaar
• Microclover reduceert zo de CO2
emissie met
185 kg CO2 / ha / jaar
185 kg reductie in CO2 uitstoot
komt overeen met ….
•
•
•
•
•
•
Verbranden van 70 l diesel – of…
Rijden van 460 km met een Maserati 4.7 V8 – of…
1620 km in Suzuki Swift 1,3 – of…
Produceren van 9 kg vlees – of…
Telen 880 kg aardappels – of…
Brouwen van 1850 l bier !
Download