Swingende botten - Universiteitsmuseum Utrecht

advertisement
Ontdekken aan skeletten
Informatie voor leraren
natuur en techniek
basisonderwijs
groep 7 en 8
Swingende botten
Overzicht
Doelen
Onderwerp: beweging in het skelet:
gewrichten
Kerndoelen: 41 en 56
Tijdsduur: 1,5 uur
-
-
-
-
-
Leerlingen leren dat de vorm van een gewricht bepaalt welke beweging je kunt maken.
Leerlingen maken kennis met het doen van onderzoek.
Een nieuwsgierige en onderzoekende houding stimuleren.
Een bijzondere ervaring bieden door gebruik van collectie en bekijken en aanraken van echte skeletten.
Verwondering wekken voor musea en collectie.
Onderzoekend leren in het Universiteitsmuseum
Bij alle museumlessen is het uitgangspunt onderzoekend leren: leerlingen doen onderzoek in de tentoonstellingen en de onderzoeksruimte van het
museum. Daarbij werken ze met echt materiaal. Ze stellen vragen, vergelijken, ontdekken, onderzoeken en trekken conclusies.
Verloop van het bezoek
Confrontatie
Onderzoeken
Leerlingen bekijken eerst een filmpje van een dansend skelet. Hoe
beweegt ons skelet eigenlijk? Het Universiteitsmuseum wil een robot
maken die net zo beweegt als een mens en roept de hulp van de leer­
lingen in bij het maken van een bouwtekening. Hoe zien de gewrichten
er uit?
Leerlingen onderzoeken de manier waarop botten aan elkaar verbonden
zijn. Ze bekijken skeletten in het museum en vergelijken gewrichten met
elkaar. Ze letten daarbij op de vorm en de beweging van het gewricht.
Verkennen
Om onze eigen bewegingen te kunnen onderzoeken moeten de leer­lingen
letterlijk in beweging komen tijdens een warming up. Ze noteren welke
bewegingen ze kunnen maken. Vervolgens formuleren ze een vraag om
te onderzoeken. Bijvoorbeeld: hebben gewrichten waarmee je eenzelfde
beweging kan maken ook dezelfde vorm?
Conclusie
In groepjes bespreken de leerlingen hun waarnemingen en vergelijken
de opgedane kennis met verschillende bouwmaterialen die voor de robot
gebruikt kunnen worden. Wat is op welke plek in het lichaam het juiste
verbindingsmateriaal om de robot zo menselijk mogelijk te maken? De
conclusies worden besproken om tot een gezamenlijke eindconclusie te
komen.
Aan het eind van het programma hebben de leerlingen een volledige
onderzoekscyclus uitgevoerd.
Universiteitsmuseum Utrecht Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht, (030) 253 8008, www.uu.nl/universiteitsmuseum
Download