de presentatie van Hanneke de Graaf

advertisement
Een wereld van verschil
Seksuele gezondheid van LHBT’s in Nederland 2013
Dr. Hanneke de Graaf
#LHBT
Voorgeschiedenis
#LHBT
Deze presentatie
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Methode
Seksuele oriëntatie en genderidentiteit
Seksueel gedrag en seksuele beleving
Seksuele problemen
Risico op soa en hiv bij MSM
Seksueel geweld
Conclusies
#LHBT
Methode
#LHBT
Vraagstellingen
1) Hoe is het gesteld met de seksuele gezondheid van lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en
vrouwen en transgenders (LHBT)?
2) Hoe is het gesteld met seksueel riskant gedrag (inclusief
risico reducerende strategieën) onder mannen die seks
hebben met mannen (MSM)?
3) Welke demografische en psychosociale factoren hangen
samen met seksuele gezondheid en seksueel risicogedrag?
#LHBT
Werving en steekproeven
1580 homo-en
biseksuele mannen
1474 lesbische en
biseksuele vrouwen
576 transgenders
#LHBT
Seksuele oriëntatie en
genderidentiteit
#LHBT
Aantrekking en zelfbenoeming
Homo- en biseksuele mannen (N=1580)
#LHBT
Aantrekking en zelfbenoeming
Lesbische en biseksuele vrouwen (N=1474)
Vooral andere, maar ook
zelfde geslacht
Lesbisch
Evenveel tot beide
geslachten
Biseksueel
Heteroseksueel
Vooral zelfde, maar ook
andere geslacht
Anders
Uitsluitend zelfde geslacht
0
#LHBT
200
400
600
800
1000
Genderidentiteit transgenders
70%
60%
50%
40%
30%
Man OF vrouw
Deels man, deels vrouw
20%
Geen van beide
10%
Dat weet ik (nog) niet
Anders, namelijk ...
0%
MV-spectrum
#LHBT
VM-spectrum
Seksuele oriëntatie van transgenders
VM-transgenderist
alleen tot
mannen
tot mannen en
vrouwen
alleen tot
vrouwen
niemand/weet
niet/anders
transman
MV-transgenderist
transvrouw
0
#LHBT
20
40
60
80
100
Seksueel gedrag en seksuele
beleving
#LHBT
Geen seks en beleving hiervan (%)
70
60
50
40
30
20
10
0
nooit seks
#LHBT
niet in afgelopen 6 maanden
jammer
Elke week seks en/of masturbatie (%)
100
80
60
40
20
0
seks met een partner
#LHBT
masturbatie
Positieve gevoelens (%)
100
80
60
40
20
0
tevreden over seksleven
#LHBT
erg genieten van seks
Negatieve gevoelens (%)
60
50
40
30
20
10
0
schuldgevoelens
#LHBT
onzeker over prestaties
onzeker over lichaam
Seksuele problemen
#LHBT
Minstens één seksueel probleem (%)
50
40
30
20
10
0
#LHBT
Seksuele problemen HB-mannen
Bi-mannen
erectieproblemen
pijn
orgasmeproblemen
voortijdig orgasme
verlangen/opwinding
Homomannen
0
#LHBT
2
4
6
8
10
Seksuele problemen LB-vrouwen
Biseksuele vrouwen
pijn
orgasmeproblemen
verlangen/opwinding
lubricatieproblemen
vaginisme
Lesbische vrouwen
0
#LHBT
2
4
6
8
10
12
Seksuele problemen transgenders
VM-transgenderist
orgasmeproblemen
opwinding/verlangen
pijn
seksuele aversie
Transman
MV-transgenderist
Transvrouw
0
#LHBT
5
10
15
20
25
Factoren die samenhangen…
met beleving en problemen
Positieve beleving Problemen
Leeftijd
HB
LB
+
+
MV VM
+
Tevreden over lichaam
+
Psychische gezondheid
+
+
+
MV VM
-
Eigenwaarde
+
+
Seksfrequentie
+
+
+
+
Openheid
-
-
+
+
Spanning zoeken
+
+
#LHBT
HB LB
-
-
-
-
Risico op soa en hiv
#LHBT
Seksueel gedrag van MSM
(57% van de mannen uit het panel; N=883)
70
Seks
60
Anale seks
50
Onbeschermde anale seks
40
30
20
10
0
Met mannelijke
vaste partners
#LHBT
Met mannelijke
losse partners
Seksueel gedrag van hiv+ MSM
(panel + aanvullend, N=143)
80
Seks
70
Anale seks
60
Onbeschermde anale seks
50
40
91% van de mannen met
hiv gebruikt hivmedicatie en 89% van
deze mannen heeft een
ondetecteerbare viral
load
30
20
10
0
Met mannelijke
vaste partners
#LHBT
Met mannelijke
losse partners
Risicoreducerende strategieën
(MSM met onbeschermde losse contacten, panel+extern, N = 322)
En weten ze dit
zelf niet
wel zeker?
getest
strategisch positioneren
hiv-negatief
viral load sorteren
86% van de hiv-positieve
mannen geeft
aan niet altijd te
serosorteren
vertellen dat ze hiv hebben
Weet de ander
dit wel?
hiv-status navragen
0
#LHBT
20
40
60
80
Testgedrag van MSM
70
ooit
60
afgelopen 12 maanden
50
afgelopen 6 maanden
40
30
20
10
0
Testen op hiv
#LHBT
Testen op soa
Factoren die samenhangen…
met onbeschermde seks en testgedrag van MSM
Onbeschermde
seks
Testen
Leeftijd
-
-
Opleidingsniveau
-
Vaste relatie
-
Aantal sekspartners
+
Seks onder invloed van drugs
+
Positieve attitude
-
Positieve sociale norm
#LHBT
+
+
+
Seksueel geweld
#LHBT
Ooit meegemaakt (%)
100
80
60
40
20
0
Grensoverschrijding
#LHBT
Geweld
Leeftijd slachtoffers
Bij seksueel geweld
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62 65 69
leeftijd laatste keer
#LHBT
leeftijd eerste keer
Factoren die samenhangen…
met het meemaken van seksueel geweld
HB
LB
MV
VM
Opleidingsniveau
-
-
Maatschappelijke participatie
-
-
-
-
Gezondheid
-
-
-
-
Psychische gezondheid
-
-
-
-
Betaald gekregen voor seks
+
Seksuele problemen
+
Homo- of transnegatieve ervaringen
+
Gendernonconformiteit jeugd
+
#LHBT
+
+
+
+
Conclusie
#LHBT
Homo- en biseksuele mannen
• Seksueel actief
• Positieve beleving van seks
• Een kwart van de MSM met losse partners gebruikt niet altijd
condooms
• Veel van hen passen andere risicoreductie strategieën toe,
maar die zijn niet altijd valide
• Een op de 8 homomannen en 1 op de 6 bi-mannen heeft een
seksueel probleem
• Een op de 7 heeft seksueel geweld meegemaakt
#LHBT
Lesbische en biseksuele vrouwen
• Driekwart van deze vrouwen is biseksueel
• Driekwart van de biseksuele vrouwen valt meer op mannen dan
op vrouwen
• Biseksuele vrouwen zijn seksueel actiever dan lesbische
vrouwen
• Minderheid tevreden over het seksleven
• Een op de vijf biseksuele vrouwen heeft een seksueel
probleem
• Bijna een kwart van de lesbische vrouwen en ruim een derde
van de biseksuele vrouwen heeft seksueel geweld meegemaakt
#LHBT
Transgenders
• Weinig seksueel actief met een partner en vinden dit jammer
• Masturberen wel
• Minderheid tevreden over seksleven, vooral over de manier
waarop ze seks hebben
• Een kwart van de MV-transgenders en transmannen en twee
van de vijf VM-transgenderisten heeft een seksueel probleem
• Twee van de drie transgenders heeft te maken gehad met
grensoverschrijding, drie van de tien met seksueel geweld
• VM-transgenderisten hebben van alle groepen het meest te
maken met seksuele problemen en seksueel geweld
#LHBT
Vragen?
www.rutgerswpf.nl
#LHBT
Een wereld van verschil
Seksuele gezondheid van LHBT’s in Nederland
2013
#LHBT
Panel
Elleke Alink,
directeur Transvisie Zorg
Henny Bos,
pedagoog, Universiteit van Amsterdam
Laurens Buijs,
socioloog/politicoloog, Universiteit van Amsterdam
Wim Zuilhof,
programmaleider MSM & Etnische Minderheden,
Soa Aids Nederland
#LHBT
Een wereld van verschil
Seksuele gezondheid van LHBT’s in Nederland
2013
#LHBT
Download