Bewijslast 3 - Betül Günes

advertisement
Lesvoorbereiding
Zakelijke gegevens
naam student: Betül Günes
stageschool: Het Loo
Iselinge klas: VR2B
mentor/mentrix: Juliët Hageman
datum: 26-5-2016
aantal leerlingen: 31
tijd:9:00/10:00
groep: 6&7
Inhoudelijke gegevens
vak of vormingsgebied: dans/drama
activiteit: De leerlingen maken ik stapjes een dans van de oude Egyptenaren.
Componenten van de les
beginsituatie van de leerlingen:
An, Jen, Liz in de gaten houden, want zij zijn onzeker en vragen veel om bevestiging.
Jess,Has,Jur,Xav,Jel,Se zoeken elkaar op en zorgen oor een ongezellige sfeer dus deze jongens moeten in de gaten
gehouden worden.
Leerling Eld dwaalt snel weg en daarom moet je hem in de gaten houden anders krijgt hij de lesstof niet mee en
hij kan moeilijk tegen veranderingen (PDD-NOS) dus vooraf de les vertellen dat het programma anders gaat.
De leerlingen zijn gewend om in groepjes aan een opdracht te werken.
De leerlingen hebben weinig ervaring met dans drama lessen.
De leerlingen uit groep 7 hebben met kamp bonte avond uitgevoerd, dus deze leerlingen hebben al een voorsprong.
Klassenregels
De leerlingen hebben 2 maanden terug zelf de volgende afspraken gemaakt:
Iedereen hoort erbij ok al zijn we verschillend.
We zorgen dat iedereen fijn kan werken.
Wij luisteren naar elkaar.
Klassenopstelling
Groep 6 en 7 zitten door elkaar.
De groepen worden willekeurig gemaakt om ervoor te zorgen dat de klassenregel ‘We zorgen dat iedereen fijn kan
werken.’ geoefend kan worden.
De leerlingen zijn tijdens IPC gewend om in kleine groepjes van 3 te werken.
Doelen
persoonlijk leerdoel (gericht op competenties): pop
competentie
deeltaak
Organisatorisch
38. Lessen voorbereiden
competent
en uitvoeren, waarbij in
4
Hoe ga ik dit doen?
Vooraf maak ik een selectie (lesstof)
waarvan ik denk dit sluit bij mijn leerlingen
het bijzonder aandacht
wordt besteed aan
effectieve leertijd
uit groep 6 en 7 aan. Tijdens de uitvoerig
gebruik ik de activerende directe instructie
model. Dit model is gestructureerd
opgebouwd in zeven fasen:
- Terugblik
Ik blik met de leerlingen terug op de taalles
waarbij ze een brief hebben geschreven. En
vertel dat het me leuk leek om een
Egyptisch dans uit te voeren.
- Oriëntatie
Ik vertel wat we gaan doen en wat het
lesdoel is.
- Instructie. Ik vertel aan de leerlingen hoe
we aan de dans gaan werken.
- Begeleide inoefening
Onder mijn begeleiding oefenen de
leerlingen voor het eindproduct.
- Zelfstandige verwerking. In deze fase zet
ik de leerlingen zelfstandig aan het werk. Ze
bedenken zelf de dans.
- Evaluatie
Ik geef aan ieder groepje de beurt en zij
voeren de dans uit.
- Terug- en vooruitblik.
Ik geef aan dat morgen al de presentaties
zijn van de onderzoeksvragen en dat ze er
goed aan moeten denken.
Lesdoelen
proces-/productdoelen; kennis-, vaardigheids-, vormingsdoelen:
kennisdoel
vaardigheidsdoel
procesdoel
Tijdens de les ervaren
de leerlingen
klassikaal en in
groepjes de houdingen
van de oude
Egyptenaren tijdens
een dans.
productdoel
Vormingsdoel
Tijdens de les
bedenken de
leerlingen in groepjes
een Egyptische dans.
Aan het einde van de
les hebben de
leerlingen in groepjes
in stappen een
Egyptische dans
gemaakt.
lesfase
tijd
didactische route (wat doen de kinderen?)
leerstof
inleiding
leerling
1’
x
De leerlingen denken terug aan de vorige les (brief).
x
De leerlingen vertellen wat ze al wisten over Egypte.
4’
x
De leerlingen luisteren naar het lesdoel en lesinhoud.
1’
interventies van de
leerkracht
organisatie en
hulpmiddelen
Terugblik
De leerkracht vraagt wat de
leerlingen in de vorige les
hebben gedaan en wat ze
nog over Egypte weten.
De leerlingen zitten aan
hun eigen tafel zodra er is
uitgelegd wat de les is
trekken ze de schoenen
uit en lopen ze naar het
speellokaal.
leefwereld
2’
x
De leerlingen luisteren naar de uitleg.
4’
x
De leerlingen trekken de schoenen uit en lopen naar het speellokaal.
Oriëntatie
De leerkracht vertelt het
lesdoel en wat de leerlingen
gaan doen.
Wij maken vandaag in
groepjes een Egyptisch dans
op muziek. De leerkracht
laat een voorbeeld zien:
https://www.youtube.com/
watch?v=_5BwgCeZ--w
Instructie
De leerkracht vertelt dat de
les uit 3 delen bestaat.
- Houding van oude
Egyptenaren ervaren
- Egyptisch dans
Standbeeld
- Uitvoering Egyptisch
dans
De leerkracht loopt samen
met de leerlingen naar het
speellokaal.
Hulpmiddelen:
- Het digibord
- Cd en cd-speler
5’
x
De leerlingen bespreken de houdingen van oude Egyptenaren.
x
De leerlingen oefenen de houdingen van oude Egyptenaren.
10’
x
De leerlingen bereiden met hun groepje een houding als Egyptenaren voor.
1’
kern
20’
x
De leerlingen bedenken/oefenen in hun groepjes de Egyptische dans.
10’
x
De leerlingen presenteren om de beurt in groepjes de dans.
afsluiting
Begeleide inoefening
De leerkracht bespreekt de
houdingen van de
Egyptenaren. De leerkracht
zet muziek aan en laat dit
oefenen tussendoor zet de
leerkracht de muziek stop en
dan moeten de leerlingen als
standbeelden stil staan.
https://www.youtube.com/
watch?v=WveIWyiwdCM
Zelfstandige verwerking
De leerkracht maakt groepjes
van 8 leerlingen. De leerkracht
vertelt dat de leerlingen
allemaal naast elkaar moeten
staan en een houding als
Egyptenaren moeten
aanhouden (standbeeld). Ieder
groepje laat dit aan de hele klas
zien. Zodra de leerkracht met
de tamboerijn schudt mogen de
leerlingen omkijken
De leerkracht vertelt dat de
leerlingen nu de dans zelf
moeten verzinnen en laat de
leerlingen oefenen.
Evaluatie
De leerkracht laat om de
beurt een groepje naar voren
komen om de dans te laten
zien.
Hulpmiddelen: tamboerijn
De leerlingen zitten op
het bankje.
Hulpmiddelen:
- Cd en cd-speler
2’
x
De leerlingen luisteren naar de leerkracht.
Hoe evalueer je om na te gaan hoe de kinderen het gedaan hebben?
Tijdens de les observeer ik de leerlingen.
Aan het einde van de les evalueer ik de les met de leerlingen.
Aan het einde van de les bekijk ik de uitvoeringen van de leerlingen.
Terug- en vooruitblik
De leerkracht vertelt dat de
leerlingen morgen aan de
presentatie van de
onderzoeksvragen moeten
denken.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards