Gemeente Amsterdam

advertisement
Organisatieontwikkeling
Gemeente Amsterdam
Lonneke Lodder
Gemeente Amsterdam: grootste
reorganisatie uit de geschiedenis
 Ongeveer 14.000 medewerkers betrokken
 Geheel nieuwe organisatiestructuur
Meerdere aanleidingen
 3 decentralisaties (AWBZ - Wmo, Participatiewet, Jeugdzorg)
 Bezuinigingen / economische crisis
 Nieuw bestuurlijk stelsel (afschaffing stadsdeelraden)
 Veranderende samenleving
Veranderende samenleving
gesloten hiërarchische structuren
top down / control
open netwerken (communities)
bottom up / eigen
verantwoordelijkheid nemen
flexibel, dynamisch, kansen grijpen,
statisch, gepland
offline, zenden
geld, macht
experimenteren
online en offline, interactie
samenwerking
Veranderende overheid
gesloten overheid (kennis is macht)
burgerparticipatie
open overheid (wisdom of the crowd)
overheidsparticipatie
sturing
gericht op kansen en samenwerking
control
vertrouwen (mogelijk maken)
plangeöriënteerd
(van a naar b)
procesgeöriënteerd
(flexibel)
februari 2013
februari 2014
Van niets en een idee…
… naar ruimte, vertrouwen en een helpende hand
organisatieontwikkeling
=
1 groot communicatietraject
drie uitgangspunten
1) De toekomst is al in de organisatie
vertel de verhalen
2) Betrek iedereen!
Totstandkoming organisatieplan: 800 medewerkers betrokken
3) Van A naar B
op de B-manier
De vijf werkzame principes
Lessen tot nu toe
 Geen scherpe grens tussen communicatie en andere
disciplines
‘1 groot communicatietraject’
 Lerend ontwikkelen: pionieren, constant bijstellen, fouten
maken en ervan leren
 Laat illusie van regie varen
Inherent aan de vorm
14.000 medewerkers in minstens 50 gebouwen
Vragen en reacties
Lonneke Lodder
[email protected]
06 5240 2143
Download