Hallerbos 2012.indd - natuur in je Buurt

advertisement
Meer informatie vind je op www.hyacint.info of bij
Pierre Kestemont op [email protected] of
0499 94 93 41.
In en rond het Hallerbos zorgen de vrijwillige natuurgidsen
Zuidwest-Brabant voor een leerrijk onthaal. Zowel in de lente
(Week van de Hyacint) als in het najaar (Week van het Bos)
organiseren zij een groot aantal activiteiten. Onder hun begeleiding kan je ook het bosmuseum in de Vlasmarktdreef
verkennen of een boswandeling maken.
In het Hallerbos kunnen ook rolstoelgebruikers en slechtziende personen een heuse boswandeling maken. De Achtdrevenwandeling (1,8 km) is hier speciaal op voorzien. Het
wegdek van de Achtdrevenwandeling is verhard (asfalt en
dolomiet), het parcours is vrijwel vlak en de hellingen zijn
beperkt. Onderweg zijn er ook zitbanken en aangepaste
picknicktafels.
Of je nu wandelaar, fietser, ruiter of natuurliefhebber bent,
of gewoon even tot rust wil komen in de natuur, in het Hallerbos kan je steeds terecht. Er zijn tal van wandelpaden die
het bos doorkruisen. De paden waar ruiters toegelaten zijn,
worden speciaal aangeduid. Daarnaast kan je in het Hallerbos ook de Sequoiawandeling volgen. Sequoiadendrons
of mammoetbomen zijn echte bosreuzen. In hun thuisland
(Californië in de Verenigde Staten) kunnen ze duizenden jaren oud worden en meer dan honderd meter hoog. In het
Hallerbos kan je ze bewonderen als je de bewegwijzerde
Sequoiawandeling volgt. De Sequoiawandeling wordt aangegeven in het blauw en is 4 km lang. De Reebokwandeling
is 7 km lang en is in het geel bewegwijzerd.
OP STAP IN HET HALLERBOS
HALLERBOS
foto Patrick Huvenne (ANB)
foto Tom Linster
WELKOM IN HET
Driekwart van de oppervlakte van het Hallerbos bestaat uit
loofbomen: beuk, zomereik en de es komen hier het meeste
voor. Het andere deel bestaat uit naaldbomen waarvan de
grove den het meeste voorkomt.
Het Hallerbos is momenteel 535 hectare groot waarvan honderd hectare bosreservaat. Vier steile valleitjes doorsnijden
het bos. De steile valleien en een grote variatie aan bodemtypes zorgen voor heel wat verschillende leefgebieden met
mooie overgangen. Een uitstekende waterkwaliteit en de aanwezigheid van kalk in het grondwater zorgen voor een geschikt leefgebied voor veel dieren en planten. Dit maakt het
Hallerbos tot een enorm waardevol ecologisch gebied.
Het natuurreservaat de Duling, goed voor nog eens vijfenhalf
hectare, sluit in het noorden aan op het Hallerbos. Dit kalkmoeras ligt in de vallei van de Rilroheidebeek en is een uiterst
zeldzaam biotoop.
Toch zijn de bomen van het huidige Hallerbos nog relatief
jong. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vonden grote kappingen plaats in het Hallerbos. Later, tussen 1930 en 1950, werd
het Hallerbos bijna volledig herbebost.
Bij het begin van onze tijdrekening maakte het Hallerbos
deel uit van het uitgestrekte Kolenwoud. Vanaf de Romeinse
tijd verbrokkelde dit woud langzaam. Zo ontstond het Hallerbos en onder andere ook het Zoniënwoud. Het Hallerbos
is doorheen de geschiedenis altijd een bosgebied gebleven.
Hierdoor is er een onschatbare rijkdom aan planten- en diersoorten aanwezig.
EEN RIJK BOS
Wat velen niet weten is dat dit bos op ecologisch vlak een topper is in Vlaanderen. De bronbeken en de valleibossen herbergen een zeldzame en soortenrijke fauna en flora. Ontdek
het allemaal zelf in het Hallerbos.
daslook
Op werkdagen: van station Halle tot Vlasmarktdreef (op
4 minuten van het Bosmuseum): lijn 114 van de TEC (9
minuten bus). Uurregeling: www.infotec.be
Op weekend- en feestdagen: van station Halle tot Lembeek
Congo: lijn 156 van de Lijn (17 minuten bus + 17 minuten
te voet tot aan de Vlasmarktdreef, ingang bos). Opgelet:
deze bus rijdt slechts om de 2 uur. Aangezien de TEC niet
in het weekend rijdt, is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer sterk beperkt. Uurregeling: www.delijn.be
Met het openbaar vervoer
Opgelet: in het kader van het nieuwe beheerplan zou de
toegankelijkheid voor wagens in het bos in de toekomst
sterk kunnen wijzigen. Het bosmuseum zal wel steeds
bereikbaar blijven via de Nijvelsesteenweg.
• Ring R0 (E19 Brussel-Bergen) afrit 21 (Halle)
• op de afrit links aanhouden
• aan de tweede verkeerslichten naar links
(N28 - Nijvel)
• voor parking P1 Hogebermweg: ter hoogte van
het kruispunt met Warande/Maasdal naar links
pijlen ‘P Hallerbos’ volgen, onmiddellijk na de
snelwegbrug naar rechts
• voor bosmuseum en parking Achtdreven: verder
N28 volgen tot aan de Vlasmarktdreef, daar links
het bos in rijden.
Met de auto
BEREIKBAARHEID HALLERBOS
foto Tom Linster
foto Marc De Vos (ANB)
Het Hallerbos is het belangrijkste en meest uitgestrekte
bosgebied tussen de Zenne en het Zoniënwoud. Dit bos is
een publiekslieveling dankzij het prachtige paarse tapijt van
wilde hyacinten, die eind april bloeien. Ook de gigantische
mammoetbomen maken een bezoek aan dit bos meer dan de
moeite waard. Maar er is meer te ontdekken.
Ten noordwesten van het Hallerbos liggen de parken Gaasbeek en Groenenberg met het historische kasteel, de parken
van Gaasbeek (eeuwenoude beuken) en Groenenberg (bloemen, solitaire bomen) en de museumtuin van Gaasbeek. In
Sint-Pieters-Leeuw ligt het park Coloma met de Rozentuin,
waarin duizenden rozenvariëteiten bloeien.
Meer informatie op www.natuurenbos.be.
Het Hallerbos bevindt zich dichtbij andere domeinen die
het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaams-Brabant beheert. Vlakbij ligt het Zoniënwoud en het park van Tervuren
waar je jouw bosavontuur kan verderzetten. Ook het verborgen domein Zevenborre (Sint-Genesius-Rode) wacht op
fijnproevers. Intieme parken met veel groen en water kan je
bezoeken in Beersel (Frankveld en Schaveys). Verder naar
het westen wacht het park van Ter Rijst op bezoekers die
houden van rust en de speciale sfeer van dit klassieke landschapspark. (In Heikruis, op de weg Asse-Edingen.)
OOK EEN BEZOEKJE WAARD …
Een zeer opvallende vogel is de zwarte specht, die heel wat
holten in de bomen hakt. Deze holten worden graag gebruikt door andere soorten zoals vleermuizen en sommige
marterachtigen.
De vuursalamander voelt zich hier thuis. Het Hallerbos beschikt zelfs over één van de belangrijkste populaties vuursalamanders van Vlaanderen.
De ontspringende beken zorgen voor een ideaal leefgebied
voor soorten als de beekprik, de beekforel en de rivierdonderpad. Ook is er een zeer gevarieerde mossenflora.
Het Hallerbos is het rustgebied voor verscheidene zoogdieren zoals reeën, vossen, kleine marterachtigen en eekhoorns.
Uithangbord van het Hallerbos zijn de lentebloeiers waarbij bosanemoon, speenkruid, wilde narcis en daslook het
bekendst zijn. De meest typische plant is de blauwe wilde
hyacint die eind april bloeit. Wanneer die duizenden wilde
hyacinten als een dik tapijt de bodem bedekken, is een wandeling in het Hallerbos een unieke belevenis.
PLANTEN EN DIEREN
Uitgave: april 2012
Verantwoordelijke uitgever:
Dirk Bogaert, Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant
Beheerregio Groenendaal
Duboislaan 1A, 1560 Hoeilaart
Tel. 02 658 24 60
Fax 02 658 24 68
E-mail: [email protected]
www.natuurenbos.be/hallerbos
MEER INFORMATIE
vuursalamander
Ook wij hebben nood aan voldoende groene ruimte.
Daarom voeren de stad Halle, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt Halle en de Vereniging voor Bos
in Vlaanderen een project uit om de bestaande bossen en
natuurgebieden ten zuiden van Halle te verbinden en waar
mogelijk ook uit te breiden. De boommarter werd gekozen
als symbool voor dit project. Meer informatie kan je terugvinden op www.planboommarter.be.
Ten zuidoosten van Halle bevinden zich, naast het Hallerbos, nog verschillende andere bos- en natuurgebieden
met een bijzondere ecologische waarde: het Lembeekbos,
het Maasdalbos, Verdronken Toren, Berendries, natuurreservaat de Weikes en de Warande. Deze gebieden worden
bedreigd door de verstedelijkingsdruk vanuit de Brusselse
regio. Natuurlijk leidt niet enkel de natuur onder die verstedelijkingsdruk.
PLAN BOOMMARTER
zwarte specht
foto Jeroen Menten (Vilda)
foto Lars Soerink (Vilda)
foto Jeroen Mentens (Vilda)
foto Lars Soerink (Vilda)
LEGENDE
BEWEGWIJZERDE WANDELINGEN
e •• •• SEQUOIAWANDELING 4km
(ENKEL VOOR WANDELAARS)
onnoo
- -
ooroo
- '
REEBOKWANDELING 7km
(ENKEL VOOR WANDELAARS)
ACHTDREVENWANDELING 1,8km
(TOEGANKELIJK VOOR MENSEN
MET EEN BEPERK!l! MOBILITEIT)
OPENBARE WEG
I lil
OPENBARE WEG
GEEN GEMOTORISEERD
VERKEER OP ZON- EN
FEESTDAGEN
WEGVOOR
WANDELAARS EN
FIETSERS
•• • • •• • • • WANDELPAD
••••••
RUITERPAD
FIETSPAD
,.._../
-
I
I
I
-
··········.s-••••
..
..
~·
a
-m
.
(
........')
/
.
. ~~//····
• - • DOMEINGRENS
.......
...••.,•.
••
LOOFBOS
-
NAALDBOS
'--/) WAALS GEWEST
(~---WAUTHIER-BRAINE
PARKING
INFO
DRANKGELEGENHEID
~
'
VLAAMSNATUURRESERVAAT
Q
•
11
COUPAlN
SPEELZONE
EETGELEGENHEID
...
: oo oo
••
OVERIG GEBIED
~
~
p
WATER
c::::J
(il]
[!]
0
0
0
0
0
BOSRESERVAAT
SCHUILHUT
PAVILJOEN
BOSWACHTERSWONING
BOSMUSEUM
ONTMOETINGSPUNT
ACHTDREVEN
Download