De boeken Exodus en Numeri

advertisement
SEPTEMBER
Woensdag 1
Donderdag 2
Vrijdag 3
Zaterdag 4
Zondag 5
Maandag 6
Dinsdag 7
Woensdag 8
Donderdag 9
Vrijdag 10
Zaterdag 11
Zondag 12
Maandag 13
Dinsdag 14
Woensdag 15
Donderdag 16
Vrijdag 17
Zaterdag 18
Zondag 19
Maandag 20
Dinsdag 21
Woensdag 22
Donderdag 23
Vrijdag 24
Zaterdag 25
Zondag 26
Maandag 27
Dinsdag 28
Woensdag 29
Donderdag 30
Mozes’ gezag betwist (12,1-16)
Verkenning van Kanaän (13,1-33)
Verkenning van Kanaän (14,1-45)
Regels en voorschriften (15,1-41)
Het gezag van Mozes en Aäron betwist (16,1-35)
Het gezag van Mozes en Aäron betwist (17,1-28)
Taken en inkomsten van priesters en Levieten (18,1-32)
Het reinigingswater (19,1-22)
Mirjams dood; het water van Meriba (20,1-13)
Edom weigert Israël de doortocht (20,14-21)
Aärons dood (20,22-29)
De koning van Arad verslagen De koperen slang (21,1-9)
Van Obot naar de Pisga (21,10-20)
Sichon en Og verslagen (21,21-22,1)
Bileam en Balak (22,2-41)
Bileam en Balak (23,1-30)
Bileam en Balak (24,1-25)
Israël vereert de Baäl van de Peor (25,1-18)
De Israëlieten opnieuw geteld (25,19-26,65)
Erfrecht van vrouwen (27,1-11)
Mozes draagt de leiding over aan Jozua (27,12-23)
Dagelijkse offers en offers op hoogtijdagen (28,1-31)
Dagelijkse offers en offers op hoogtijdagen (29,1-30,1)
Geloften van vrouwen (30,2-17)
Wraak op de Midjanieten en verdeling van de buit (31,1-54)
Toewijzing van grondbezit ten oosten van de Jordaan (32,1-42)
Lijst van pleisterplaatsen (33,1-49)
Verdeling van Kanaän (33,50-34,29)
Steden voor de Levieten en vrijplaatsen (35,1-34)
Erfelijk bezit en huwelijk (36,1-13)
www.fonteinkerkhaarlem.nl/samendebijbeldoor
De boeken
Exodus en
Numeri
ZOMERLEESROOSTER
EXODUS
JUNI
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Donderdag 10
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Zondag 13
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18
Zaterdag 19
Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
Woensdag 23
Donderdag 24
Vrijdag 25
Zaterdag 26
Zondag 27
Maandag 28
Dinsdag 29
Woensdag 30
Israël in Egypte onderdrukt (1,1-22)
De geboorte van Mozes; zijn vlucht naar Midjan (2,1-10)
De geboorte van Mozes; zijn vlucht naar Midjan (2,11-22)
Mozes geroepen (2,23-3;17)
Mozes geroepen (4,1-31)
Mozes en Aäron voor de farao; onderdrukking verzwaard (5,1-6,1)
Mozes opnieuw geroepen (6,2-27)
Mozes opnieuw geroepen (6,28- 7,7)
Egypte getroffen door plagen (7,8-25)
Egypte getroffen door plagen (7,26-8,15)
Egypte getroffen door plagen (8,16-28)
Egypte getroffen door plagen (9,1-12)
Egypte getroffen door plagen (9, 13-26)
Egypte getroffen door plagen (9 ,27-10,11)
Egypte getroffen door plagen (10,12-29)
Egypte getroffen door plagen (11,1-10)
Pesachfeest en uittocht uit Egypte (12,1-28)
Pesachfeest en uittocht uit Egypte (12,29-51)
Pesachfeest en uittocht uit Egypte (13,1-16)
Doortocht door de Rietzee (13,17-14,15)
Doortocht door de Rietzee (14,16-31)
Doortocht door de rietzee (15,1-21)
Israël in de woestijn op de proef gesteld (15,22-16,20)
Israël in de woestijn op de proef gesteld (16,21-17,7)
Dinsdag 20
Woensdag 21
Donderdag 22
Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25
Maandag 26
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29
Vrijdag 30
Zaterdag 31
AUGUSTUS
Zondag 1
Maandag 2
Dinsdag 3
Woensdag 4
Donderdag 5
Vrijdag 6
Zaterdag 7
Zondag 8
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Strijd tegen Amalek (17,8-16)
Jetro geeft Mozes raad (18,1-27)
Verschijning van de H E E R op de Sinai; tien geboden (19,1-25)
Verschijning van de HEER op de Sinai; de tien geboden (20,1-21)
Regels en wetten (20,22-21,11)
Regels en wetten (21,12-37)
Regels en wetten (22,1-16)
Regels en wetten (22,17-30)
Regels en wetten (23,1-19)
Regels en wetten (23,20-33)
Verbondssluiting (24,1-11)
De stenen platen beloofd (24,12-18)
Opdracht tot het maken van een heiligdom (25,1-9)
De ark (25,10-22)
De tafel (25,23-30)
De lampenstandaard (25,31-40)
De tabernakel (26,1-37)
Het brandofferaltaar (27,1-8)
De ruimte rond de tabernakel (27,9-19)
De nieuwe stenen platen (33,1-23)
De nieuwe stenen platen (34,24-35)
De sabbatsrust (35,1-3)
Bijdragen van het volk; de vaklieden (35,4-29)
Bijdragen van het volk; de vaklieden ( 35,30-36,7)
Het maken van de tabernakel (36,8-38)
Het maken van de tabernakel (37,1 -29)
Het maken van de tabernakel (38,1-20)
Berekening van het materiaal (38,21-31)
De priesterkleding (39,1-31)
Het werk aan de tabernakel voltooid (39,32-43)
De tabernakel opgebouwd en ingericht (40,1-33)
De majesteit van de H E E R (40,34-38)
NUMERI
JULI
Donderdag 1
Vrijdag 2
Zaterdag 3
Zondag 4
Maandag 5
Dinsdag 6
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Zaterdag 10
Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15
Vrijdag 16
Zaterdag 17
Zondag 18
Maandag 19
De lampolie (27,20-21)
De priesterkleding (28,1-30)
De priesterkleding (28,31-43)
De priesterwijding (29,1-46)
Het reukofferaltaar (30,1-10)
De heffing bij de registratie (30,11-16)
Het wasbekken (30,17-21)
De zalfolie (30,22-33)
Het reukwerk (30,34-38)
De vaklieden (31,1-11)
De sabbatsrust De stenen platen geschonken (31,12-18)
Het gouden stierkalf (32,1-35)
Zaterdag 14
Zondag 15
Maandag 16
Dinsdag 17
Woensdag 18
Donderdag 19
Vrijdag 20
Zaterdag 21
Zondag 22
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Zaterdag 28
Zondag 29
Maandag 30
Dinsdag 31
Telling van de Israëlieten (1,1-54)
Legering van de Israëlieten (2,1-34)
Telling van de Levieten; hun taken (3,1-26)
Telling van de Levieten; hun taken (3,27-51)
Telling van de Levieten; hun taken(4,1-49)
Voorschriften bij onreinheid en ontrouw (5,1-31)
Voorschriften voor nazireeërs (6,1-21)
De priesterzegen (6,22-27)
De inwijdingsgeschenken (7,1-23)
De inwijdingsgeschenken (7,24-59)
De inwijdingsgeschenken (7,60-85)
De lampenstandaard (8,1-4)
Wijding van de Levieten (8,5-26)
Pesachviering (9,1-14)
De wolk (9,15-23)
De trompetten (10,1-10)
Vertrek uit de Sinaiwoestijn (10,11-36)
Het volk klaagt (11,1-35)
Download