PowerPoint-presentatie - Christengemeenschap De Rank

advertisement
Psalm 23
De Heer is mijn herder
•
•
•
•
•
•
•
•
De HEERE is mijn ​Herder,
mij ontbreekt niets.
2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de ​gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van
de dood,
• ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met
mij;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
5U maakt voor mij de ​tafel​ gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U ​zalft​ mijn hoofd met olie,
mijn ​beker​ vloeit over.
6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het ​huis​ van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
De Heer is mijn herder
• schapen kennen hun meester, kennen zijn stem
en vertrouwen hun herder voor 100%.
• David erkent hier dat Hij voor zijn hele leven
afhankelijk is van de Heer, zijn Vader in de
Hemel.
De Heer is mijn herder
• Joh 10,11 : “ Ik, Jezus, ben de goede herder”
Jezus is onze goede herder.
* Ik behoor tot zijn kudde (kudde van Jezus).
* Ik ken mijn herder en Hij kent mij.
*Ik ben van Hem afhankelijk en leef door en voor
Hem.
* De goede ​herder​ geeft zijn leven voor de
schapen. “Joh 10,11.
*Als je tot de kudde van Jezus hoort ben je
onlosmakelijk met Hem , je herder, verbonden.
mij ontbreekt niets.
• Deze zin klonk me lang als onwaar.
Heer het ontbreekt me aan zoveel!!!! Er gebeuren zoveel
moeilijke dingen die mijn hart zo diep raken!!
• Als het Woord waar is wat betekent dit dan.
Had David het dan gemakkelijk? Viel hem alles mee….
• Iedereen van ons heeft moeilijke dingen te
verwerken.
• De uitleg van dit vers heeft dus niet te maken met
onze moeilijke omstandigheden.
mij ontbreekt niets.
• Wat ik ook meemaak Hij draagt zorg voor mij!
Mijn leven: Steeds hebben Jezus en de Vader me
vastgehouden en heeft de H Geest me geleid.
• Bij de Heer ben ik altijd van tel.
Ik behoor tot Zijn schaapskooi. Zijn aandacht is steeds
op mij gericht. Als ik verloren loop of dreig ten onder
te gaan ,wat ook de oorzaak is, Hij weet het. Meer
nog, Hij neemt het voor me op.
• Ik kan het niet begrijpen met mijn menselijk
denken. Hiervoor heb je vernieuwing in je
denken nodig!
Mij ontbreekt niets is een bovennatuurlijk gebeuren.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel
• Wat doet een herder:
Leidt zijn schapen naar grazige weiden. (voedsel)
Zorgt voor rust en bescherming en veiligheid.
• Zo is het ook met de HEER.
Hij geeft zijn kinderen wat ze nodig hebben.
De HEER brengt rust in ons leven dat vaak zo overvol en gestrest is,
waarin we gebukt kunnen gaan onder lasten.
Door zijn woord geeft Hij ons rust en inspiratie. Als onze
medebroers en zussen zichzelf voorbij lopen of gebukt zijn onder
zorgen kunnen we naast hen staan zodat ze bij de Heer tot rust
kunnen komen. Elkaar inspireren met woorden van leven.
Hij leidt mij in het spoor van de ​gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
• Gerechtigheid en Waarheid!
Merkwaardig dat David dit door had. Hij had de
vrijzetting en gerechtigheid van Jezus begrepen
“avant la lettre”.
• De weg van gerechtigheid is de weg met Jezus.
Dit is het veilige pad waarheen Hij me leidt. Dit pad is
het pad dat rekening houdt met Gods woord en waar
geen ruimte is voor de tegenstander die erop uit is
om ons te roven.
• Omwille van zijn naam:
Dat is mijn bestemming
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij
• In ons menselijk denken blijkt dit niet te
kloppen.
Met de Heer leven we in een andere dimentie. Het
donkere dal, de schaduw van de dood zowel
geestelijk als lichamelijk bedreigt ons als mens ten
diepste toe en laat ons achter met vragen en twijfels.
• Als we bij hem gaan schuilen mogen we weten
dat Hij bij ons is en met pijn, verdriet,
boosheid en twijfels bij Hem terecht kunnen.
Hoe doe je dit? David is ons hierin een voorbeeld.
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
• Net daar waar de wanhoop het grootste is , is Hij
onze Herder nabij!
• Al voor wij de reflex hebben naar Hem toe te
gaan is Hij er al.
• Naar waar richt ik mijn oog
en mijn hart?
Het is cruciaal om je
sterkte en troost bij je Hemelse Vader
en Jezus te halen en hierbij te horen
wat zij ons door de Geest willen zeggen. Van welke
boom eet ik?
U maakt voor mij de ​tafel​ gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
• De kans dat de koning van dit land je uitnodigt aan zijn dis is gering.
Daarvoor is onze relatie niet persoonlijk genoeg en hebben we geen
intieme omgang met elkaar.
• De Vader nodigt je uit aan Zijn tafel en meer nog : iedereen mag het
weten dat ik, jij, zo belangrijk bent en met hem die diepe relatie mag
hebben.
• Blijf je schuchter achter of ga je met enthousiasme in op deze
uitnodiging.
In deze intieme relatie wil de Heer zich nog meer aan jou laten
kennen en wacht Hij met geduld op jou tot jij je in deze intimiteit kan
overgeven. Dan zal je de sterkte, de kracht, de warmte van deze
relatie ervaren . Hoe meer je dit gaat leven dag aan dag, des te meer
merk je die nabijheid in moeilijke dagen.
U ​zalft​ mijn hoofd met olie,
mijn ​beker​ vloeit over.
• Wie wordt er gezalfd?
In het OT de priesters en koningen.
• Door het kruis en de verrijzenis van Jezus enerzijds en
door onze wedergeboorte zijn wij zowel priesters als
koningen.
Voor God hebben wij deze status en kunnen we dus rijkelijk
gezalfd worden.
• U zalft mijn hoofd met olie. (uitleg beneden!!)
Geurige olie! De geur van Christus! Hierbij draag ik al de
kenmerken mee van Christus de gezalfde.
• Mijn beker vloeit over.
Niet alleen de liefdevolle zorg maar ook de overvloed! Rijkelijk,
en geen beperkte maat.
6
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij
volgen al de dagen van mijn leven.
• Goedheid, genade, goedertierenheid, diep
geluk zullen me volgen al de dagen van mijn
leven.
• God gunt je alles, het allerbeste en dit wil Hij je
constant en blijvend geven.
• Hij is je herder, je gastheer maar ook een God
van overvloed. Los van de omstandigheden!
Ik zal in het ​huis​ van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
• De Heer Jezus is mijn herder, hij is mijn gastheer
en nodigt mij uit aan zijn tafel van overvloed.
• Daar blijft het niet bij! Ik zal nooit of te nimmer
dakloos worden!
• Ik zal wonen in het huis van de Heer voor eeuwig.
(ps 84.. Jezus: in het huis van mijn vader zijn vele
kamers.. Ik, Jezus, maak een plaats voor jullie
gereed.)
• Welkom thuis in het huis van zijn liefde! Dank u,
levende God, dat we alle dagen thuis mogen zijn
in uw huis, waar de liefde woont.
• Dank u Heer voor de intimiteit, liefde, troost,
nabijheid….. Die je me geeft en waartoe je me ook
uitnodigt.
• Als je van hieruit dagelijks leeft dan zal in
moeilijke tijden die nabijheid en intimiteit ook
wezenlijk zijn en verval je niet in je menselijk
kijken dat zo beperkt en dikwijls misleidend is.
Download