Piano - De Academie

advertisement
PIANO"
Piano"
"
KORTE"BESCHRIJVING"VAN"HET"INSTRUMENT"
Een"piano"is"een"slagj,"toetsj"en"snaarinstrument"waarop"je"met"de"handen"op"een"enkel"klavier"speelt"
en"met"de"voeten"op"2"of"drie"pedalen."Werd"vroeger"‘pianoforte’"genoemd,"dat"is"Italiaans"voor"‘zacht"
(piano)"+"sterk/luid"(forte)’."Je"kunt"er"dus"grote"verschillen"op"maken"tussen"heel"zacht"en"heel"luid"
spelen."
HOE"WORDT"DIT"INSTRUMENT"BESPEELD?"
De"piano"heeft"een"klavier"met"witte"en"zwarte"toetsen."Door"het"induwen"van"die"toetsen"met"je"
vingers"maak"je"klank."
WELKE"PIANO’S"ZIJN"ER?"
De"piano"heeft"een"hele"ontwikkeling"doorgemaakt."Vandaag"speel"je"op"een"rechte"piano"of"een"
vleugelpiano.2
2
2
2
Er"zijn"ook"digitale"of"elektrische"piano’s."Om"klank"te"kunnen"maken"heb"je"daarvoor"wel"elektriciteit"
nodig."Maar"ze"zijn"iets"kleiner"en"vaak"kun"je"ook"de"geluidssterkte"regelen,"of"zelfs"met"een"
koptelefoon"oefenen.""
2
"
"
25"
"
HOE"KAN"IK"EEN"PIANO"MEENEMEN?"
Je"kunt"je"eigen"piano"niet"meenemen"naar"de"les"natuurlijk,"want"dat"instrument"is"er"te"groot"en"te"
zwaar"voor."Tijdens"je"pianoles"speel"je"op"de"piano"van"de"muziekacademie."Als"je"een"rechte"of"
vleugelpiano"koopt"of"moet"verhuizen,"dan"laat"je"die"beter"door"een"vakman"vervoeren."Een"digitale"of"
elektrische"piano"daarentegen"is"opgebouwd"uit"twee"delen"en"kun"je"in"de"auto"vervoeren."
HOEVEEL"KOST"EEN"PIANO?"
De"kostprijs"hangt"af"van"het"model,"het"merk"en"de"plaats"waar"je"die"koopt."Vergelijken"is"de"
boodschap,"maar"houd"ook"rekening"met"de"service"die"geboden"wordt."Je"kan"natuurlijk"ook"een"
tweedehandse"piano"kopen."Daar"we"in"de"academie"hoofdzakelijk"op"akoestische"piano’s"spelen"
raden"we"natuurlijk"deze"aan."Voor"een"rechte"piano"moet"je"rekening"houden"met"een"budget"van"
minstens"3.200"euro."Een"vleugelpiano"is"heel"duur"en"kost"meer"dan"10.000"euro."Een"basismodel"van"
een"digitale"piano"heb"je"al"vanaf"ongeveer"500"euro.""
"
""""""""""""""""""""""
KAN"IK"EEN"PIANO"HUREN?"
De"muziekacademie"verhuurt"zelf"geen"piano’s."Daarvoor"kun"je"terecht"in"een"muziekhandel."
""""
Op"de"website"van"de"academie"vind"je"een"pagina"met"links"naar"allerlei"specifieke"muziekwinkels"
waar"je"daarvoor"terecht"kan."Huurkoop"kan"ook:"daarbij"huur"je"eerst"een"aantal"jaren"een"piano"door"
een"maandelijks"huurbedrag"te"betalen."Op"het"einde"van"die"huurtermijn"kun"je,"als"je"dat"wenst,"de"
piano"ook"aankopen."Dan"betaal"je"enkel"nog"het"restbedrag"(de"aankoopprijs"MIN"de"betaalde"huur).""
ZOU"IK"EEN"PIANO"KUNNEN"BESPELEN?"
Kinderen"die"piano"leren,"kunnen"al"vrij"snel"een"melodietje"spelen"op"het"klavier."Ben"je"groot"of"klein,"
sterk"of"tenger,"iedereen"kan"piano"leren."Maar"je"moet"er"wel"voldoende"tijd"en"energie"insteken,"
naast"je"schoolwerk."Piano"studeren"is"niet"voor"iedereen"even"gemakkelijk,"want"je"moet"niet"alleen"
met"twee"handen"(en"later"ook"een"voet)"samen"kunnen"spelen,"je"moet"ook"twee"notenbalken"tegelijk"
kunnen"lezen"(een"voor"de"linkerhand"en"een"voor"de"rechterhand).""
Het"is"ook"belangrijk"dat"je"een"tijdje"stil"kunt"zitten"aan"de"piano"als"je"wilt"spelen"of"oefenen."
"""
Als"je"vroeg"wil"beginnen"met"piano(dat"wil"zeggen:"voor"de"leeftijd"van"8"jaar)"is"het"aangewezen"dat"
één"van"de"ouders"het"kind"tijdens"het"oefenen"kan"begeleiden."Kinderen"die"piano"leren"spelen,"
verwerven"een"betere"psychomotorische"coördinatie."""
WAT"KAN"IK"LATER"MET"HET"PIANOSPELEN"DOEN?"
Piano"is"het"meest"veelzijdige"muziekinstrument:"je"kunt"er"alleen"mooie"muziekstukken"op"spelen,"
maar"je"kunt"ook"zingen"terwijl"je"jezelf"begeleidt"op"de"piano,"of"je"kunt"met"andere"instrumenten"
en/of"zangers"samenspelen.""
LEER"IK"IN"DE"ACADEMIE"ALLEEN"KLASSIEKE"MUZIEK"SPELEN?"
Wat"je"zeker"moet"leren,"is"vastgelegd"door"het"Ministerie"van"Onderwijs"in"een"leerplan."De"basis"
daarvan"is"klassieke"muziek."Maar"je"speelt"niet"alleen"klassieke"muziek."Er"zijn"heel"veel"
muziekpartituren"en"muziekgenres,"op"alle"niveaus,"dus"kun"je"ook"heel"veel"verschillende"soorten"
muziek"leren"spelen,"zoals"filmmuziek,"moderne"liedjes,…"Dat"kun"je"altijd"bespreken"met"je"
pianoleerkracht."
26"
"
IS"HET"MOEILIJK"OM"GOED"PIANO"TE"LEREN"SPELEN?"
Piano"spelen"vraagt"veel"geduld"en"oefening,"maar"dat"geldt"voor"elk"instrument."Ook"bij"een"sport"
moet"je"veel"trainen."Soms"gaat"het"niet"zo"snel"vooruit"met"een"muziekstuk,"maar"dat"is"omdat"je"veel"
dingen"tegelijk"moet"doen:"twee"notenbalken"tegelijk"leren"lezen,"de"aanwijzingen"volgen"
(bijvoorbeeld:"snel,"stil,…),"en"tegelijk"met"twee"handen"(en"later"ook"je"voeten)"leren"spelen…"Dat"
vraagt"de"nodige"tijd"en"oefening."Hoe"meer"je"oefent,"hoe"vlotter"het"gaat."Het"grote"voordeel"van"een"
instrument"als"piano"is"dat"je"muziekspel"al"snel"heel"mooi"klinkt,"ook"al"speel"je"alleen!"
IN"WELKE"AFDELING"KAN"IK"DE"LESSEN"VOLGEN?"
In"de"hoofdschool"in"Londerzeel."Vanaf"volgend"schooljaar"(2015j2016)"gaan"er"ook"lessen"piano"
doorgaan"in"de"wijkafdeling"te"Malderen."
"
"
"
"
"
"
27"
"
Download