Opleiding en maatschappij

advertisement
TECHNISCHE
GENEESKUNDE
DR HELEEN A. TH. MIEDEMA
OPLEIDINGSDIRECTEUR
ERIK GROOT JEBBINK MSc
TECHNISCH GENEESKUNDIGE
KLASKE SIEGERSMA
MASTERSTUDENT
MATTHIAS HAALSTRA
BACHELORSTUDENT
GEZONDHEIDSZORGSTUDIES AAN DE
UNIVERSITEIT TWENTE
DR HELEEN A. TH. MIEDEMA
OPLEIDINGSDIRECTEUR
BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
TECHNISCHE GENEESKUNDE
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
DE WERELD IN BEWEGING
HET ONBEKENDE WORDT DE NORM
WORLD ECONOMIC FORUM 2016
Eerste industriële revolutie
Stoom – economie – geld
Tweede industriële revolutie
Electriciteit – economie – geld
Derde industriële revolutie
ICT – economie – geld
Vierde industriële revolutie
Disciplinaire grenzen vervagen
Een veilige, duurzame, gezonde
samenleving – menselijk kapitaal
CONSEQUENTIES VOOR HET
ONDERWIJS
 Onzekere toekomst
 Opleiden tot het onbekende
 Technologische ontwikkelingen
gaan snel
 Open problemen zonder
antwoord
 Disciplinaire grenzen vervagen
 Interdisciplinair denken en werken
 Ontwikkelingen gericht op een
gezonde, duurzame, veilige
samenleving
 Onderwijs vanuit een realistische
context en leren verantwoorde
ontwerpen te maken
 Kennis is voor iedereen
toegankelijk
 Onderwijs gericht op kennis,
vaardigheid en attitude
DE NIEUWE STUDENT
EEN TOEKOMSTBESTENDIG
PROFIEL
 Zelfvertrouwen in de
probleemanalyse
 Zelfkritisch
 Reflecterend
 Authentiek
 Met respect voor anderen
(disciplines)
 Inzicht en overzicht
 Zelfsturend
 Creatief probleemoplossend
 Vaardig en bekwaam
RELATIE
GEZONDHEIDSZORGSTUDIES
Technische
Geneeskunde
Gezondheidswetenschappen
Biomedische
Technologie
TECHNISCHE
GENEESKUNDE
ERIK GROOT JEBBINK MSc
TECHNISCH GENEESKUNDIGE
DOCENT / ONDERZOEKER
TECHNISCH GENEESKUNDIGE
 Plezier in techniek, focus op patiënt
 Nieuwe paden bewandelen
 Creatief
 Technologie als middel
Patiëntenzorg als doel
 Inzicht & begrip
Innovatieve oplossingen
 BIG geregistreerd
TECHNISCH GENEESKUNDIGE,
BEROEPSPROFIEL
Een technisch geneeskundige zal met
een zelfstandige bevoegdheid op basis
van gedegen inzicht in het functioneren
van het menselijk lichaam, de
technologie en professioneel gedrag:
 Algemene wetten  behoefte patiënt

klinisch redeneren
 Complexe zorg leveren en verbeteren

veiligheid en nauwkeurigheid
 Technologie  nieuwe therapeutische
mogelijkheden

innovatie en efficiëntie
TECHNISCH GENEESKUNDIGE,
ONDERWIJSCONCEPT
 Het menselijk lichaam als systeem
 Bestaande uit diverse interacterende
subsystemen.
 Anatomie
 Fysiologie
 Pathologie
 Fundamentele technologie
Wiskunde, statistiek, epidemiologie,
communicatievaardigheden,
professioneel gedrag, recht, en ethiek
OPBOUW VAN
DE OPLEIDING
Bachelor (3 jaar)
Master (3 jaar)
De beroepspraktijk
6
5
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
4
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
3
Geneeskunde & Technologie
2
Professionele verantwoordelijkheid
1
Stages
Internationaal
NETWERK NL
MEEST POPULAIRE
STAGE-INSTELLINGEN:
1. UMCU
2. MST
3. AMC
4. Radboudumc
5. AVL
6. UMCG
7. Isala
NIEUWE HUISVESTING
DRIE
PRESENTATIES
Bachelor (3 jaar)
Master (3 jaar)
Groot Jebbink
DeErik
beroepspraktijk
Technisch Geneeskundige
6
5
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 ×Klaske
10 wekenSiegersma
stage in ziekenhuis
Masterstudent
4
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
3
Geneeskunde & Technologie
2
Matthiasverantwoordelijkheid
Haalstra
Professionele
Bachelorstudent
1
Stages
DE BEROEPSPRAKTIJK
ERIK GROOT JEBBINK
 Afgestudeerd in 2013
 Docent TG
 Promovendus

Rijnstate ziekenhuis Arnhem

Physics of Fluids group, UT
STENTS
STENTS EN BLOEDSTROOM
Interactie
DRIE TECHNIEKEN, ÉÉN DOEL
Medical
Imaging &
Interventions
Medical
Sensing &
Stimulation
SIGNALEN METEN EN
VERWERKEN
Modelleren
Systeemanalyse
Signaalbewerking
Signaalacquisitie
MEER
VOORBEELDEN
www.nvvtg.nl
BEROEPSVERENIGING
www.nvvtg.nl
 Belangen behartigen van alle
Technisch Geneeskundigen

Ministerie van VWS

Zorgverzekeraars
 Waarborgen van kwaliteit
 Bevorderen van wetenschappelijke
vorming
KLASKE
SIEGERSMA
ZESDEJAARS STUDENT
MASTER 3
Bachelor (3 jaar)
Master (3 jaar)
BACHELOR EN
MASTER
6
5
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
4
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
3
Geneeskunde & Technologie
2
Professionele verantwoordelijkheid
1
Stages
MASTER
6
5
4
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
MASTERTRACKS
Medical Sensing & Stimulation
6
5
4
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical Imaging & Interventions
Verkrijgen, bewerken,
Beeldvormende
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
genereren &
technieken,
interpreteren
van
interventies,
Medical
Imaging & signalen 4 × 10 weken stage in ziekenhuis
medische
weefseltechniek &
Interventions
reconstructie, etc.
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
MASTER
6
5
4
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
MASTER-1
6
5
4
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
MASTER-1
MEDISCH-TECHNOLOGISCHE VERDIEPING
MASTER-1
KLINISCHE VAARDIGHEDEN
MASTER
6
5
4
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
MASTER-2 EN
MASTER-3
6
5
4
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
STAGEPLAATSEN
Internationaal
1. Schulz J, Moor M, Roocroft J et al. Functional and Radiographic Outcomes of
Nonoperative Treatment of Displaced Adolescent Clavicle Fractures. Journal of Bone &
Joint Surg 2013;95:1159 LP – 1165.
STAGE 1: TRAUMATOLOGIE
STAGE 1: TRAUMATOLOGIE
Algoritme maken om virtueel de
beste positie te vinden voor de
plaat op het clavicula (sleutelbeen)
KLINISCH PROBLEEM:
 Clavicula heeft een complexe
vorm, waardoor de platen van de
verschillende fabrikanten zelden
passen
 Tijdens de OK moet de plaat
bijgebogen worden, dit kost tijd
STAGE 1: TRAUMATOLOGIE
STAGE 1: TRAUMATOLOGIE
STAGE 3: IRCAD/IHU
Straatsburg
FRANKRIJK
STAGE 3: IRCAD/IHU
Het meten van de beweging van
de endoscoop en de operateur
tijdens een endoscopie van de
slokdarm en maag
KLINISCH PROBLEEM:
 Een endoscoop maakt geen
intuitieve bewegingen
 Moeizaam en lang leerproces
STAGE 3: IRCAD/IHU
STAGE 3: IRCAD/IHU
METEN VAN BEWEGING
ENDOSCOOP
CHIRURG
STAGE 3:
IRCAD/IHU
MASTER-3-STAGE:
CARDIOLOGIE / RADIOLOGIE
MASTER-3-STAGE:
CARDIOLOGIE / RADIOLOGIE
Kwantitatieve benadering van
radiologische afbeeldingen van
patienten met een
aortaklepstenose voor bepaling
van prognose en ziekteverloop.
KLINISCH PROBLEEM:
 Hoge mortaliteit bij patientgroep,
wanneer er geen klepvervanging
plaatsvindt.
 Huidig criterium niet voldoende
voor goede bepaling van de ernst
van stenose.
MASTER-3-STAGE:
CARDIOLOGIE / RADIOLOGIE
PATIËNTDATA + AFBEELDINGEN
KWANTITATIEVE BENADERING
MASTER-3-STAGE:
CARDIOLOGIE / RADIOLOGIE
MATTHIAS
HAALSTRA
TWEEDEJAARS STUDENT
BACHELOR 2
STUDIEKEUZE
TECHNISCHE GENEESKUNDE IN ENSCHEDE
 Natuurkunde, wiskunde en
biologie
 Werking menselijk lichaam,
patiëntencontact
 Enschede studentenstad
Bachelor (3 jaar)
Master (3 jaar)
BACHELOR EN
MASTER
6
5
1 jaar afstudeerstage in ziekenhuis
Medical
Sensing &
Stimulation
Medical
Imaging &
Interventions
4 × 10 weken stage in ziekenhuis
4
Medisch technologische verdieping
Klinische vaardigheden
3
Geneeskunde & Technologie
2
Professionele verantwoordelijkheid
1
Stages
BACHELOR
3
Geneeskunde & Technologie
2
Professionele verantwoordelijkheid
1
Stages
Regelsystemen in de
mens
Stage
1e jaar
Zicht op ziekte
Anatomie, fysiologie, pathofysiolo gie , celbiologie,
wiskunde, principes van beeldvo rming, meten aan de mens, modelleren
Bloedvormend
en
immuunsysteem
2e jaar
Professionele verantwoordelijkheid: Communicatie, consultvoering, samenwerken
Spijsvertering en
endoscopie
Cardiorespiratoir
systeem en
technologie
Neurale systeem en
onderzoek
De bewegende mens
en gezondheidsrecht
Anatomie, fysiologie, pathofysiologie, technologie
Professionele verantwoordelijkheid: Consultvoering, academische vaardigheden,
methoden en technieken van onderzoek, gezondheidsrecht, ethiek
Zintuiglijk systeem
en onderzoek
Anatomie,fysio-
Stage
3e jaar
OVERZICHT
BACHELOR:
MODULES
Bouwstenen van de
mens
Professionele verantwoordelijkheid:
Urogenitaal
systeem en
gezondh.recht
Biomaterialen en
ethiek
Bachelor eindopdracht
logie, pathofysiologie, technologie
Consultvoering, methoden en technieken van onderzoek,
gezondheidsrecht, ethiek
Basismodules
Lijn professionele verantwoordelijkheid
Medische en technische basis
Consultvoering, onderzoek, maatschappelijke en ethische aspecten, stages
Systeemmodules
Bachelor eindopdracht
Technologie toepassen op systemen van het lichaam
Multidisciplinaire ontwerpopdracht
Regelsystemen in de
mens
Stage
1e jaar
Zicht op ziekte
Anatomie, fysiologie, pathofysiolo gie , celbiologie,
wiskunde, principes van beeldvo rming, meten aan de mens, modelleren
Bloedvormend
en
immuunsysteem
2e jaar
Professioneel gedrag: Communicatie, consultvoering, samenwerken
Spijsverteringssysteem
en endoscopische
technieken
Cardiorespiratoir
systeem en
technologie
Neurale systeem en
Onderzoek
Mens en beweging
Anatomie, fysiologie, pathofysiologie, technologie
Professioneel gedrag: Consultvoering, academische vaardigheden, methoden en technieken van onderzoek, gezondheidsrecht, ethiek
Zintuigelijk systeem
en Onderzoek
Anatomie,fysio-
Urogenitale
systeem
Stage
3e jaar
OVERZICHT
BACHELOR:
MODULES
Bouwstenen van de
mens
Professioneel gedrag:
Biomaterialen,
human body
interaction
Bachelor eindopdracht
logie, pathofysiologie, technologie
Consultvoering, methoden en technieken van onderzoek,
gezondheidsrecht, ethiek
Basismodules
Lijn professioneel gedrag
Medische en technische basis
Consultvoering, onderzoek, maatschappelijke en ethische aspecten, stages
Systeemmodules
Bachelor eindopdracht
Technologie toepassen op systemen van het lichaam
Multidisciplinaire ontwerpopdracht
MODULEONDERDELEN
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Technologie
Technologie
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Technologie
Nat. Rev. Gastroenterol Hepatol, Boris Blechacz, Mina Komuta, Tania Roskams and Gregory J. Gores
PROJECT
SPIJSVERTERING
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Technologie
Statin Pathway, Nathan Salomonis, Alexander Pico, Kristina Hanspers, Thomas Kelder, et al.
PROJECT
SPIJSVERTERING
PROJECT
SPIJSVERTERING
Gastroenterologische oncologische zorg; Thomas van Gulik, AMC
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Technologie
Anatomie
Fysiologie
Pathologie
Technologie
Cancer Research UK
PROJECT
SPIJSVERTERING
LIJNONDERWIJS
VAARDIG COMMUNICEREN EN PROFESSIONEEL GEDRAG
 Consultvoering
 Lichamelijk onderzoek
 Assessment
WEEK VAN
EEN STUDENT
STUDENTENLEVEN
ENSCHEDE
STUDENTENSTAD
STUDIEADVISEURS
MARIEKE HOFMAN
DEIRDRE BRANDWAGT
Aanwezig bij de lunch (aan de tafel met de afwijkend gekleurde bekleding)
BLIJF OP DE HOOGTE
facebook.com/TechnischeGeneeskunde
FACT SHEET
INFORMATIE BACHELORSTUDIE
www.utwente.nl/go/tg
TOELATINGSEISEN
 Natuur & Techniek + Biologie
 Natuur & Gezondheid + Wiskunde B en Natuurkunde
SELECTIE & PLAATSING
 Aanmelden: uiterlijk 15 januari 2018
 16 januari – 15 april: selectie door opleiding
 Rangnummer bekend op 15 april
www.utwente.nl/selectieprocedure-tg
BINDEND STUDIEADVIES: 45 EC
PRE-U
ACTIVITEITEN
2017
HET PRE-UNIVERSITY
PROGRAMMA VAN DE
UNIVERSITY OF TWENTE
MASTERCLASS
September – november 2017
 4 vwo: “OK van de toekomst”
 5/6 vwo: “Meten aan de mens”
MEDICAMP
24 t/m 28 april 2017
Kom tijdens de meivakantie naar het kamp en maak
kennis met de medische studies aan de University of
Twente
HONOURSPROGRAMMA
www.utwente.nl/pre-u
Of bezoek ons
tijdens het InfoFestival!
September 2017
Ben je op zoek naar een extra uitdaging tijdens je vwo?
Kijk dan naar het Pre-U Honoursprogramma
(aanmelden voor 1 juni 2017)
VERVOLG VAN HET
OCHTENDPROGRAMMA
12:00 – 12:45
Lunch met TG-studenten
12:45 – 13:45
Interactieve rondleiding in het ECTM
Diagonaal
Experimental Centre for Technical Medicine
BEZOEKT U
NOG EEN
OPLEIDING?
PAARS
GEEL
BLAUW
WIT
AT
BMT
ATLAS
CiT
Advanced Technology
Biomedische Technologie
University College
Civiele Techniek
CreaTe
EE
BIT
GZW
Creative Technology
Electrical Engineering
Business & IT
Gezondheidswetenschappen
IBA
IAM
CW
ID
International Business
Administration
Industrial and Applied
Mathematics (TW)
CommunicatieWetenschappen
Industrial Design
EPA
ST
European Public Administration
Scheikundige Technologie
PSY
WB
Psychologie
Werktuigbouwkunde
TBK
Technische Bedrijfskunde
TN
Technische Natuurkunde
Information festival
TCS
Technical Computer Science (TI)
Download