Big History (0SG03) College 3: Het zonnestelsel door Huib Henrichs

advertisement
Big History (0SG03)
College 3: Het zonnestelsel
door Huib Henrichs
Paul van Tilburg
20 juni 2006
Bijna belangrijker voor het klimaat op aarde dan de zon zelf zijn de zonnevlekken. Deze magnetische knooppunten op het zonoppervlak zijn eindpunten
van magnetische velden. Deze velden vangen tijdens uitbarsting weggeslingerde
geladen hete deeltjes in en laten deze afvloeien naar het zonoppervlak.
De zonnevlekken hebben een cyclus van 22 jaar waarin ze nagenoeg verdwijnen
en weer uitbundig terugkeren. Deze wisselende activiteit is daarmee van invloed
op ons klimaat. Kosmische straling is daarnaast ook belangrijk voor ons klimaat.
Bij uitbarstingen op de zon komen geladen hete en gevaarlijke deeltjes vrij die de
ruimte ingeslingerd worden. Dit fenomeen heet de zonnewind. De zonnenwind
buigt het aards magneetveld af en maar een deel komt aan op aarde. Dit deel
is zichtbaar als het poollicht.
Enkele verhoudingen in ons zonnestelsel:
diameter
massa
Zon
100
300.000
Jupiter
10
300
Aarde
1
1
Er is een enorm gat tussen de banen van Mars en Jupiter (gezien langs de straal
van het zonnestelsel). Hier bevinden zich honderdduizenden planetoı̈den die
ooit een planeet gevormd hadden kunnen hebben. Dit is niet gebeurt door de
getijdewerking van Jupiter (door zijn enorme massa).
1
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards