Hitchcock tartte de moraal

advertisement
Dagelijks leven
GETTY IMAGES/AOP
Hitchcock tartte
de moraal
Tot 1968 mocht een filmkus
maximaal drie seconden duren.
De filmkus: In 1934 voerde Hollywood
een aantal fatsoensnormen in, die
onder meer de filmkus begrensden tot
drie seconden. De zogeheten Hays Code
gold tot 1968. De regisseur Alfred
Hitchcock mocht echter graag wat
provoceren. In de film Notorious uit
1946 wist hij een kus van Cary Grant
en Ingrid Bergman eindeloos te rekken
met behulp van een telefoongesprek.
Wel drie minuten duurde de kus.
Kus
30
Historia 4 • 2014
Hitchcock omzeilde
de Hollywoodnorm
door de kus elke
drie seconden te
onderbreken.
HistoriaNET
Bekijk de kus van Ingrid
Bergman en Cary Grant
uit de film Notorious:
historianet.nl/kus
De vredeskus, de controlekus en de kus der
schaamte. In de loop der tijd stond de kus zowel
voor liefde en vriendschap als voor verraad. Er
zijn zelfs natuurvolkeren die walgen van de kus.
DOOR JEPPE NYBYE
De controlekus: Volgens de
Romeinse grammaticus Aulus
Gellius hadden de mannen in
het Romeinse Rijk weinig op
met de combinatie vrouwen
en alcohol. In zijn essaybundel
Noctes Atticae vertelt hij dat
de Romeinen hun vrouwelijke
familieleden bij thuiskomst uit
de stad op de mond kusten
om te controleren of ze geen
wijn hadden gedronken.
De broederkus van
Leonid Brezjnev (l) en
Erich Honecker.
BRIDGEMAN
COMPENDIUM MALEFICARUM
De innige socialistische kus
De broederkus: De twee communistische leiders Erich Honecker
en Leonid Brezjnev maakten in 1979 de broederkus beroemd, toen
ze bij het 30-jarige jubileum van de DDR werden vereeuwigd op een
teder moment. De broederkus stamt uit de Orthodoxe Kerk, maar na
de Russische Revolutie in 1917 namen de communisten het gebruik
over. De politici kusten overigens alleen als ze elkaar aardig vonden.
Heksen werden
gedood omdat ze
de duivel kusten.
Zoenen tijdens
de kerkdienst
Heksen flikflooiden
met de duivel
Vredeskus: De kerk stond
niet altijd op gespannen voet
met liefkozingen. Vroege
christenen begroetten elkaar
met een kus op de mond, naar
het voorbeeld van Jezus en zijn
discipelen. Om opwinding in de
kerk te voorkomen, mochten
alleen geloofsgenoten van
dezelfde sekse elkaar kussen.
In de 13e eeuw ontstond er
weerstand tegen het gebruik,
en verving de kerk de mondkus
door een kus op een vredesbord. De reformatie in de 16e
eeuw betekende de definitieve
doodsteek voor de vredeskus.
Infame kus: Bij de heksenvervolgingen
van 1450 tot 1700 ‘bekenden’ diverse
vrouwen na martelingen dat ze de duivel de
osculum infame ofwel kus der schaamte
hadden gegeven: op zijn achterwerk.
Mond-op-mondbeademing
werd gezien als smerige kus
In de 18e eeuw vonden Engelse artsen
de mond-op-mondbeademing uit. De
methode stuitte op weerstand van het
volk, want mensen vonden het vies om
iemand die halfdood was, te ‘kussen’.
‘Europeanen eten
elkaars spuug op’
De kannibalenkus: Sommige
culturen leerden de kus pas kennen
toen ze met Europeanen in contact
kwamen. Het Tsonga-volk uit het
zuiden van Afrika bijvoorbeeld, dat de
eerste kus met verbijstering aanzag.
‘Moet je die mensen nou zien!
Ze verslinden elkaar. Ze eten elkaars
spuug en vuil op,’ zei een stamlid in
1898 tegen de Zwitserse antropoloog
Henri Alexandre Junod.
De judaskus
Vlak voordat
Judas Jezus
zou verraden,
gaf hij hem
een kus.
BRIDGEMAN
Volgens de Bijbel heeft
Judas Jezus op Witte
Donderdag verraden met
een kus. Daarom was de
vredeskus op die dag van
het jaar verboden.
Eerste mensen voerden kinderen uit de mond
Sommige evolutiebiologen denken dat de eerste mensen hun
kinderen uit hun mond voerden – net als dieren – en dat de
kus zich daaruit heeft ontwikkeld. Dit lijkt waarschijnlijk omdat
er natuurvolkeren zijn die hun kinderen nog steeds zo voeren.
Aan de andere kant bestaan er ook culturen die niet kussen.
Lees ook
Karen Harvey: The Kiss in History,
Manchester University Press, 2005
● Adrianne Blue: De kus – Een kleine
biografie, Prometheus, 1997
●
Print: tre Status: 815 - PDF PROCES Layout: ac Red.sek: jn
De Romeinen kusten
als controlemiddel.
ULLSTEIN BILD/POLFOTO
Alternatief voor
de blaastest
Download