Seminar onderzoeksverlag - DreamDiscoverDo

advertisement
Seminar onderzoeksverlag
Hogeschool Utrecht
Faculteit Communicatie
Communication and Media Design
Studiejaar 2014-2015
Blok A
Seminar
JDE-SCON.3V-13
Rob van den Idsert
09 januari ’15
Voorwoord
Vanaf jongs af aan is muziek luisteren me met de pap
lepel in gegoten. Muziek maken is nooit mij sterkste
punt geweest, maar op de hoogte blijven van de
laatste ontwikkelingen in de muziek industrie gaat
mij zeer goed af.
Mijn vader is een grote leerschool voor mij geweest,
zonder dat hij zich veel heeft bemoeit met mijn
opvoeding. Mijn vader had twee grote hobby’s, zijn
werk en muziek. Door de weeks was hij laat thuis en
moe van werk. Op zaterdag ging hij veel al even
lekker naar de stad om in de platenbakken van de
Plato of (destijds) van Leest te snuffelen en zo nu en
dan ging hij naar een concertje. Op mijn 12e mocht ik
voor het eerst mee naar een concert. Behoorlijk jong
maar volledig geïnspireerd. Tegenwoordig is het nog
steeds om het even wie er nu het meest in de
concertzaal te vinden is. Dat hij meer Cd’s koopt dan
mij is nog steeds een feit.
De CD collectie van mijn vader telt tot ongeveer 5000
en is te vergelijken met een eerste generatie Spotifybibliotheek. Dat wou en wil ik ook! Mijn onderzoek
naar dit onderwerp zal dus niet alleen gebaseerd zijn
op wat ik nu kan vinden in de verschillende bronnen,
maar is ook gebaseerd op mijn eigen kennis die ik
heb vergaard door de jaren heen.
Ik ben ondanks mijn vader opgegroeid in een digitale
generatie. Naast mijn collectie Cd’s en kleine
verzameling platen ben ik ook een groot Spotify
gebruiker, heb ik accounts op Youtube, Last.fm en
gebruik ik SoundCloud. Vraag me daar dan ook niet
tussen te kiezen, want door de jaren heen zijn deze
verschillende mediums aanvullend aan elkaar
geworden bij mijn zoektocht naar beste plaatjes.
Waar ik aan het eind van dit onderzoek ook op uit
kom, of het nou in het voordeel van de CD of een
andere muziekmedium valt, er is maar één ding belangrijk… muziek moet
muziek blijven en de emotionele band moet blijven bestaan.
2
Inhoud
VOORWOORD
2
INHOUD
3
ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN
4
SYNOPSIS
4
HOE STAAT DE CD ER VOOR IN DE HUIDIGE MUZIEKMARKT?
5
2013
5
2014
7
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN STREAMING DIENST ALS SPOTIFY TEN
OPZICHTE VAN DE CD ALS MEDIUM?
8
Conclusie
9
WAT S ER TE VERWACHTEN VOOR DE TOEKOMST VAN HET
VERKOPEN/AANBIEDEN VAN MUZIEK?
10
Uitspraken
10
Alternatieve manieren
12
Tegenbeweging
14
ANTWOORD OP ONDERZOEKSVRAAG
15
BRONNENLIJST
17
3
Onderzoeksvraag en deelvragen
Onderzoeksvraag
Kan de CD als medium blijven bestaan met de opkomst van online
muziekdiensten
Deelvragen
1. Hoe staat de CD er voor in de huidige muziekmarkt?
2. Wat zijn de voordelen van een streamingdienst als Spotify ten opzichte
van de CD als medium?
3. Wat is er te verwachten voor de toekomst van het verkopen/aanbieden
van muziek?
Synopsis
Aan de hand van de door mij geformuleerde onderzoeksvraag ga ik proberen te
achterhalen wat er met het medium CD zal gebeuren. Na een tiental roerende
jaren in de muziek industrie zijn redenen om aan te nemen dat er in de komende
jaren ook weer veel zal veranderen aan bijvoorbeeld het verdien model en de
behoeften van de consument. Om nader te bepalen hoe de CD er op dit moment
voor staat, zal in onderzoek doen naar de huidige stand van zaken: “Wat zijn de
huidige verkoop cijfers?”, “Wie kopen er nog CD’s?” en “Wat is de belangrijkste
oorzaak van het verlies van populariteit van het zilveren schijfje?”
Eén ding is zeker, met de opkomst van social streaming services, zoals Spotify, is
de gehele muziekindustrie veranderd. De vragen die zich dan vormen zijn: “Wat
maakt Spotify succesvol?”, "Vervangt muziek streamen de fysieke verkoop?"
en “Delft de CD het onderspit door deze digitale beweging?”. Om hier achter te
komen wil ik weten wat nu die grote verschillen zijn die maken dat er een
verschuiving plaats vind. Op welke manier word van de verschillende mediums
gebruik gemaakt en in welke opzichten verschillen deze.
Jaarlijks brengt het IFPI (International Federation of the Phonografic Industry)
een Digital Music Report uit en deze dient als uiterst geschikte bron om te zien
hoe de digitale muziekindustrie zich profileert in de markt.
Tot slot zal ik proberen een beeld te krijgen van de toekomst voor het luisteren
(en delen) van muziek. Er worden op het ogenblik veel uiteenlopende
voorspellingen gedaan wat betreft de toekomst voor de muziek industrie. Ik
vraag me af wat nou het dichtst bij de waarheid zal komen. Aan de hand van
interviews met belangrijke personen in de muziekindustrie, uitspraken uit het
nieuws en in het verleden geformuleerde voorspellingen hoop ik een beter beeld
te krijgen. Uiteindelijk hoop ik zelf een conclusie te kunnen trekken. Belangrijk
onderzoek dat ik hiervoor kan gebruiken zijn onder andere de verschillende
artikelen die het online muziekplatform 3voor12 hier over heeft gepubliceerd.
4
Hoe staat de CD er voor in de huidige muziekmarkt?
Zoals iedereen wel heeft mee gekregen, heeft de CD het moeilijk als
muziekmedium. In 2011 was de de omzet uit de CD verkoop gehalveerd ten
opzichte van 11 jaar terug en moest bijna 30% van de CD winkels zijn deuren
sluiten. Men voorspelde destijds dan ook dat de CD zou verdwijnen en dat is 2012
de eerste grote muzieklabels het CD-format al zouden laten vallen. Toch bleek het
medium sterk genoeg om tot dusver overeind te blijven. De vraag blijft echter: hoe
lang gaat het duren?1
2013
In het begin van 2014 schrijft NRC handelsblad het volgende:
“De totale omzet van de Nederlandse muziekindustrie groeide vorig jaar voor het eerst in
meer dan tien jaar naar ruim 130 miljoen euro, een stijging van 1,1 procent. Dat is een
lichtpuntje voor de industrie, die wereldwijd sinds 2000 is gehalveerd vanwege de afname
van cd-verkoop en onvoldoende aandacht voor digitale ontwikkelingen.
De cd-verkoop, overigens nog altijd de belangrijkste inkomstenbron voor de
muziekindustrie, kreeg in Nederland vorig jaar opnieuw een harde klap: min 20 procent.
Verder is de stijging van vinyl opvallend: vorig jaar werden er in Nederland 674.000 platen
verkocht, tegen 514.000 in 2012.2”
De groeiende omzet waar ze het hier over hebben wordt vooral behaald door de
opkomst van het gebruik van streaming services, zo meld het NVPI3. Des al niet
te min blijkt hieruit maar weer dat de CD nog steeds van onomstreden belang is
voor de muziekindustrie. Een feit is dat de omzet uit Cd’s in een neerwaartse
spiraal zit, maar een kant en klaar alternatief is er nog niet en zodoende blijft de
fysieke verkoop van muziek zeer belangrijk.
Spotify heeft vorig jaar een omzet van 38 miljoen euro aan de verkoop van
streaming abonnementen gemaakt. Dit is een mooi cijfer, maar in tegen stelling
tot de verkoop van Cd’s word er relatief weinig verdiend. Voor elk keer dat een
nummer word gedraaid op Spotify gaat er een bedrag tussen 0,1 en 0,6 eurocent
naar de artiest. Eer je dus aan het zelfde bedrag zit dat je aan een CD uit geeft
(15-20 euro), moet je het/de nummer(s) enkele honderden keren afspelen.
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2011/november/de-cd-op-sterven-nadood.html
2 http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/20/aantal-itunes-downloads-voor-heteerst-afgenomen-omzet-streaming-stijgt/
3 http://www.nvpi.nl/nieuws/omzet-nederlandse-muziekindustrie-2013-deplus-omzet-uit-streamingdiensten-compenseert-de-dal
1
5
Om een goed beeld te schetsen van de verandering die nu gaande is in de
distributie van muziek staan hieronder de omzet cijfers van 2012 en 2013 in een
grafiek. Hoewel we ondertussen in 2015 zitten is het nog niet mogelijk te
bekijken wat het precieze verdere verloop is van de verandering.
In miljoenen euro’s
2012
2013
% +/-
Fysiek
94,2
76,1
-19,2%
Digitaal downloads
16,4
15,5
-5,5%
Digitaal streaming
17,8
38,0
+113,5%
Totaal
128,8
130,2
+1,1%
2012
2013
Fysiek
Fysiek
Digitaal downloads
Digitaal downloads
Digitaal streaming
Digitaal streaming
15%
12%
27%
73%
14%
59%
6
2014
Het is nog niet zeker of deze cijfers zo zullen blijven, maar recentelijk zijn er
nieuwe cijfers naar boven gekomen over het jaar 2014 4. Ze geven een duidelijke
beeld betreffende de doorzettende lijn in de verandering van de muziek
distributie. Het betreft in dit geval de distributie van muziek in de VS en de UK.
Meestal geven deze twee landen een behoorlijk representatief beeld van wat er
in, ook Nederland, is gebeurd in de muziek industrie, maar die exacte cijfers
verschijnen waarschijnlijk pas begin februari van het nieuwe jaar.
De cijfers zoals ze nu tot ons komen laten zien dat er over het jaar 2014:
- 12% minder liedjes zijn gedownload van het internet.
- Streamen met nog weer eens met 54% is gestegen ten opzichte van 2013.
- Een afname van 9% bij het aantal gedownloade albums.
- En een groei van 52% in de vinylmarkt.
http://www.nu.nl/internet/3965929/aantal-legale-muziekdownloads-sterkgedaald.html
4
7
Wat zijn de voordelen van een streaming dienst als
Spotify ten opzichte van de CD als medium?
Om antwoord te geven op deze deelvraag ben ik gaan onderzoek gaan doen.
“Waar meet je mee” is daarin een hele belangrijke vraag gebleken. Wat zijn de
aspecten waar je een waarde aan hecht bij het kiezen voor het beste medium?
Ik heb hiervoor een onderverdeling gemaakt. De punten waar in naar ga kijken
zijn:
- Hoe luister je naar muziek
- Hoe bleef je muziek via dit medium
- In welke vorm bezit je de muziek
- Hoe communiceer je je muziek smaak
- Hoe leer je nieuwe muziek kennen
Om op een overzichtelijke manier de voor- en tegens in kaart te brengen heb ik
een matrix gemaakt. Wanneer je de verschillende (of overeenkomende)
kwaliteiten tegen elkaar afweegt kan er een schaal worden opgemaakt.
Medium
Spotify
CD
Luisteren
Wat betreft luisterplezier
bied Spotify je veel extra’s
ten opzichte van een CD. Je
kan namelijk kiezen voor
een hoge geluid kwaliteit,
hebt beschikking over alles
wat je leuk vind op elk
moment en waar je ook
maar wil
Door de manier waarop je
naar muziek luister via
Spotify is het goed mogelijk
dat je belevenis van de
muziek ook veranderd. Je
bent met Spotify niet meer
gebonden aan je woonkamer
en auto radio. Spotify bied je
de gelegenheid de perfecte
muziek bij het juiste
moment te kiezen. Of je nou
op de fiets zit, aan het
hardlopen bent of met de
taxi reist. Jij bepaalt wat je
luistert.
Met de komst van streamen
is er een nieuwe manier van
bezitten, of beter gezegd,
beschikken. Je koopt rechten
De CD heeft restricties
wat betreft
inzetbaarheid. En geeft
je minder keuze in
muziek, maar het blijft
een sterk medium. Een
CD luister je af en zet je
op voor die specifieke
artiest/band.
Je beleeft een CD
waarschijnlijk anders
dan een digitaal audiobestand. Aangezien je
niet zo gemakkelijk kan
zappen tussen de
verschillende
artiesten/soorten
muziek maak je de
muziek daar in tegen
wel bewuster mee.
Beleven
Kopen/
hebben
Score/
medium
Een CD koop je en is dan
van jou. Je koppelt er
makkelijk een
herinnering aan. En die
8
in plaats van een fysiek
product., maar krijgt daar
een eindeloze catalogus voor
terug
Delen
Ontdekken
Cd’s delen zit er niet echt in,
maar je muziek smaak tonen
via Spotify is super
makkelijk en één van de
grootste verschillen. De
connectie met Facebook de
opties om muziek te
versturen en de
mogelijkheid om je vrienden
te volgen maakt het erg
makkelijk.
Spotify bied je de
mogelijkheid om op talloze
verschillende manieren
nieuwe muziek te leren
kennen. Vrienden dragen
daar aan bij, maar ook zocht
het programma voor op jou
smaak aangepast advies.
Cd’s die jij bezit maken
wie je bent. Daarnaast
biedt een CD je extra
associatie vanwege het
tastbare aspect.
Een CD is op deel gebied
een achterhaald
medium. In de huidige
maatschappij is veel
behoefte aan sociale
interactie, ook met
muziek. De CD kan daar
alleen aan bijdragen
wanneer je samen bent.
Niets is beter dan een
CD winkel met eindeloze
platenbakken waar je
doorheen kan bladeren.
Efficiënt is het alleen
niet echt.
Conclusie
Wat er te concluderen valt is dat er veel aspecten zijn waarin Spotify duidelijk
meer bied dan de CD, echter geld dat nog niet op alle vlakken. Doordat er
gebieden zijn waarop de CD nog beter scoort of iets alternatiefs bied ten opzichte
van wat online kan bieden, is er geen reden om aan te nemen dat de CD
vervangen is en dus overbodig is geworden. Ondanks dat is er duidelijk te zien
dat Spotify (e.a. streaming diensten) de marktleider zijn geworden. Met de extra
opties op het gebied van onder andere het delen en ontdekken van muziek en de
eindeloze hoeveelheid muziek maken ze het verschil.
Om geen tijdelijke hype te worden is het voor een bedrijf als Spotify zeer
belangrijk dat ze doorgroeien. De CD blijft misschien wel enkel een niche
product, maar dat maakt Spotify nog niet onomstreden. Hiervoor hoeven ze geen
positieve eigenschappen van de CD over te nemen, maar een beter alternatief
worden voor de gehele doelgroep. Neem bijvoorbeeld het ‘heb’ aspect, het voelt
nog steeds anders om een CD fysiek in je bezit te hebben dan het recht te hebben
dat je dat album mag streamen. Toch denk ik dat dit in de toekomst geen
probleem meer zal zijn. De behoefte van de luisteraar verandert. Er komt een
moment en dan is het streamen het nieuwe hebben. Bezit wordt niet alleen op
het gebied van muziek steeds digitaler, in het verleden is dit bijvoorbeeld ook
gebeurd met geld. Tegenwoordig pint iedereen bij de kassa en zelfs mijn oma
kan internetbankieren.
9
Wat s er te verwachten voor de toekomst van het
verkopen/aanbieden van muziek?
Sinds de muziek distributie aan het veranderen is wordt er gespeculeerd en
worden er uitspraken gedaan over een eventuele verdwijning van de CD en
worden er daarnaast ook voorspellingen gedaan over de toekomst van de artiest.
Om te kijken naar wat er nou werkelijk te verwachten is voor de toekomst van
muziek distributie, heb ik een aantal uitspraken van belangrijke figuren in de
muziek industrie op een rijtje gezet. Ook heb ik gekeken wat er nog meer
gebeurd naast de traditionele distributie methodes (Streamen zie ik hier als een
traditionele methode).
Uitspraken
Anton Speijers (Plato/Concerto): “Concerto loopt juist heel goed, Plato
Groningen, Leiden en Zwolle draaien ook uitstekend. 2010 was een rampjaar
voor ons, sindsdien gaat het alleen maar beter. Ik had toen verwacht dat
bijna de helft van de muziekspeciaalzaken zou omvallen, dat viel allerzins
mee. Ik zie het veel minder somber in dan vier jaar geleden5”
Hans Parlevliet (Velvet Amsterdam): “Velvet draait al jaren constant,
maar ik vermoed dat de fysieke markt nog iets verder gaat krimpen. Online
aanbieders als Bol.com zullen daar meer van voelen dan wij, precies om de
reden dat de Free Record Shop het niet heeft gehaald: geen kennis, geen
beleving en geen sympathie. Ik denk dat het aantal onafhankelijke
platenzaken dat er in Nederland is, vanaf nu gelijk gaat blijven. Onze markt is
gestabiliseerd.5”
Hans Parlevliet (Velvet Amsterdam): “De cd was altijd al een lelijk ding,
het ging om gebruiksgemak. Daarin is de cd al lang ingehaald door digitaal.
Vijf jaar geleden verkochten we 95 procent cd’s, 5 procent vinyl. Inmiddels is
dat 70/30. En over vijf jaar verwacht ik dat de cd is ingehaald door vinyl. Als
je dan een mooi fysiek product wil hebben, dan koop je een plaat.5”
Wouter Rutten (NVPI): ”Ik geloof dat de cd op termijn uitgefaseerd wordt.
Innovatie vindt altijd plaats in de elektronica, en de cd heeft al jaren geen
opvolger gekregen. De dvd kreeg dat nog wel, in de vorm van blu-ray. De sacd (super-audio cd, red.) is nooit echt van de grond gekomen. De vraag is:
kopen mensen nog een nieuwe cd-speler als hun apparaat nu kapot gaat?
Aan de andere kant: het vinyl sterft ook maar niet uit.6"
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2014/Record-Store-Day/RSD14--hoe-gaathet-met-de-platenzaken-.html
6 http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2011/november/de-cd-op-sterven-nadood.html
5
10
Norbert Plantinga (Universal Music): "Men voorspelde het einde van de
cd tien jaar geleden, vijf jaar geleden, en ook nu weer. Het zou kunnen dat
het product aan het eind van zijn levenscyclus is, maar de stelling dat het nu
al niet meer rendabel zou zijn om cd's uit te brengen, snap ik niet. Als er
geen partijen meer zijn die cd's verkopen of als mensen geen cd's meer willen
hebben, dan pas houdt het op. Dat economische kantelpunt is nog niet
bereikt.7"
Eric Corton (DJ 3FM): “CD zal nog wel even blijven, maar dan als
vervoermiddel van muziek. Ik vraag me namelijk af of de CD als verkoop
middel nog zal blijven bestaan.
Voor een deel wordt het waarschijnlijk weer vinyl, voor de leuk en voor het
tastbare aspect.8”
Eric de Jong (Spinvis, band): “De CD is een hele rare tussenvorm van
digitale muziek. Dat was tijdelijk en dat is voorbij, maar dat is helemaal niet
erg hoor.8”
7http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3036377/2011/11/1
6/Cd-verdwijnt-in-2012.dhtml
8 Beeldfragment/interview Eurosonic Noorderslag 2012
11
Alternatieve manieren
Naast de opkomst van streamen en de hernieuwde populariteit van vinyl vind er
zich nog een trend plaats in muziekland. Artiesten zijn klaar met gigantische
platenmaatschappijen en zien geen brood meer in de traditionele vormen van
muziek verspreiden. Om echt in de kijker te springen moet je je onderscheiden
binnen de markt. De slimme artiesten bedenken een nieuwe manier om hun fans
te bereiken. Al een aantal jaar komen artiesten met deze creatieve manieren om
hun muziek aan te bieden, maar afgelopen twee jaar zie je dit meer dan ooit. Om
een voorbeeld te geven van wat er allemaal gedaan wordt heb ik hier onder een
aantal beschreven.
Het is niet baanbrekend en niet een volledig
nieuw idee, maar de manier waarop Roos
Reebergen (Roosbeef) en Torre Florim (De
Staat) hun muziek uitbrachten laat zien hoe
je je op niche schaal, binnen Nederland kan
profileren. De twee ‘semi’ bekende
Nederlandse artiesten zijn als een tijdelijk
project aan de slag gegaan met geestelijk
gehandicapte mensen om hun uitspraken te
verwerken in muziek. Om daar een mooie
draai aan te geven (woordgrap)
presenteerde ze het album in een werkend
muziekdoosje. Naast de muziek koop je dus
ook een product die bijdraagt aan de uniekheid en onderscheidend vermogen.
Björk, een bekende IJslandse zangeres, wou
na een aantal jaar niet meer zo veel
aandacht te hebben gehad, een nieuw
album uitbrengen op een volledig
eigenzinnige manier. Zij liet een app
ontwikkelen volledig voor haar album. Zo
kocht je dus geen schijfje, maar de app om
haar nieuwe muziek te luisteren. Dat op
zich zelf is leuk bedacht, maar niet volledig nieuw. Om zich dus nog meer te
onderscheiden te zijn liet ze haar al zo experimentele muziek, nog bijzonderder
maken. Met de app kon je niet alleen luisteren je kon de muziek ook zelf maken.
Elk nummer had een eigen game waarmee je ritmes en patronen kon maken.
Radiohead had in 2007 ook al een zeer
baanbrekende move met hun nieuwe
album. Zij dachten vooruit, aan een tijd
waarin iemand zelf kon bepalen wat je voor
muziek betaald. Het album ‘In The
Rainbows’ kwam niet uit op CD en is tot op
het heden niet te vinden op Spotify, maar
was te downloaden van hun site. De
12
luisteraar er kon voor het downloaden een zelf te bepalenbedrag tegenover
zetten. Om het toch tastbaar te maken kon je naast de downloads ook een
doorzichtige stikker met gekleurde tekst krijgen zodat je deze op
een zelf gebrand CDtje kon plakken.
Thom Yorke (zanger van Radiohead)
bedacht afgelopen jaar een actie die deze
gedachte voortzette. Hij bood zijn niet
aangekondigde nieuwe solo album te koop
aan via BitTorrent. Dit is een zeer
onlogische manier van aanbieden, maar het
heeft zeer goed gewerkt. Je koopt het album
door gebruik te maken van paypal en haalt
vervolgens het album binnen met het
BitTorrent ‘peer-to-peer’ netwerk. Deze
manier van downloaden was voorheen
vrijwel altijd op illegale basis.
De Britse band Alt-J bracht recentelijk hun
tweede album uit en de lancering was
creatief te noemen. Na het gigantische
succes van het eerste album waren de
verwachtingen hoog. Maak dat maar eens
waar. Nog voor het uitkomen van het album
verscheen er een Alt-J app. Hiermee kon je
op een kaart van jou omgeving (google
earth) rode cirkels zien. Deze gaven aan
waar je bij jou in de buurt toegang had het
album. Op interessante plekken en parken
was het mogelijk de nog niet uitgekomen nummer te beluisteren (streamen) op
een toepasselijke en sfeervolle plek, buiten de vertrouwde omgeving van je huis.
13
Tegenbeweging
Ik heb mij tijdens mijn onderzoek met name willen focussen op de ontwikkeling
van de CD, ik ontkom er echter niet aan ook wat over de ontwikkeling va de LP te
zeggen.
Ondanks de neerwaartse spiraal waar de Compact disk in zit, hebben de
platenzaken het niet slecht tegenwoordig. Nadat de Free Record Shop failliet
ging hebben de speciaalzaken een extra publiek gekregen waarmee ze op een
zeer stabiele klanten kring kunnen rekenen. Daarnaast heeft de hedendaagse
hipsterstroming er voor gezorgd dat hernieuwde interesse is ontstaan in vinyl
sinds een aantal jaar is het weer helemaal in met een grote platenhoes onder je
arm de platenzaak uit te lopen. Platenlabels zijn daar snel op ingesprongen door
weer veel nieuwe muziek weer op vinyl uit te brengen.
De omzet voor platenzaken is weer flink bijgetrokken door de terugkeer van het
vinyl en in 2013 werden er in Nederland alweer 674.000 platen verkocht. Dat is
een groei van 160.000 platen ten opzichte van een jaar ervoor. Verwacht wordt
dat deze stijgende lijn zicht nog wel even door zal zetten.
14
Antwoord op onderzoeksvraag
Kan de CD als medium blijven bestaan met de opkomst van
online muziekdiensten?
Er zijn al jaren redenen om aan te nemen dat de CD een eindig medium is. Des al
niet te min heeft hij het tot nog toe behoorlijk lang uitgehouden. Zo lang, dat je je
bijna gaat afvragen of het wel terecht is om dat aan te nemen. Iedereen kijkt er
anders naar, maar na dit onderzoek te hebben gedaan heb ik een behoorlijk goed
beeld van de stand van zaken. Als ik nu een voorspelling moet doen met het oog
op stand van zaken over vijf jaar zal ik het volgende zeggen:
De CD is een uniek medium dat het met zijn specificaties en gebruiksgemak
behoorlijk lang uit houd. Zeker in de huidige samenleving is het eigenlijk een
wonder dat het nog bestaat omdat het totaal net mee gaat met een trends als
digitalisering en de opkomst van socialmedia.
De reden dat de CD nog van belang is, is omdat het een manier is om muziek te
hebben. Een CD is van jou en de muziek daarop bepaalt wie je bent. Het bepaald
veel meer dan een gedeeld nummertje op Facebook of een geluisterd nummer op
Spotify. Het is iets persoonlijks.
In de aankomende vijf jaar zal dat gevoel niet verdwijnen, maar wel minder
worden. De waarden die men nu nog aan een CD (of andere fysieke vorm van
muziek) koppelt zal voor een volgende generatie veel minder van belang zijn. De
aanwezigheid van de CD binnen onze samenleving zal slinken naar een minimale
vorm, waardoor de toekomstige generaties niet met dit medium in aanraking
zullen komen. Voor slechts een klein publiek blijft de deze vorm van muziek
bezitten belangrijk genoeg en net als bij vinyl een tijd terug, zal dit nog maar
weinig gemaakt worden.
Eer we hiermee te maken gaan krijgen zullen we naar mijn idee heel wat jaren
verder zijn, want zo snel verander je de behoeftes van de consument niet. Ik
verwacht dat heel geleidelijk (wat we nu ook al zien) de populariteit van de CD
zal verkleinen en iedereen op ten duur over stapt op een digitale vorm van
muziek luisteren, met uitsluiting van die groep die de CD als niche gaat
beschouwen.
Mijn verdere verwachtingen:
- Er komt geen alternatieve vorm van een fysiek muziek product.
Dit is niet meer relevant in onze samenleving waarin muziek niet eerst
nog over moet worden gezet van digitaal bestand naar een product. Met
heeft het liefst dat nieuwe nummers zo snel mogelijk de wereld in word
gestuurd
- Spotify is eindig net als andere socialmedia vormen. Uiteindelijk zullen er
nieuwe manieren komen om muziek te luisteren.
Spotify zelf is bijvoorbeeld de geremedieerde vorm van het illegaal
downloaden. Zo zullen er steeds nieuwe vormen bedacht worden.
15
-
-
-
De prijzen van Cd’s en Lp’s zullen aankomende jaren blijven stijgen
ondanks de plannen van de muziek industrie om ze juist te verlagen.
Schaarste maakt dat de producten duurden gaan worden en zoals het er
nu uit ziet gaat er in de toekomst minder met CD worden gedaan.
Aankomende jaren zal het als maar belangrijker worden om artiesten de
branden.
Artiesten worden het product. Denk aan merchandise, connectie met
commercials (mee spelen of muziek onder reclame), grootschalige
optredens en nog veel meer.
Gratis is het nieuwe duur.
Steeds meer artiesten zetten zich af tegen het hedendaagse verdienmodel
van muziek. De stroming die hier ontstaat is gebaseerd op de term,
random act of kindness. Artiesten geven hun muziek gratis weg om zo
meer likeability te creëren. (dit haakt aan bij het vorige punt)
16
Bronnenlijst
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2011/november/de-cd-op-sterven-nadood.html
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/20/aantal-itunes-downloads-voor-heteerst-afgenomen-omzet-streaming-stijgt/
http://www.nvpi.nl/nieuws/omzet-nederlandse-muziekindustrie-2013-de-plusomzet-uit-streamingdiensten-compenseert-de-dal
http://www.nu.nl/internet/3965929/aantal-legale-muziekdownloads-sterkgedaald.html
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2014/Record-Store-Day/RSD14--hoe-gaat-hetmet-de-platenzaken-.html
http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2011/november/de-cd-op-sterven-nadood.html
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3036377/2011/11/16
/Cd-verdwijnt-in-2012.dhtml
https://www.youtube.com/watch?v=GD1L1snnkfY
17
Download