Gallant 2000TM - The DOW Chemical Company

advertisement
Gallant 2000
TM
voor een betrouwbare bestrijding van grassen
www.dowagro.nl
INHOUD
1 - DE WERKINGSWIJZE VAN GALLANT
Een sterk systemisch bladherbicide
2 - TOELATING VAN GALLANT
Bij bieten, uien, wortelen, droog te oogsten erwten en vaste planten
3 - EEN VEILIG GRASSENMIDDEL
Bekend om haar selectiviteit
4 - WERKING MINDER AFHANKELIJK VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
5 - GALLANT BEZIT BODEMWERKING TEGEN LAATKIEMENDE GRASSEN
En de nawerking van 4 tot 8 weken geeft u extra zekerheid
6 - HET WERKINGSSPECTRUM VAN GALLANT
De breedste werking tegen onkruidgrassen
7 - ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN GALLANT
1
DE WERKINGSWIJZE VAN GALLANT
2
TOELATING VAN GALLANT
GALLANT is een grassenmiddel dat de
actieve stof haloxyfop bevat (108 g/l) en
behoort tot de chemische familie van de
FOP’s. Het is precies dezelfde Gallant
die een aantal jaren terug ook toegelaten
was in Nederland.
GALLANT is een sterk systemisch
bladherbicide en heeft ook een beperkte
wortelopname. Dit betekent dat ook als
de grassen iets minder groeien Gallant
voor een goede afdoding van de grassen
kan zorgen.
GALLANT is toegelaten voor toepassing in de teelt van bieten, uien, wortelen, droog
te oogsten erwten en veldbonen. Ook mag GALLANT worden gebruikt in de teelt van
vaste planten.
De werkingswijze vetzuursyntheseremmer heeft tot gevolg dat er, na
toepassing van Gallant, geen celwanden
meer kunnen aangemaakt worden.
Hierdoor kunnen er vooral in de
groeipunten (jongste blad) geen nieuwe
plantencellen meer gevormd worden
waardoor de eerste symptomen (geelen roodverkleuring) het eerst te zien
zijn in deze groeipunten. Na enkele
weken sterven de jongste bladeren af
en kunnen ze gemakkelijk uitgetrokken
worden. Uiteindelijk sterft later ook de
volledige plant af.
GALLANT is heel veilig voor
breedbladige gewassen en bestrijdt
uitstekend:
• Eénjarige grassen: hanepoot,
windhalm, duist, raaigras en graanopslag
• Straatgras
• Kweek
• Stuifdek gerst
In bieten, wortelen en uien mag GALLANT worden toegepast vanaf
gewasstadium BBCH 19.
Diverse grassen in uien
De breedste werking
tegen onkruidgrassen.
In het wettelijk gebruiksvoorschrift, behorende bij de toelating, staat een
toepassingsvoorwaarde vermeld waar we u op willen wijzen:
Dit betekent dat GALLANT pas mag worden toegepast wanneer er sprake is van
enige bodembedekking door het gewas. Aangezien de grassenbestrijding in gewassen
als bieten, uien en wortelen in de praktijk plaatsvindt als (bijna) laatste onderdeel
van de onkruidbestrijding, is GALLANT goed inpasbaar in een effectieve en veilige
onkruidbestrijding in deze gewassen.
GALLANT mag één keer per 12 maanden worden toegepast.
GALLANT mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.
Straatgras bestreden met Gallant
5
BODEMWERKING TEGEN LAATKIEMENDE GRASSEN
En de nawerking van 4 tot 8 weken geeft u extra zekerheid
3
EEN VEILIG GRASSENMIDDEL
Bekend om haar selectiviteit
De chemische familie waartoe GALLANT behoort (FOP) is bekend om haar
selectiviteit. GALLANT werkt dus enkel op grassen, wat betekent dat GALLANT
veilig is voor de gewassen waarin het is toegelaten. De formulering van GALLANT
bevat bovendien geen agressieve oplosmiddelen waardoor GALLANT heel veilig is
voor de gewassen waarin u het kunt gebruiken.
4
WERKING MINDER AFHANKELIJK VAN WEERSOMSTANDIGHEDEN
GALLANT is een sterk systemisch
middel. Hierdoor blijft Gallant bij
minder groeizame omstandigheden
beter presteren dan overige
grassenmiddelen. Het beste effect van
Gallant heeft u uiteraard bij groeizame
weerscondities.
GALLANT kan vanaf 5°C worden
gebruikt tot een maximum van
ongeveer 25 °C. Behandelen bij hogere
temperaturen wordt afgeraden vanwege
kans op verminderde veiligheid en
verminderde werking. In een warme
periode wordt daarom aangeraden om
’s morgens vroeg of ’s avonds laat te
behandelen.
GALLANT wordt binnen het uur
opgenomen, daarom moet het dus
minstens 1 uur na de toepassing droog
blijven. Wij adviseren om GALLANT
altijd te combineren met 1 L/ha olie
zodat het middel altijd goed opgenomen
wordt door de onkruidgrassen.
GALLANT heeft, in tegenstelling tot
de meeste andere grassenmiddelen, een
behoorlijke bodemwerking waardoor
het ook nog laatkiemende grassen zal
bestrijden. De DT50, halfwaardetijd in
de bodem is 55 dagen. DT 50 – waarde
geeft de tijd weer die nodig is om
de helft van de concentratie van het
product in de bodem af te breken.
Concreet betekent dit dus voor
GALLANT, afhankelijk van de dosis, de
grassensoort en het weer, een nawerking
van zeker 4 tot 8 weken. Dit geeft u
een stukje extra zekerheid indien u
de onkruidgrassen met GALLANT
bestrijdt.
Symptomen van een gras circa 1 week na
toepassing van Gallant
Uw gewassen blijven
schoner met Gallant
6
HET WERKINGSSPECTRUM VAN GALLANT
De breedste werking tegen onkruidgrassen
GALLANT werkt op nagenoeg alle één- en meerjarige grassen. Naargelang het
stadium, de teelt en het te bestrijden gras, varieert de dosis tussen 0,5 en 1 l/ha.
Betreft grassen
in uitstoelingsfase
GALLANT
GALLANT
0,5 L/HA + Olie
1,0 L/HA + Olie
Dravik
+
++
Duist
+++
+++
Gerstopslag
+++
+++
Hanenpoot
+++
+++
Wilde haver
+++
+++
+
+++
Naaldaar, Vingergras
+++
+++
Raaigrassen
++
+++
Rogge opslag
+
++
Straatgras
+
++(+)
Tarweopslag
+++
+++
Timothee
+++
+++
Veldbeemd
+
+++
Windhalm
+++
+++
Witbol
+
++
Zwenkgrassen
-
-
Kweek
Duist
Hanenpoot
Windhalm
Raaigras
Straatgras in ui
7
ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK VAN GALLANT
Bestrijding duist, windhalm, wilde haver, hanepoot, naaldaar, vingergras en graanopslag
Op uitgestoelde grassen: 0,5 L/ha + 1 L/ha olie
Bestrijding Engels en Italiaans raaigras
Op uitgestoelde grassen: 0,5 -0,75 L/ha + 1 L/ha olie
Op dichte raaigraszoden van Engels raaigras:1 Lha + 1 L/ha olie
Bestrijding straatgras
Op jonge, groeikrachtige grassen: 1 L/ha + 1 L/ha olie
GALLANT IN DE BIETENTEELT
De voordelen van
Gallant 2000
TM
GALLANT kan worden gemengd met nagenoeg alle herbiciden in de bietenteelt.
Hierdoor kan GALLANT gemengd worden met het LDS (fenmedifam, ethofumesaat,
metamitron, pyramin, Lontrel, Dual, Frontier en olie).
Een heel veilig grassenmiddel
Het grassenmiddel met de breedste werking
Een goede bodemwerking tegen laatkiemende grassen
Het meest betrouwbare grassenmiddel
Stuifdek gerst
Hanenpoot in bieten
www.dowagro.nl
Lees voor meer informatie het etiket.
Deze kunt u vinden op www.dowagro.nl
TM Trademark of The Dow Chemical Company (“Dow”) or an affiliated company of Dow
Download