Opdracht 2HV Reclame PZ Urk

advertisement
OPDRACHT RECLAME
klas 2HV
Deze praktische opdracht is bedoeld om paragraaf 2.3 concreet te maken. Het is de bedoeling
dat je met z’n tweeën deze opdrachten maakt. De vragen doe je samen in de les en de
reclamecampagnes bedenk je ook samen, maar kan je best apart uitwerken. Je maakt de
poster(s) digitaal. Je krijgt daarvoor enkele lessen op de computer. Let op een goede
taakverdeling.
Zet alles overzichtelijk in één document en mail dit naar [email protected]
De vragen/opdrachten:
1a
Wat is een slogan? (1 punt)
Zoek de slogans op van de volgende merken/bedrijven/steden (9 punten)
 Heineken
 ABN AMRO
 Mars
 ANWB
 Kit Kat
 Cup a soup
 Groningen
 Kruidvat
 Amsterdam
1b
Wat is een doelgroep? (1 punt)
Kies vier van de bovenstaande merken/bedrijven/steden en beredeneer wat hun
doelgroep is. (4 punten)
Je gaat een reclamecampagne opzetten voor een groot bedrijf. Het bedrijf verkoopt meerdere
producten. Je kunt kiezen uit de volgende bedrijven: Philips, TomTom, Unilever, Heineken,
Akzo Nobel, KPN, Unilever. Elk bedrijf kan één keer gekozen worden. Andere grote
bedrijven kunnen ook, maar dat moet je dan even overleggen met de docent.
2a
2b
2c
Wat is het voor bedrijf (2 punten)
Wat doen ze allemaal (2 punten)
Hebben ze een slogan? (2 punten)
Je krijgt de opdracht van een bedrijf om een reclamecampagne te maken. Deze bestaat uit
twee delen. Allereerst wil het bedrijf een nieuwe slogan en vervolgens ook reclame voor één
van hun producten. Je mag ook zelf een bedrijf en product bedenken.
3a
Bedenk eerst een slogan (2 punten)
3b
kies/bedenk daarna een product. (2 punten)
3c
Geef van dat product aan wat er zo bijzonder aan is en wat je in een advertentie zou
moeten noemen. (1 punt)
3d
Benoem daarna de doelgroep. (1 punt)
3e
Bedenk nu een posterreclame en maak deze. (3 punten)
Totaal te behalen punten = 15+6+9 = 30 punten maximaal > cijfer = behaalde punten / 3
Download