Number: 536 - Gabi Media

advertisement
Zes skeletten uit tuin Maastricht 100 tot 200 jaar oud (2)
N i e u w bericht, meer informatie vanaf 3e alinea
MAASTRICHT (ANP) - De skeletten die begin mei werden gevonden in een tuin in Maastricht
zijn zeker tussen de 100 en 200 jaar oud. Het gaat om vijf volledige geraamten en de resten van
een zesde individu. Dat heeft de gemeente Maastricht dinsdag gemeld.
Volgens prof. G. Maat van het Nederlands Forensisch Instituut in Rijswijk, een van de
deskundigen die de menselijke resten heeft onderzocht, is er sprake van vier mannen. Een
vijfde persoon is vermoedelijk ook een man. De leeftijden variëren van vijftien tot 59 jaar. Er
zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij door een misdrijf om het leven zijn gebracht.
Nadat de politie het onderzoek in de tuin had afgerond, heeft de tuinman nog een deel van
het zesde skelet aangeleverd. Het geslacht daarvan is nog niet bepaald. Bij het skelet zijn ook
twee munten gevonden waarop de Nederlandse leeuw staat. Ze dateren vermoedelijk uit de late
zeventiende tot vroege negentiende eeuw.
De gemeentelijk archeoloog kan nog geen harde conclusies trekken over de herkomst van
de skeletten. Hij vindt het onwaarschijnlijk dat het militairen zijn geweest, omdat er geen
attributen gevonden zijn en er een aantal oudere mannen begraven lag.
De door buurtbewoners aangedragen optie dat het om geestelijken uit het nabij gelegen
klooster zou gaan, wijst de archeoloog ook van de hand. Geestelijken liggen naar verwachting
op de eigen begraafplaats. Ook kan niet worden aangetoond dat het om slachtoffers uit een
van de twee wereldoorlogen gaat.
De skeletten zijn uitgelegd in het Instituut voor Pathologie en Anatomie van de
Rijksuniversiteit Leiden. De archeoloog van de gemeente Maastricht, de technische recherche
van politiekorps Limburg-Zuid en Maat bekeken de menselijke resten daar.
De recherche heeft het onderzoek afgerond. Studenten van het instituut maken de skeletten
helemaal schoon en zullen ze onderzoeken en beschrijven. Daarna worden de skeletten aan de
gemeente Maastricht teruggegeven. Naar verwachting eind 2004 staan alle gegevens op een rij.
Download