PowerPoint-presentatie

advertisement
Consumer interaction
Resultaten literatuurstudie en consumentenonderzoek
Elvi van Wijk-Jansen, 5 juni 2014
Aanleiding Consumer Interaction
 8 miljoen smartphones en 5,6 miljoen tablets in
Nederland (medio 2013)
 Uitdagingen groente- en fruitsector:
● Vergroten toegevoegde waarde-beleving producten
● Vergroten consumentenvertrouwen in
voedselveiligheid
● Meer participatie consumenten in keten
 Facebility ontwikkeling van Veggipedia-app
Veggipedia app
Doel en opzet Consumer Interaction
Meer inzicht in:
1. Mogelijkheden en effectiviteit van apps als vorm van
communicatie naar consumenten
Literatuurstudie (medio 2013)
2. Sterke en verbeterpunten van specifiek de Veggipedia
app, volgens consumenten
Kwalitatief consumentenonderzoek (eind 2013)
Literatuurstudie
Centrale vragen:
1. Aanbod en gebruik van apps, algemeen en specifiek
verse voeding
2. (Randvoorwaarden voor) effectiviteit apps
3. Specifieke uitdagingen Veggipedia-app
Belangrijke inzichten
 Aanbod apps over verse voeding: veel apps die
algemene en specifieke productinformatie bieden
Effectiviteit apps
 Effectiviteit apps nog onbekend
 Persuasieve informatietechnologie; effectief wanneer
deze aansluit bij doelen van mensen (!)
 Andere voorwaarden:
● Data-uitwisseling
● Geloofwaardigheid
 Mobiele informatietechnologie lijkt potentieel extra
effectief
Uitdagingen sector
 Toegevoegde waarde-beleving vergroten:
● Smaak, prijs, gezondheid, veiligheid en gemak
● Extra: (streek-)herkomst/tracebility en
duurzaamheid
 Meer participatie consumenten:
● Waarde
● Persoonlijke kenmerken
● Type shopper
● Vertrouwen en controle
 Vertrouwen voedselveiligheid:
● Pro-actief, tweezijdig en zelf doen
Doel en opzet kwalitatief onderzoek
• Inzicht in wat consumenten vinden van de Veggipediaapp:
1. Goed, minder goed, missen?
2. Betrouwbaar en deskundig?
3. Vergroting beleving en consumptie?
4. Aandacht voor duurzaamheid, polls en participatie
in 2*2-forum?
• Semigestructureerde groepsinterviews
Doelgroep kwalitatief onderzoek
 (mede-)verantwoordelijk voor boodschappen
 tussen 18 en 64 jaar
 Android smartphone
 ervaring met apps (al dan niet specifiek op het terrein
van voeding)
 veel-weinig groente en fruit eten
 spreiding t.a.v. leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,
arbeidssituatie, gezinssituatie en woonomgeving
Apps over voeding op telefoon
 Geen: 45%
 Appie vaakst genoemd (16)
 Gevolgd door 24 Kitchen/
Recept van de dag (7)
Ik ga de app zeker vaak gebruiken
 Verdeeld beeld kruisjes
 Niet: vanwege traagheid, scannen en herkomstcheck
‘lastig’ en ‘zonder resultaat’/onvoldoende waarde
 Weinig interesse in informatie over telers/
handelsorganisaties, bovendien ‘te mooi’
 Hooguit interesse in land van herkomst
Ik ga de app zeker vaak gebruiken
 Wel: vanwege productinformatie (vooral bewaren,
aankoop, schoonmaken, bereiden)
 Gevolgd door informatie over voedingswaarden
 Recepten hoogtepunt van de app
 Waar gebruiken? Thuis!
Goede punten
 Rustig uiterlijk
 Overzichtelijk
 Niet commerciële uitstraling
 Aankoop-, bewaartips en voedingswaarde
 Recepten
 (Mooie) foto’s
 Veel informatie!
 Onbekende producten
Goede punten
 Paars-groene openingsscherm
 Product van de week
 Geschiedenisfunctie
 Alerts
Verbeterpunten
 Zoeken in recepten en meer recepten
 Beknoptere, levendigere, minder kinderachtige
reclame-achtige informatie
 Plaatjes moeten sneller laden
 Beginletter productenlijst
 Eten uit het seizoen
 Duiding voedingswaardeninfo
 Homepagina
 Meningen verdeeld over naam
 Informatie missen
en
Verbeterpunten
 Andere/ uitgebreidere geschiedenis
 Ordenen van ‘waslijst’ aan producten
 Grotere en meer opvallende alerts
 Aardappel toevoegen
 Kopjes open
 Meer links naar diepgaandere informatie
 Vooral behoefte aan optimalisering productinformatie en
recepten!
Perceptie betrouwbaarheid en
deskundigheid
 Over het algemeen betrouwbaar en deskundig
 Vooral de generieke productinformatie
 Initiatief van wie?
 Bronnen generieke productinformatie en alerts?
 Business model?
 Informatie van telers en handelaren minder betrouwbaar
(reclame)
 Check op (informatie van) telers?
 Overheid, minder kinderachtige teksten,
 Technisch beter betrouwbaarheid
Beleving en consumptie  dankzij app?
 Niet meer consumeren
 Wel meer variëren
 Betere smaak heeft meer effect
 Meer smoel door ‘lijfelijk contact’
met teler
 Waardering hooguit groter door
recepten en bewaar- en bereidingstips
Meedoen met polls
 Bereidheid varieert
 Indicatie tijd vooraf: kort!
 Moet makkelijk zijn
 Weigeren/ uitstellen
 Niet bellen/ mailen
 Beloning is nodig
Participatie in 2*2-forum
 Weinig animo
 “Ik ben zeker niet de doelgroep”
 Voegt niets toe, zelfs mogelijk afbreuk
 Hooguit meer interactie door recepten
Behoefte aan informatie over
duurzaamheid
 “Zit er toch al in?”
 Niet veel animo voor
 Kort, symbolen, keurmerken, sterren
 Veel wantrouwen t.a.v. informatie
 Wat is duurzaam?
 Bijdrage consument zelf?
Concurrentie?
 Google, Appie, 24 Kitchen, Smulweb, verpakking
 Onderscheidend vermogen dankzij:
● Objectiviteit/niet commercieel
● Veelzijdigheid
 Promotie:
Belangrijkste aanbevelingen
1. Benadruk dat de app bijdraagt aan gezond, lekker,
gevarieerd, uit het seizoen en veilig eten. En verbeter
de app vooral op deze punten, zoals gesuggereerd door
respondenten
2. Benadruk de veelzijdigheid en objectiviteit van de app.
En verbeter de app vooral op deze punten, zoals
gesuggereerd door respondenten.
Vervolgonderzoek in 2014
 Toetsend, kwantitatief onderzoek rond Veggipedia-app
weinig zinvol
 Wachten op koers Groentenfruithuis
 Er is weinig animo voor participatie in 2*2 forum, toch is
user generated content (UCG) hot onder
bedrijven/merken om interactie en relaties met de
doelgroep te versterken
 Sluit aan bij Web 2.0: van passieve gebruikers van het
internet naar actieve participanten
Wat is UGC?
 Gebruiker-gegenereerde inhoud is:
● inhoud die is gegenereerd door ‘niet-professionele
gebruikers’/ gewone gebruikers;
● die andere gebruikers kunnen zien en gebruiken.
Verschillende vormen
 Actieve: Wikipedia, About.com,
Instagram, Tumblr,
Facebook , Twitter, Youtube, blogs, fora en evaluaties
van producten op sites als Amazon.com en Zalando
 Passieve: big data dankzij cookies , smartphones
of
andere devices (privacy!) en nieuwe technologie zoals de
slimme tand (Web 3.0)
Vervolgonderzoek in 2014
Deel 1:
Vraag: hoe kan de groente- en fruitsector, nationaal en
internationaal, gebruik maken van UGC om de interactie
en relaties met haar doelgroep te versterken?
Methode: literatuurstudie en gesprekken met experts
Resultaat: classificatie van mogelijkheden op basis van:
● gebruiksdoelen keten
● consumentengroep
● technologie
● plussen en minnen
+ inspirerende voorbeelden
Vervolgonderzoek in 2014
Deel 2:
Vraag: hoe kijken consumenten tegen deze
mogelijkheden aan?
Methode: kwalitatief consumentenonderzoek
Resultaat: inzicht in consumentenacceptatie van inzet
van UGC in relatie tot groente en fruit
Download