MRI Onderbuik - Jessa Ziekenhuis

advertisement
De uitslag
Vragen of problemen?
De radioloog kan niet meteen na het onderzoek de
uitslag meedelen. De beelden worden namelijk op
een werkstation berekend en geanalyseerd en met
eventuele vorige onderzoeken vergeleken. Hierna
maakt de radioloog een verslag voor de behandelend arts. Deze zal met u de uitslag bespreken.
Meestal is de uitslag beschikbaar na ongeveer
twee weken.
Indien u nog vragen heeft of in geval van problemen,
kan u steeds terecht bij de arts of de verpleegkundigen.
Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure?
Geef ons gerust een seintje!
Dienst kwaliteit
E-mail: [email protected]
Tel: 011 30 90 22.
Jessa Ziekenhuis vzw
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
www.jessazh.be
versie januari 2012 (Object-ID 237489)
MRI
Onderbuik
MRI Onderbuik
(baarmoeder/eierstokken)
In overleg met uw behandelend arts werd er besloten tot een MRI-onderzoek op de afdeling medische
beeldvorming (radiologie). Tijdens het onderzoek
worden de organen van uw onderbuik onderzocht.
Deze brochure beschrijft de gang van zaken bij het
onderzoek. De informatie in deze brochure is van algemene aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is
beschreven zoals dit meestal verloopt.
MRI
MRI staat voor ‘Magnetic Resonance Imaging’, en is
een methode om doorsneden te maken van het menselijk lichaam. Bij deze onderzoekstechniek maakt
men gebruik van een magneetveld en radiogolven
(geen röntgenstraling). Met behulp van de radiogolven en het magneetveld worden bepaalde signalen
opgewekt in het lichaam. Een antenne ontvangt
deze signalen en een computer vertaalt het in een
beeld. De arts kan op deze manier als het ware een
‘doorsnede’ van het lichaam maken. Op een computerscherm zijn dan op de plaats van de ‘doorsnede’
alle inwendige weefsels te zien.
De voorbereiding
Het onderzoek
Hoewel er geen schadelijke effecten van MRI op een
eventuele zwangerschap bekend zijn, wordt het onderzoek liever niet bij zwangeren uitgevoerd. Neem
zonodig contact op met de behandelend arts.
Tijdens het onderzoek ligt u op een tafel. De laborant(e) schuift een plastic kap (MRI- antenne) over
de onderbuik. Daarna schuift de tafel in de MRtunnel (die zowel aan de voor– als aan de achterzijde openblijft). Vervolgens worden de opnamen
gemaakt. U hoort dan in het apparaat een kloppend geluid. Dit geluid stopt bij het einde van elke
meetsequentie. Omdat dit geluid onaangenaam
kan zijn, kan u oordopjes krijgen om het geluid te
beperken. Gedurende het onderzoek ligt u alleen.
Het is eventueel mogelijk een begeleider mee te
nemen in de onderzoekskamer. Het is belangrijk
dat u zo rustig mogelijk blijft liggen. Tijdens het
onderzoek kan via een in het apparaat ingebouwde
microfoon worden gesproken met de laboranten. U
krijgt ook een belletje in de hand om te verwittigen als er iets scheelt. Het gehele onderzoek duurt
ongeveer 30 minuten. De laboranten zien u de
hele tijd op een monitor. Eventueel wordt tijdens
het onderzoek een contraststof toegediend via de
ader. Deze contraststof is gadolinium®, waarvan
bekend is dat er uiterst zeldzaam allergische reacties optreden. Soms moet er een gel in de vagina
gebracht worden, identiek aan de gel die bij de
echografie wordt gebruikt, om voldoende contrast
te hebben tussen de verschillende weefsels.
Het is over het algemeen niet nodig om nuchter te
zijn of speciale voorbereidingen te treffen. Wel is
het belangrijk dat alle metalen of magnetische voorwerpen buiten de onderzoekkamer blijven.(*) Dit zijn
voorwerpen als munten, haarspelden, sleutels, creditcards, kunstgebit en gebitsplaatjes. Deze kan u in
de af te sluiten kleedruimte achterlaten. Ook in mascara kunnen metaaldeeltjes voorkomen. Wij vragen
de patiënt dus geen mascara op te doen.
(*) Patiënten met een pacemaker kunnen niet onderzocht worden met MRI. Ook dragers van sommige
metalen protheses, geïmplanteerde apparaten,
vaatclips en dergelijke kunnen niet allemaal met
MRI onderzocht worden. Metaalbewerkers en lassers hebben soms kleine metaalsplinters in het oog.
Deze splinters kunnen het oog beschadigen wanneer ze in het magneetveld komen. We maken eerst
een röntgenfoto om dit uit te sluiten. Wanneer de
patiënt metaalbewerker of lasser is, verwachten wij
hem een half uur eerder, zodat in die tijd de röntgenfoto kan worden gemaakt.
Download