HIER - Hhofstede.nl

advertisement
Proefwerk Wiskunde, B2, Hoofdstuk 3.
1.
Geef een formule van de volgende lijnen:
(6p)
(4p)
a.
b.
c.
De lijn door (4, 9) en (8, 1)
De lijn door (-1, 7) en (3, -7)
De lijn door (1, 2)
die evenwijdig is aan y = 4x + 3
(6p)
d.
De lijn die hiernaast is getekend.
(6p)
(80p)
y
6
4
2
2.
(4p)
(4p)
(6p)
(6p)
(6p)
3.
(6p)
Los op:
a.
6x – 4 = 2x + 12
b.
8 – 3x = 5x – 8
c.
2 – 4x – 3 = 3x + 5 – 2x
d.
Error!x + 5 = - Error! x – 1
e.
4(2 – 3x) = 8 – (3x – 2)
O
2
4
x
Een amaryllis is een snel groeiende plant met prachtige bloemen. Mevrouw de Jong
koopt er twee. Plant I is bij aankoop 1,65 cm hoog en groeit per dag 11 mm. Plant II is
bij aankoop 7,5 cm hoog en groeit per dag 8 mm.
a.
Maak voor beide planten een formule voor de hoogte h en het aantal dagen (d)
vanaf aankoop
Mevrouw de Jong heeft in haar woonkamer ook nog een begonia staan en een
sanseferia.
Voor de begonia geldt h = 12 + 0,18d
Voor de sanseferia geldt h = 10,5 + 0,21d
(6p)
b.
4.
Vader heeft twee dochters, Joke en Gezien.
Joke is 3 jaar ouder dan Gezien.
Op een gegeven moment zegt Vader tegen Joke: “Ik ben nu precies dubbel zo oud als
jullie twee samen, en ik ben óók precies 31/2 keer zo oud als jij”
Hoe oud is vader?
(8p)
Na hoeveel dagen zijn de planten even hoog?
5.
Gegeven zijn de volgende twee lijnen l en m:
l: y = 5x + 4 en m: y = -5x + 2
(6p)
a.
b.
(6p)
Bereken het snijpunt van beide lijnen.
Lijn l snijdt de x-as in punt A en lijn m snijdt de x-as in punt B.
Bereken de afstand AB.
Download