ld.sovon.nl - Sovon Vogelonderzoek Nederland

advertisement
10.00-10.10
10.10-10.35
10.45-11.10
11.10-11.40
11.40-12.05
Schouwburgzaal
Sovon
Studio 1
Sovon
Welkomstwoord dagvoorzitter
Theo Verstrael
De raadselachtige schemervlucht
van de Gierzwaluw
Welkomstwoord dagvoorzitter
Welkomstwoord dagvoorzitter
Julia Stahl
Robert Kwak
Waarom verzamelen Zwarte
Jaar van de Patrijs
Leeuweriken mest rond hun nest?
Luit Buurma
Thijs Fijen
Birds’ interactions with the landscape - BTO research from global
to local
Andy Clements (BTO directeur)
Broedende grote meeuwen in het Wat weten we over de Spreeuw?
binnenland
Pauze
De migratie van Zwarte stern,
Noordse stern, Purperreiger en
Roerdomp
Pauze
Slechter horen en telresultaten
Jan van der Winden
Studio 3
Sovon
Cees Witkamp
Jeroen Nagtegaal
Gert Ottens & Chris van Turnhout
Kernhemzalen
NOU
Studio 2
O+BN
Welkomstwoord dagvoorzitter
Berber de Jong & Janne Ouwehand
New Zealand Bar-tailed Godwits:
no carry-over effects where we
expect them most?
Jesse Conklin
Welkomstwoord dagvoorzitter
Henk Siepel
Beekvissen; indicatoren voor het
functioneren van beeksystemen
Hudsonian Godwits are too cool for
carry-over effects: absolute selection and extreme migrants
Nathan R. Senner
Tussen bloempot en hoogveenlandschap: het belang van gradiënten voor faunaherstel
Gert-Jan van Duinen
Ralf Verdonschot
Pauze
Pauze
Klimaatverandering en trekvogels: Vertragingen in de reisschema’s van
kan snelle evolutie redding bieden? Grauwe Kiekendieven; het belang
van het jarenlang volgen van dezelfde individuen
Jan Willem Vergeer en Merlijn Vink Christiaan Both
Ben Koks
Pauze
Hout, heterogeniteit en hinterland
= kansen voor rivierfauna
Marieke de Lange
12.15-12.40
40 jaar Sovon, terugblik
Missie natuur - Bijzondere natuur Brandganzen op Spitsbergen
op defensieterreinen
Going around full circle: annual
cycle regulation and modification
in migratory birds
Kansen voor de insectenfauna in de
Limburgse Hellingbossen
12.40-14.00
Arend van Dijk
Lunchpauze
Niels Gilissen
AKN - Themasessie meeuwen
Barbara Helm
Lunchpauze
Michiel Wallis de Vries
Lunchpauze
14.00-14.25
Zwartkopmeeuwen in de delta
Individueel herkenbare Rosse grut- Vogelbalans, thema ‘ganzen’: van
to’s, wat kunnen we ermee?
natuurbeschermingssucces tot
probleemvogel?
Bernard Spaans
Kees Koffijberg
Carry-over effects as fitness drivers Waarom holt de tapuit achteruit?
in birds: other currencies and susceptibility. Deel 1
Stuart Bearhop
Herman van Oosten
14.35-15.00
Bird Sense
Ganzen en Vogelbescherming
(Vogelbalans)
Tim Birkhead
Het Waddenzee Flyway Iniatief:
monitoring van kustvogels langs
de Oost-Atlantische vliegroute
Marc van Roomen
Carry-over effects as fitness drivers Snackbars in het natuurbeheer: Het
in birds. Deel 2
belang van extensief akkerbeheer in
het Nederlandse heidelandschap
Stuart Bearhop
Joost Vogels
15.00-15.30
Pauze
Pauze
Pauze
Pauze
Pauze
15.30-15.55
Atlas tellen, een olympische prestatie (nodig)
De trek van Lepelaars: een
vergelijking tussen Europa- en
Afrikagangers
Tamar Lok
Weidevogels: Wat is er nodig voor
herstel?
Zwaan kleef aan: kost verlengde
ouderzorg een succesvol volgend
broedseizoen?
Bart Nolet
Fauna in de PAS - Effecten van
stikstofdepositie op diersoorten
Pim Wolf
Jouke Altenburg
16.00-16.15
Prijsuitreiking zeissquiz + jeugdprogramma
16.15-16.45
Glazen bol, Sovon in de toekomst
Ruud Foppen
Maarten Loonen
Lunchpauze
Fred Wouters
Wolf Teunissen & Gerrit Gerritsen
Marijn Nijssen
16.00- Nederlandse Noordse sterns vliegen Een zorgeloze winter in Afrika?
16.25 door drie oceanen naar de andere De inzet van geologgers, veldwerk
kant van de wereld
& isotopen bij het ontrafelen van
carry-over effecten in Bonte vliegenvangers
Ruben Fijn
Janne Ouwehand
Bekijk het actuele programma via je mobiel op
NOU
ld.sovon.nl
Hoofdsponsor
Lezingensponsor studio 1 & 3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards