Echografie van de buik

advertisement
Echografie van de buik
Uw behandelend arts heeft in overleg met u een echografisch onderzoek van de
buik aangevraagd.
Hierbij worden met behulp van geluidsgolven organen zichtbaar gemaakt Het
onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd arts, de radioloog. Deze
wordt bijgestaan door een radiologisch laborant of doktersassistente.
Zwangerschap
Echografisch onderzoek kan zonder bezwaar tijdens de zwangerschap worden
uitgevoerd.
Voorbereiding
Voor een goed onderzoek is het noodzakelijk dat er zich zo min mogelijk gas en
voedselresten in de buik bevinden.
Heeft u een afspraak in de ochtend, dan kunt u een licht ontbijt gebruiken (bv.
thee met suiker en een paar beschuitjes met jam). Heeft u een afspraak in de
middag, dan kunt u gewoon ontbijten en vóór 12.00 uur een lichte lunch
gebruiken bestaande uit een kop thee en een paar beschuitjes met jam.
Verder is het belangrijk om met een redelijk gevulde blaas te komen, daarom
mag u één uur voor het onderzoek niet meer plassen. Eventuele
geneesmiddelen kunt u gewoon blijven innemen.
Belangrijk
Indien u een blaaskatheter heeft, neemt u dan van te voren telefonisch contact
op met de afdeling radiologie.
Hoe wordt een echografisch onderzoek gedaan
Voor het onderzoek ontkleedt u zich, voor zover noodzakelijk, in een
kleedkamer waarvan u de toegangsdeur aan de gangzijde kunt afsluiten. U
wordt verzocht op de onderzoektafel te gaan liggen. Hierna wordt wat gel op
uw huid aangebracht. De radioloog strijkt daarna met de transducer (een
apparaatje dat de geluidsgolven uitzendt en ontvangt) over de huid. Om een
goed beeld te krijgen is het soms nodig om stevig op de huid te drukken.
Indien u hier last van ondervindt, meldt u dat aan de radioloog. Het kan zijn
dat u tijdens het onderzoek gevraagd wordt de adem even in te houden of op
een zij te draaien. Tijdens het onderzoek bekijkt de radioloog de echobeelden
op de monitor en maakt hiervan een aantal foto's. Na het onderzoek wordt de
gel van de huid verwijderd en mag u zich weer aankleden.
Duur van het onderzoek
In het algemeen duurt het onderzoek 10 minuten
Na het onderzoek
U kunt na het onderzoek uw dagelijkse activiteiten hervatten en weer eten en
drinken zoals u gewend bent.
Download