Verslag bijeenkomst Ketentafel Beton Drenthe, 20 januari 2016

advertisement
Verslag bijeenkomst Ketentafel Beton Drenthe, 20 januari 2016
Aanwezig:
Jan Schuttenbeld
Dirkjan Bours
Bert Makkinga
Henk Anholts
Piet Wigboldus
Andries Franken
DRM (voorzitter)
Noorden Duurzaam ( verslag)
Bork Recycling
Domesta
Koenen Bouw/VolkerWessels
Mebin
Afwezig met kennisgeving
Arjan Berens
VolkerWessels/DPE
1. Opening/Mededelingen
KT Beton Fryslân gaat volgende week bezig met duurzame toepassingen van Betonwegen.
Peter Bakker van de Den Ouden Groep, komt hier een presentatie over houden.
2. N.a.v. Verslag overleg 16 september 2015
-
-
-
-
Ellen Stevens gaat Domesta verlaten voor een baan bij de Huismeesters in Groningen. Zij
vertegenwoordigde Domesta in het inkoopverband. Henk brengt BRL en mogelijkheden
voor gebruik betongranulaat via de mail onder de aandacht van de inkopers.
In een reactie op de vragen van Henk heeft Tanne van Nispen geantwoord:
‘Er zijn nog geen vastomlijnde plannen voor het oude dierenpark (locatie Hoofdstraat),
dus ook niet tav sloop. Dit deel-project wordt binnen de gemeente behartigd door Dick
Peters (opdrachtgever) en Ben van den Akker (projectmanager).’
Piet zegt dat daar eind januari duidelijkheid over komt. Dit wachten we af voordat we
contact opnemen met deze heren. Dirkjan en Jan maken dan een afspraak. Zij
bespreken dan ook het gat tussen uitgesproken ambitie en gerealiseerde hoeveelheid
betongranulaat in het Theater, en hoe dit anders zou kunnen.
Tanne zegt hierover:
“We hadden als uitgangspunt voor het theater een percentage granulaat dat zou worden
voorgeschreven in het bestek. Er is echter geen bestek geschreven omdat de
aanbesteding een Engineering & Build opdracht omvat, die volgens de Best Value
Procurement methodiek op de markt is gebracht. Ik kan de aannemer, Dura Vermeer,
wel vragen wat het gerealiseerde percentage is. Dit zal, denk ik, niet erg hoog zijn, omdat
er voornamelijk gebruik is gemaakt van prefab wanden/vloeren.”
Bert stuurt informatie over project fietspad voor website KT
Er is een toename te constateren in het granulaatgebruik bij Mebin. Door vaste
samenwerking met sloop en recyclingbedrijven krijgen mortel en pre-fab industrie
constante kwaliteit geleverd.
Piet en Dirkjan zijn bij Bouwend Nederland. Op het gebied van circulair maken van beton
is geen voortgang geboekt. In bredere zin is het aardbevingsgebied aan de orde gekomen
als de kans op circulariteit in de bouw. Rolf Koops vertrekt bij Bouwend Nederland en
gaat zich bezig houden met de aardbevingsproblematiek.
http://www.groningerondernemerscourant.nl/nieuws/rolf-koops-van-bouwendnederland-naar-economic-board-groningen
Verslag bijeenkomst Ketentafel Beton Drenthe, 20 januari 2016
-
-
-
Het Centrum Veilig Wonen in Appingedam (Jan Imo Hut, Van Wijnen) is in dat licht goed
om te benaderen vanuit de tafel Circulair Bouwen van Noorden Duurzaam (Jack van der
Palen) . Dirkjan geeft dit contact door aan Jack.
De nieuwe BRL zou in bouw en sloopprojecten in het aardbevingsgebied standaard
toegepast moeten worden. Werk komt nu op gang. Bork behoord tot de geselecteerde
partijen schoorstenen slopen.
Website wordt nog weinig in de communicatie ingezet door de deelnemers. Zij kijken
naar de wenselijkheid hiervan.
Verslag wordt goedgekeurd.
3. BRL bouwprojecten met duurzaam beton
De BRL van MVO netwerk beton en netwerk betonketens is vooralsnog erg gericht op
bestrating. Bedoeling is dat dit steeds breder gaat worden ingezet. Jan gaat Daaf vragen of KT
Drenthe, mede namens de andere KT voor Beton in Noord Nederland, kan helpen bij het
verder ontwikkelen van de BRL.
Concreet project hiervoor kan de sloop (36 woningen) en herbouw (26 woningen) van
woningen in Dalerpeel zijn. Zowel opdrachtgever Domesta, bouwer Koenen als sloper Bork
zijn hierbij betrokken. Jan vraagt Daaf om de volgende bijeenkomst van de KT Beton
Drenthe aanwezig te zijn om uitleg te geven over de wijze waarop de ervaringen van dit
project een inpit kan geven aan de doorontwikkeling van de BRL.
Piet gaat kijken hoe de ervaringen opgedaan bij de bouw van het Dierenpark gebruikt
kunnen worden bij de ontwikkeling van de BRL.
Ook het ‘Morgen Bouwen’ van Volker Wessels kan hiervoor interessant zijn. Wordt in het
Noorden al in Leeuwarden toegepast.
In geval voor volgend overleg contact gewenst is met Daaf de Kok:
[email protected]
mob 06 – 54676734
4. Tafelmarkt en andere ontwikkelingen bij de Vereniging
Dirkjan vertelt over de tafelmarkt van december. Doel is samenwerking tussen tafels binnen
de Vereniging verder te ontwikkelen. Henk is aanwezig geweest en had het idee dat er nog
weinig aansluiting met andere tafels kon worden gevonden. De regionale bijeenkomst van
Educohof, al specifieker op bouw gericht, lijkt hem op dit moment meer
samenwerkingspotentie te hebben.
I.s.m de Hanze ontwerpfabriek wordt de tafelmarkt van Noorden Duurzaam verder
ontwikkeld.
Voor in de agenda:
Verslag bijeenkomst Ketentafel Beton Drenthe, 20 januari 2016
-
-
de volgende tafelmarkt wordt georganiseerd tijdens de duurzame dates Drenthe op 14
april (waarschijnlijk in de middag). Als je mee wilt doen en in aanmerking wil komen
voor duurzaamste Drenthse bedrijf dan kun je je daarvoor tot eind februari inschrijven.
De volgende ALV van Noorden Duurzaam vindt plaats op 31 maart aan het eind van de
middag in Emmen
5. WVTTK/Rondvraag
Domesta heeft in vervolg op het seminar voor Circulair Bouwen na contact met een
hoogleraar van de TU (Henk geeft naam door aan Dirkjan), een project met zelfhelend
biobeton gestart. Dit wordt ingezet voor reparatie en herstel van beton en werkt door een
bacterie die kalk produceert.
6. Plannen volgende bijeenkomst en sluiting
Volgend overleg is gepland op op 7 april 2016, van 9.00-10.30 uur bij DRM in Emmen.
Hopelijk is Daaf de Kok dan onze gast.
Download