Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen

advertisement
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
Nucleaire Geneeskunde
Medisch Centrum Tienen: Tel.: 016/80.91.55 – Fax: 016/82.32.71
Medisch Centrum Aarschot: Tel.: 016/55.18.55 – Fax: 016/56.19.27
[email protected] – http://www.rztienen.be/nucleairegeneeskunde
Uw behandelende geneesheer heeft u verwezen voor een behandeling met radioactief jodium
van uw te snel werkende schildklier (hyperthyrodie). Dit werd vastgesteld aan de hand van
bloedtesten en een scintigrafie van de schildklier. Radioactief jodium wordt namelijk in de
schildklier opgenomen, terwijl het overtollig gedeelte in de urine wordt uitgescheiden.
Deze behandeling wordt reeds lange tijd toegepast. In de meeste gevallen van te snel
werkende schildklier is de behandeling met radioactief jodium doeltreffend.
Gedurende 10 à 12 weken na inname van het jodium (via capsule) wordt een gedeelte van de
schildklier door het radioactief jodium van binnenuit bestraald met de bedoeling een normale
schildklierfunctie te bekomen. Resultaten zijn te verwachten vanaf 2 à 3 weken na inname.
Het is mogelijk dat één behandeling onvoldoende is om de schildklierfunctie onder controle te
brengen. Een herhaling van de behandeling kan dan nodig zijn.
Er bestaat een kans dat de schildklierfunctie beneden de normale grens daalt. Wanneer er
een te trage werking van de schildklier ontstaat, kan dit gemakkelijk behandeld worden met
schildklierhormoon (gewoonlijk 1 tablet per dag). Het is ook mogelijk dat er “tijdelijk” een
vertraagde werking is die vanzelf overgaat. Vermits dit elk moment kan optreden is een
regelmatige opvolging d.m.v. bloednames noodzakelijk.
Zeldzaam kan na een radioactieve jodiumbehandeling de ziekte kortdurend verergeren.
Soms is er een tijdelijke gevoeligheid in de halsstreek, met wat pijn en zwelling van de
schildklier. Deze gaat vanzelf over, maar kan eventueel behandeld worden met gewone
pijnstillers.
Na de inname kan u naar huis gaan en uw huidige activiteiten verderzetten. Op de dag zelf
van inname mag men wel niet gaan werken.
De door uw geneesheer voorgeschreven medicamenten blijft u innemen tot tegenbericht.
Wel dient u de hieronder vermelde leefregels te respecteren. Deze zijn bedoeld om de kleine
fractie bestraling die uit het lichaam treedt en dus anderen kan bestralen, te minimaliseren.
Hou hierbij rekening met het feit dat de duur van het contact en vooral de afstand bepalen
hoeveel straling een ander persoon kan ontvangen. Anderzijds zijn deze leefregels er ook op
gericht om te voorkomen dat enige radioactiviteit (via de urine en speekselklieren voor een
klein deel uitgescheiden) zich via kledij en eetgerei onnodig kan verspreiden. Indien u
hieromtrent bijkomende vragen heeft, kan u de arts op Nucleaire Geneeskunde hiervoor
contacteren.
OPMERKINGEN
- Radioactief jodium mag niet aan zwangere vrouwen toegediend. Bij twijfel dient u de arts te
verwittigen.
- Een nieuwe zwangerschap dient minimum 6 maanden uitgesteld te worden na een
behandeling met radioactief jodium.
- Borstvoeding mag gedurende 8 weken na een jodiumbehandeling niet gegeven worden, en
wordt dus in de praktijk gestopt.
LEEFREGELS NA JODIUM-131 VOOR HYPERTHYROIDIE
Openbaar vervoer onmiddellijk na toediening dient beperkt te worden tot maximum 30
minuten.
Op de dag van de toediening is het belangrijk om voldoende te drinken (minstens 1,5 liter). Dit
mag reeds van onmiddellijk na de toediening. Met eten daarentegen wacht men best 2u na
inname van de jodium-pil opdat deze goed kan worden opgenomen.
De 2 dagen volgend op de toediening blijft men best zoveel mogelijk thuis en mijdt men zeker
langdurig contact in openbare gelegenheden.
Huisgenoten blijven best zoveel mogelijk op 2 meter afstand gedurende de eerste dagen.
Contact met huisdieren is geen enkel probleem en moet niet beperkt worden.
Het contact met baby’s, kleine kinderen en zwangere vrouwen op minder dan 1 meter afstand
dient beperkt te worden gedurende de eerste 4 dagen na toediening tot maximum 30
minuten per dag.
Voor het slapen houdt men 2 meter afstand van anderen gedurende 7 dagen.
Enkele eenvoudige hygiënische maatregelen gedurende de eerste 4 dagen:
-
handen frequent wassen
-
toilet 2 maal doorspoelen
-
eigen tandenborstel gebruiken
-
eigen bestek gebruiken
-
geen eten van anderen proeven
-
eigen handdoek en washandjes gebruiken.
Download