Samen zorgen we dat Europa werkt

advertisement
depliant dutch 29/06/04 14:28 Page 1
WORK - JUNTOS - TRAVAIL
CONTACT
TILLSAMMANS - EGYÜTT
TRABAJO - SKUPAJ
PES fractie
Europees Parlement
KARTU - ARBEJDE - LAVORO
ARBETE - RAZEM
ARBEIT - SPOLU - WERK
LAFI - TOGETHER
TYÖTÄ - YHDESSÄ
DELO - PRACA - SAMEN
^
^
PRÁCA - JUNTOS - SPOLECNE
TÖÖ - PRÁCE - FLIMKIEN
XOGHOL - DARBS
GEMEINSAM - DARBAS
KOPA - ÜHESKOOS
MUNKA - INSIEME
APARVOKGRG - SAMMEN
Editor responsible: Christine Verger • PES Group European Parliament • Rue Wiertz • B1047 Brussels
TRABALHO - ENSEMBLE
Rue Wiertz
B-1047 Brussel
Tel:+32 2 284 31 10
+32 2 284 21 11
e-mail
[email protected]
Samen
zorgen we
dat Europa
werkt
Publicaties - Marina Santarelli
[email protected]
15 +10=1
Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement
w w w. s o c i a l i s t g r o u p . o r g
Sociaal-democratische
Fractie in het Europees
Parlement
w w w. s o c i a l i s t g r o u p . o r g
depliant dutch 29/06/04 14:28 Page 2
SAMEN ZORGEN WE DAT EUROPA WERKT
Sociaal-democraten uit de landen van de
Europese Unie hebben in het Europees Parlement
samen gewerkt voor meer werkgelegenheid en
meer en betere banen, een schoner milieu, een
veilig en stabiel Europa en vrede in de wereld.
Op 1 mei 2004 zijn Sociaal-democraten en
Socialisten uit de tien nieuwe lidstaten van de EU
ons komen versterken om samen te zorgen voor
een sterk en sociaal Europa dat mensen
bestaanszekerheid biedt.
behandeld worden, in elke situatie en op elk
niveau.
Samen zorgen we voor betere bescherming van
de consument.
Samen geven we prioriteit aan onderwijs voor
jongeren en investeringen in de toekomst.
Samen bevorderen we vrede en conflict preventie
- in Europa en de rest van de wereld.
Samen streven we naar welvaart en modernisering
van onze economie, maar met de garantie op
gelijke toegang tot kwalitatief hoogstaande
publieke diensten en goederen voor iedereen.
Samen streven we naar respect voor
fundamentele mensenrechten en de rechten van
burgers, zowel in de EU als daarbuiten.
Samen zorgen we voor meer werkgelegenheid en
meer en betere banen.
Samen zorgen we voor maatregelen om
onbeperkte en ongereguleerde immigratie tegen
te gaan, maar zo dat de menselijke waardigheid
en de grondrechten van iedere burger beschermd
worden.
Samen vechten we voor behoud van het
Europees sociaal model en onze sociale
zekerheidsstelsels, maar met de moed om
tegelijkertijd deze stelsels te hervormen en aan te
passen aan de wensen van deze tijd.
Samen zorgen we dat mannen en vrouwen gelijk
Samen streven we naar een evenwichtige balans
tussen economie en milieu - duurzame groei heeft
onze prioriteit.
Samen zorgen we dat de toetreding van tien
nieuwe lidstaten tot de Europese Unie slaagt en
de garantie biedt op duurzame stabiliteit in
Europa.
SAMEN ZORGEN WE DAT EUROPA WERKT
www.socialistgroup.org
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards