arthrogram

advertisement
MRI onderzoek van een
gewricht met inbrengen van
contrast (arthrogram)
2
In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een
arthrogram met aansluitend een MRI op de afdeling radiologie
van het CWZ. Deze folder beschrijft de gang van zaken bij het
onderzoek. De informatie in deze folder is algemeen van aard.
Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit
meestal verloopt. Verder leest u welke voorbereidingen nodig
zijn om de onderzoeken goed te laten verlopen.
Wat meer over MRI
MRI is een methode om zonder röntgenstralen foto’s te maken van
het inwendige van de mens. Bij dit onderzoek wordt gebruik
gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Dit zijn
dezelfde soort golven die uw radio ontvangt. Met behulp van deze
radiogolven en het magnetisch veld worden signalen in het lichaam
opgewekt. Een antenne vangt vervolgens deze signalen op en de
computer vertaalt ze in een beeld. Het is een onschadelijke en
pijnloze techniek om delen van het lichaam in beeld te brengen.
Contrastmiddel/arthrogram
Tijdens het arthrogram onderzoek wordt met een injectie contrastvloeistof in het gewricht gebracht om de binnenkant van het
gewricht goed zichtbaar te maken. U plast deze vloeistof later met
de urine uit. U merkt niet dat er contrastvloeistof in de urine zit.
Belangrijk
Voor het arthrogram
Als u in het verleden ooit een ernstige allergische reactie op
contrastvloeistof heeft gehad, neemt u dan vóór het onderzoek
contact op met uw behandelend arts! U heeft in dit geval een
verhoogd risico op complicaties. Bekeken moet worden of er andere
onderzoeken zijn die voldoende informatie kunnen geven.
3
Voor de MRI
Patiënten met magnetische of elektrische hulpmiddelen - zoals een
pacemaker of een inwendige gehoorprothese - kunnen geen MRIonderzoek ondergaan.
Als u ooit een operatie heeft gehad en er een metalen prothese in
uw lichaam zit, verzoeken wij u dit voor het onderzoek te zeggen.
Denk aan stents, hartkleppen, maagbandje, kaakimplantaten met
magnetisch kliksysteem of borstexpander. De arts kan dan bepalen
of het onderzoek wel of niet mogelijk is.
Voorbereiding
Algemeen
Voor het onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U
kunt normaal eten en drinken en als u medicijnen
gebruikt kunt u deze gewoon innemen.
MRI
Wilt u een T-shirt met lange mouwen en een broek zonder metaal
zoals drukknopen of ritsen meenemen om aan te trekken in de MRIruimte? (Bijvoorbeeld een joggingbroek, legging of pyamabroek).
Wij vragen u om zonder make-up te komen, want hier zitten
metalen deeltjes in.
In verband met het sterk magnetische veld van de MRI, moet u er
voor zorgen dat alle metalen buiten de onderzoeksruimte blijven.
Voorwerpen als sleutels, munten, horloge, haarspelden,
gehoorapparaten en bankpasjes, mogen niet in de buurt van de
magneet komen. Waardevolle bezittingen kun u beter thuis laten.
Overige dingen kunt u in de af te sluiten kleedruimte achterlaten.
4
Claustrofobie
Als u angst heeft voor kleine ruimtes kunnen onderstaande punten
helpen om het onderzoek toch door te laten gaan.
• U kunt iemand meenemen die tijdens het onderzoek bij u in de ruimte blijft zitten.
• U kunt, ter afleiding, uw favoriete muziek meenemen.
• U kunt een kalmerend middel vragen aan uw behandelend arts of uw huisarts.
• Als u twijfelt of u in de MRI-scan durft, mag u altijd
langskomen om te komen kijken.
Melden
Wij vragen u zich, tien minuten vóór de afspraaktijd, te melden aan
de balie van de afdeling radiologie (B50). Hierna wordt u gevraagd
in de desbetreffende wachtruimte plaats te nemen. Zodra u aan de
beurt bent, roept de radiologisch laborant u en neemt u mee naar
de onderzoeksruimte.
Onderzoek
Arthrogram
Voor een artrogram wordt er contrastmiddel in het te onderzoeken
gewricht gebracht. Dit wordt gedaan door een gespecialiseerde
radiologisch laborant in een doorlichtkamer.
De huid rond het gewricht wordt gepoetst met jodium. Als
u allergisch bent voor jodium kan een andere vloeistof worden
gebruikt.
Vervolgens prikt de laborant het gewricht aan en spuit er wat
contrastmiddel in. Als het contrastmiddel goed zit wordt u door de
radiologisch laborant naar de wachtkamer van de MRI gebracht.
5
MRI
U wordt hier weer opgeroepen door een radiologisch laborant en
gecontroleerd op metaaldelen. De laborant schuift de onderzoekstafel, waar u op plaats heeft genomen, in de ronde opening van het
toestel waar de opnames gemaakt worden. Het af te beelden
lichaamsdeel in het midden. Het toestel bestaat uit een ronde,
verlichte tunnel, die aan beide uiteinden open is.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Tijdens het
onderzoek moet u zo stil en ontspannen mogelijk blijven liggen. De
foto’s kunnen namelijk mislukken als u beweegt. Gedurende het
onderzoek hoort u harde kloppende geluiden.
Het is mogelijk om tijdens het onderzoek naar muziek te luisteren
via een koptelefoon. U kunt hiervoor een radiozender kiezen of zelf
een CD meenemen. Is het kloppen afgelopen, dan is er ook een
serie opnamen klaar.
Een heel onderzoek bestaat uit meerdere series van opnamen. De
kortste serie duurt één minuut, de langste kan vijftien minuten
duren.
U krijgt een belletje in de hand voordat u het apparaat inschuift.
Door in dit belletje te knijpen krijgt u contact met de radiologisch
laborant. Dit gaat via een microfoon en een luidspreker.
Na het onderzoek
Wij raden u aan na het onderzoek niet zelf met de fiets of auto naar
huis te gaan.
Doet u de rest van de dag nog even rustig aan. Na het onderzoek
kunt u gewoon eten en drinken.
Bijwerkingen/complicaties
Bij het arthrogram wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door
de moderne technieken die in ons ziekenhuis worden toegepast, is
het risico minimaal, ook als u meerdere onderzoeken hebt
ondergaan.
6
Uitslag
Na het onderzoek kunt u naar huis. De radioloog beoordeelt het
onderzoek en geeft de uitslag zo spoedig mogelijk door aan uw
behandelend arts. Deze brengt u van de resultaten op de hoogte.
Zwangerschap
In verband met de röntgenstraling bij de arthrografie is het
belangrijk te weten of u zwanger bent. Röntgenstraling kan met
name in de eerste maanden van de zwangerschap namelijk
schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u denkt of zeker weet
zwanger te zijn, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel
mogelijk de afdeling radiologie. Er kan dan nog een andere patiënt
in uw plaats komen en met u maken wij een nieuwe afspraak.
Vragen
Als u na het lezen nog vragen heeft, neem dan gerust contact op
met de afdeling radiologie of met uw behandelend arts. De
laboranten vertellen u vlak voor het onderzoek wat er gaat
gebeuren. U kunt natuurlijk ook aan hen vragen stellen.
7
Thuislaten:
- Waardevolle sieraden
- Oog make-up
Meenemen:
- T-shirt met lange mouwen
- Joggingbroek, legging of pyamabroek zonder metaal
Vlak voor MRI scan in kleedruimte achterlaten:
- Horloge, sieraden, sleutels, munten, bankpas en dergelijk
- Gebitsprothese of plaatje
- Kleding met ritsen en/of metalen (druk)knopen
Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50)
Telefoon (024) 365 74 30
8
G324-L / 03-15
Website: www.radiologie.cwz.nl
Download