Eigentijdse memo - Huisartsen Kring Haaglanden

advertisement
ZIEKENHUIS
BRONOVO
HAGA
MCH
1
2
CT-SCAN
CT Calcium score van het hart ter bepaling van het coronaire
risicoprofiel en ter analyse van thoracale pijnklachten eci
CT abdomen bij adipeuze patiënten ter analyse van onbegrepen
buikklachten
CT onderzoek van andere organen na overleg met radioloog
CT Calcium score van het hart ter bepaling van het coronaire
risicoprofiel en ter analyse van thoracale pijnklachten eci
CT abdomen ter analyse van onbegrepen buikklachten na
overleg radioloog of aanvullend na echografie
CT onderzoek van andere organen na overleg met radioloog
Calciumscores en virtuele coloscopie kunnen tot nader order
alleen aangevraagd worden op de locatie Antoniushove
CT-thorax of CT-buik kunnen op beide locaties1 worden
aangevraagd2.
MRI-SCAN
MRI knie voor analyse meniscus, kruisbanden e.d.
MRI onderzoek van andere organen na overleg met radioloog
MRI knie voor analyse meniscus, kruisbanden e.d.
MRI wervelkolom
MRI onderzoek van andere organen na overleg met radioloog
MRI-knieën (wachtlijst)
MRI-LWK (wachtlijst)
Te weten de locaties Diagnostisch Centrum Voorschoten en Diagnostisch Centrum Haaglanden.
Tevoren dient wel een nierfunctiebepaling verricht te worden i.v.m. eventueel toedienen van röntgencontrast. Daarnaast dienen
risicofactoren, zoals DM en medicijngebruik, goed op de aanvraag gemeld te worden.
ZIEKENHUIS
CT-SCAN
CT-schedel
Bij langdurige bestaande hoofdpijn.
Een CT wordt vervaardigd ter uitsluiting van RIP.
MRI-SCAN
MRI-CWK/LWK
Bij langer bestaande klachten van de wervelkolom en conventionele
foto’s laten geen afwijkingen zien of onvoldoende verklaring voor
de klachten.
Het onderzoek bestaat uit het vervaardigen van een blanco CT.
REINIER DE
GRAAF
’T LANGE
LAND
Het onderzoek bestaat uit een MRI van of de CWK of LWK.
CT-IVP
MRI-knie
Als een X-BOZ en een echografie geen bijzonderheden laten zien enBij langer bestaande klachten van de
er blijft een verdenking op stenen bestaan.
knie en conventionele foto’s laten geen afwijkingen zien of
onvoldoende
Dit bestaat uit een blanco CT.
verklaring voor de klachten.
Het onderzoek bestaat uit een MRI van de knie.
Als er een andere indicatie is voor een MRI of CT kan er altijd worden overlegd met een radioloog (T: 015-260.43.00).
Vrij aan te vragen.
(vooralsnog) Na overleg.
Download