Human Rights Watch voor voetlicht in Verzetsmuseum Amsterdam

advertisement
PERSBERICHT
12 februari
2007
Human Rights Watch voor voetlicht in Verzetsmuseum
Amsterdam
Onderzoekers van de gezaghebbende mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch
(HRW) spreken woensdag 14 maart in het Verzetsmuseum Amsterdam over het werk van HRW
in Darfur en Tsjetsjenië. HRW is dit jaar de laureaat van de Geuzenpenning. De Geuzenpenning
wordt uitgereikt op dinsdag 13 maart in de Grote Kerk in Vlaardingen.
Human Rights Watch (HRW) is een internationale non-gouvernementele organisatie die zich richt op
het voorkomen en bestrijden van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. HRW heeft
veel goede resultaten geboekt. De organisatie heeft zich bijvoorbeeld actief ingezet voor de
totstandkoming van het sinds 2002 in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof. De meeste
onderzoeken en zaken die voor het Internationaal Strafhof zijn gebracht, zijn gebaseerd op
documentatie van HRW. Ook heeft HRW met succes gestreden voor verschillende internationale
verdragen, waaronder een verdrag tegen de inzet van kindsoldaten, een verdrag tegen ‘verdwijningen’
en een verdrag dat het maken en gebruiken van landmijnen verbiedt.
Meer weten over HRW?
Op woensdag 14 maart vanaf 19.30 uur spreken internationale onderzoekers van HRW, Leslie
Lefkow en Diederik Lohman, in het Verzetsmuseum over het werk van HRW in Darfur en
Tsjetsjenië. Carroll Bogert, associate director van HRW, leidt de avond.
Darfur
HRW was een van de eerste organisaties die aandacht vroeg voor de hopeloze situatie in Darfur. HRW was ook de eerste die
het geweld in Darfur documenteerde en beschreef als misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Leslie Lefkow,
onderzoeker van de Afrikaanse Sectie van HRW, zal spreken over het vele (veld-)onderzoek van HRW in Darfur en de strijd van
HRW om de misdaden in Darfur te doen beëindigen en voor het International Criminal Court te brengen.
Tsjetsjenië
De situatie in Tsjetsjenië blijft slecht: mishandelingen, martelingen en meer dan 5000 verdwijningen sinds 1999. In de afgelopen
twee jaar heeft het European Court of Human Rights Rusland verantwoordelijk verklaard aan in elk geval acht gevallen van
ernstige mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië. HRW heeft belangrijke bijdrages geleverd aan de voorbereiding en
bewijsvoering in deze zaken. Diederik Lohman, momenteel senior onderzoeker bij de HIV/AIDS afdeling van HRW spreekt
over HRW in Tsjetsjenië. Lohman was directeur van Human Rights Watch in Moskou van 1997 tot 2002. Hij heeft veel
onderzoek gedaan naar en geschreven over het conflict in Tsjetsjenië en was stichter van het Russian Justice Initiative
(voorheen Chechnya Justice Initiative), een organisatie die slachtoffers van het Tsjetsjeense conflict helpt recht te zoeken in
Rusland zelf en bij het European Court of Human Rights in Strasbourg.
Meer weten over de Geuzenpenning?
Het uitreiken van de Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting Geuzenverzet 1940-1945.
Deze stichting reikt jaarlijks in Vlaardingen een Geuzenpenning uit als eerbetoon aan personen of instellingen die zich op
bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. De stichting is vernoemd naar
De Geuzen, één van de eerste verzetsgroepen in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.Het Verzetsmuseum
Amsterdam besteedt jaarlijks aandacht aan het werk van de laureaat met een lezing of debat.
Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61 (t/o Artis)
Datum en tijd: Woensdag 14 maart, aanvang 19.30 uur
Entree: Gratis, reserveren gewenst, tel 020 620 25 35, e-mail: [email protected]
De voertaal van de bijeenkomst is Engels.
_________________________________________________________________________________
_________
Verzetsmuseum Amsterdam
Wo 14 maart, 19.30 uur: Human Right Watch voor het voetlicht
Plantage Kerklaan 61
tel: 020 620 25 35 / www.verzetsmuseum.org
_________________________________________________________________________________
_________
Meer informatie/foto’s: Verzetsmuseum Amsterdam, Marjolein Marreveld, e-mail: [email protected]
Download