Lerend Netwerk PAAZ

advertisement
Terugdringen
Dwang en Drang
Wie zijn wij?
• Vumc – Afdeling Metamedica
Yolande Voskes, Tineke Abma, Guy
Widdershoven
• Trimbos-instituut – Verbetertrajecten
Sonja van Rooijen
• Gee de Wilde
Inhoud presentatie
1. Waar gaat het over?
2. Geschiedenis 2001-2009
3. Resultaten tot nu toe
4. Reduceren dwang en drang op PAAZ-en
5. Lerend netwerken?
6. Hoe werkt het lerend netwerk?
7. Beleidsregel 2010 NZa
1. Waar gaat het over?
Terugdringen van dwang en drang is
niet hetzelfde als verminderen van
separaties!
2. Geschiedenis 2001-2009
2001
- 2003-2005
- 2006/2007
-
- 2007-2008
- 2008 – 2009
- 2009
- 2009/ 2010
Kwaliteitscriteria
12 pilotprojecten
Onderzoek Tweesteden
Ziekenhuis,Tilburg
43 projecten
Project Landelijk
Platform GGz
Brief Klink/ Beleidsregel
High Care
3. Resultaten tot nu toe
Veranderingen zichtbaar in:
• Cultuur (denken)
• Werkwijzen (doen)
• Structuur (organisatie)
Cultuur (denken)
• Dwangtoepassingen zijn
geproblematiseerd
• Zorgverleners zijn kritischer ten
aanzien van eigen handelen/ rol in
proces tot dwang
Werkwijzen (doen)
• Bejegening/ omgangsvormen
• Meer aanwezigheid op de werkvloer
• Cliënten- en familieparticipatie
(triade)
• Gastvrijheid (‘Eerste vijf minuten’)
• Vroeg signaleren
Structuur (organisatie)
• Leefbaarheid
• Inschakelen buitenstaanders
• Fysieke omgeving (kleuren, privacy,
comfort room, verpleegpost)
• Intensieve zorg (High Care)
4. Doelstellingen project
• Het verbeteren van de kwaliteit van
zorg met betrekking tot dwang en
drang
• Het reduceren van dwang en drang
• Het opstarten van een lerend
netwerk tussen PAAZ- en over
dwang en drang
5. lerend netwerken?
• Wat is een lerend netwerk?
• Waarom (juist) geschikt voor
PAAZ-en?
• Waarom geschikt voor het
terugdringen van dwang en drang?
6. Hoe werkt het lerend
netwerk?
• Combinatie van kennisuitwisseling en
directe verbeteringen in de praktijk
• Samenwerking en ondersteuning
VUmc & Trimbos- instituut
Wanneer & waarom een
dwang reductieproject?
• Er is een “sense of urgency”
• De cliënt wordt er merkbaar beter van
• Politieke druk en tijdsgeest stelt nieuwe
eisen aan de organisatie
• Kloof tussen wat we weten en wat we
doen
• Er bestaan goede voorbeelden
• Geen extra kosten
• Niet harder maar anders werken
Schema van het project
Management
beslist vóór
Lerend
Netwerk
Ontwikkel verbeterpakket op maat van de
organisatie
Gebruik goede voorbeelden en externe
expertise
Vormen
projectorganisatie
Aanstellen
projectleider
Samenstellen
verbeterteams
A
StartConf
NULMETING VUmc
P
D
S
AP 1
WC 1
A
P
D
S
AP 2
A
WC 2
NETWERKBIJEENKOMSTEN
PDSA= Plan, Do, Study, Act
WC = werkconferentie
AP = actieperiode
P
D
S
AP 3
SlotConf
EINDMETING
Verbetermodel
Wat willen we bereiken?
Hoe weten we dat een verandering
een verbetering is?
Welke veranderingen kunnen we invoeren
die leiden tot verbetering?
ACT
PLAN
STUDY
DO
Blijven experimenteren
met pdsa-cyclus
(Een verbeteridee heeft méér pdsa’s)
A P
Veranderingen die
tot verbeteringen
leiden
S D
A P
S D
Voorstellen,
theorieën,
hypotheses,
ideeën
Brainstorm voor
meer PDSA’s !
act
study
BSC
plan
do
Borging
R. Huijsman, vrij naar Nolan
7. Beleidsregel 2010 NZa
• GGZ Nederland: ook voor de PAAZ-en
• 2010: € 5.400.000
• Plafond van € 250.000 per project
• Steun bij subsidieaanvraag, wanneer
PAAZ-en willen ‘netwerken’
• Kosten per PAAZ (VU+Ti) 35.000?? voor
hele traject
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards