persbericht - Verzetsmuseum

advertisement
PERSBERIC
HT
27 februari 2008
Martti Ahtisaari in Verzetsmuseum Amsterdam
Lezing en aansluitend debat Kosovo: the future is now op vrijdag 14 maart
Op vrijdag 14 maart om 14.00 uur is speciaal VN-gezant voor Kosovo en laureaat van de
Geuzenpenning 2008 Martti Ahtisaari te gast in het Verzetsmuseum Amsterdam. De heer
Ahtisaari spreekt onder meer over zijn bemiddelingenspogingen tussen Servië en Kosovo.
Aansluitend vindt een debat plaats, georganiseerd door IKV Pax Christi, Amnesty International
en Verzetsmuseum Amsterdam onder de titel Kosovo: the future is now. In het debat is er
aandacht voor ‘rule of law’, de positie van minderheden, duurzaamheid van terugkeer en de rol
van Europa.
De stroef lopende onderhandelingen onder leiding van Martti Ahtisaari leidden eind 2006 niet tot een
gewenste overeenkomst tussen Servië en Kosovo. Op basis van de onderhandelingen schreef de VNgezant het zogenaamde Ahtisaari plan, wat voorwaardelijke onafhankelijkheid van Kosovo voorstaat
in een context van verregaande autonomie van Servische gebieden binnen Kosovo. Dit plan werd
vanwege verzet door Rusland niet in de Veiligheidsraad aangenomen in 2007. Afgelopen 17 februari
2008 riep de Kosovaarse regering op de basis van het Ahtisaari plan zelf de onafhankelijkheid uit. De
EU zal toezien op de uitvoering van het plan en ongeveer 2000 politieagenten en rechters inzetten in
een “rule of law” missie. Het merendeel van de Serviërs in Kosovo is echter tegen de
onafhankelijkheid van Kosovo en de steun van Westerse landen in deze.
Deelnemers aan het debat zijn:
 Ilir Dugolli (onderzoeker van KIPRED, Pristina)
 Sian Jones (Amnesty International, London)
 Joost Lagendijk, lid van het Europees Parlement voor Groen Links (o.v.)
 Filip Pavlovic (voorzitter NGO Fractal, Belgrado)
Het uitreiken van de Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945. De
Geuzen vormden de eerste grote verzetsgroep in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het
Geuzenverzet wordt jaarlijks herdacht op 13 maart, de datum waarop in 1941 vijftien Geuzen en drie
leiders van de Amsterdamse Februaristaking werden geëxecuteerd op de Waalsdorpervlakte. Sinds
1987 reikt de stichting jaarlijks op 13 maart in Vlaardingen een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan
personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen
dictatuur, discriminatie en racisme. Het Verzetsmuseum Amsterdam organiseert al jaren in
aansluiting op de Geuzenpenning bijeenkomsten rondom de laureaten van deze prestigieuze prijs. In
Amsterdam waren eerder te gast onder meer de International Campaign for Tibet, Asma Jahangir,
Defence for Children en Human Rights Watch. Voor meer informatie zie verder
www.verzetsmuseum.org
Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Organisatie: IKV Pax Christi, Amnesty International, Verzetsmuseum Amsterdam
Toegang: gratis; reserveren is gewenst: telefoon 020 620 25 35 of e-mail [email protected]
________________________________________________________________
Lezing Martti Ahtisaari in Verzetsmuseum Amsterdam, aansluitend debat
Vrijdag 14 maart 2008, 14.00-16.30 uur
Verzetsmuseum Amsterdam
Openingstijden museum
Plantage Kerklaan 61, Amsterdam, NL
di-vr
10.00 - 17.00 uur
tel: 020-620 25 35 / www.verzetsmuseum.org za-zo-ma/feestdagen 1100 - 17.00 uur
__________________________________________________________________
Voor meer informatie, neem contact op met: Verzetsmuseum Amsterdam, Marjolein Marreveld,
[email protected] / IKV Pax Christi, Daria Nashat,[email protected] / Amnesty
International, Ruud Bosgraaf, [email protected]
Download