Argus Clou lesvoorbereiding - Muziek van de jaren 60

advertisement
Argus Clou lesvoorbereiding
Naam (van de lesactiviteit).
Oude regels, nieuwe ideeën – muziek uit de jaren 60.
Categorie
/
Korte omschrijving
Tijdens deze les ontdekken we de muziek uit de jaren 60. Elvis Presley, The
Beach Boys, The Beatles, Jimi Hendrix en The Rolling Stones. Allemaal grote
artiesten uit die tijd. Herkennen de leerlingen muziek uit deze tijd?
Benodigdheden
- Videomateriaal.
Deze les in beeld
Voorbereiding
Neem als docent je favoriete nummers mee uit de jaren 60, bij voorkeur op LP
Mocht dit niet mogelijk zijn, zoek dan een live versie van de muziek op
YouTube.
Instructie (uitleg aan leerlingen)
Bekijk in de klas de volgende video over muziek uit de jaren 60:
https://www.youtube.com/watch?v=MGZ9zB_lR3U
“Welke muziek herkennen de leerlingen en welke spreekt ze het meeste
aan?”. Beluister met de klas ook de muziek die je als docent hebt
meegenomen.
Uitvoering (wat wordt van de docent en leerlingen verwacht)
In 1969 vond het festival Woodstock plaats. Een festival van drie dagen
waarbij iedereen vredig samenleefde en de grote artiesten uit die tijd op het
podium stonden. “Zijn er leerlingen die het festival kennen?”. Bekijk de video
van school tv ‘Welkom in de jaren 60’:
http://schooltv.nl/video/welkom-in-de-jaren-60-de-wereld/
Uitbundige fans (zoals de Beatles gekte) en protestzangers kom je tegen in
de jaren 60. Laat de leerlingen opzoek gaan naar artiesten die op dit moment
net zo’n hysterische fan groep hebben en naar artiesten die met hun muziek
een politieke boodschap overbrengen. Maak een overzicht op een groot
papier van protestartiesten uit de jaren 60, en protestartiesten van nu.
Ga ook na of ouders/grootouders van leerlingen nog naar muziek uit de jaren
60 luisteren. Geef de leerlingen als opdracht om met hun ouders/grootouders
de muziek uit de jaren 60 te bespreken en laat ze het favoriete nummer van
hun ouders meenemen.
Na de les (wat bespreek je na de les met de leerlingen)
Beluister de verhalen en de muziek die de leerlingen mee terugnemen naar
school. Maak op YouTube of Spotify een lijst met alle favoriete nummers
zodat de leerlingen deze thuis kunnen beluisteren.
Linkjes
https://www.youtube.com/watch?v=MGZ9zB_lR3U
http://schooltv.nl/video/welkom-in-de-jaren-60-de-wereld/
Download