Wanneer zal de wereld vergaan? Wanneer zal De Here Jezus terug

advertisement
Wanneer zal de wereld vergaan?
Wanneer zal De Here Jezus terug komen?
Steeds weer zijn er mensen die beweren dat de wereld zal vergaan, nu weer in
december.
Anderen spotten, en leven er maar lustig op los, doen alles wat God verboden heeft.
Waar blijft nou jouw Verlosser, de Here Jezus, waar blijft Hij dan?
Niemand weet, de dag of het uur, wel waarschuwt Jezus ons voor de tekenen der
tijden!
Steeds meer ruzie haat oorlogen, aardbevingen, natuurgeweld, rampen zullen tekenen
zijn, dat:
de tijd, dichtbij is van Jezus terugkomst, van zijn verlossing en bevrijding!
Petrus schrijft hierover, in zijn brief,
2 Petrus 3 vers 8 t/m 9
Vrienden, u moet niet vergeten dat één dag of duizend jaar voor de Here geen verschil
maakt. Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo.
Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil
niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
Maar de grote dag komt net zo onverwacht als een dief!
2 Petrus 3 Vers 13 t/m 15
Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God
beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn.
Opdracht, vers 14:
Terwijl u hier op wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is
aan te merken; houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij
komt.
En vergeet nooit waarom Hij wacht.
Hij geeft ons nog de tijd om andere mensen te vertellen dat Christus hen wil
redden!
Wat hier boven is geschreven kan alleen begrepen worden, als we ons laten
vervullen en leiden door de Heilige- Gods Geest.
Alles wat beschreven is in de Bijbel, kan alleen met de hulp door de Heilige
Geest worden uitgelegd, want de schrijvers hebben de woorden niet zelf
bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen er toe gedreven namens God te
spreken. Lees 2 Petrus 1 vers 20-21
Het is de Heilige Geest die ons, vervuld met liefde, die ons de ogen opent, die
ons wijsheid schenkt om Gods woord te verstaan, die ons kracht geeft, ook in
de moeilijke momenten van dit aardse leven, die ons wil troosten, die ons wil
leiden en sturen en helpen om het goede te doen en het verkeerde te laten.
Ik geloof ook in de Heilige -Gods Geest, die in mensen wil komen, wil wonen en
werken om onze eigen, vaak te zwakke geest te versterken.
Ik geloof dat het de Heilige, Gods- Geest is die mij vaak in de stilte van de
nacht, veel waaroms heeft duidelijk gemaakt.
Ik geloof dat het de Heilige Geest is die mij aangezet heeft om te schrijven, te
schilderen, en creatief te zijn met andere middelen, om zo het christelijk geloof
uit te leggen
Wie is God de Schepper.
Wie is Jezus zijn enig geboren zoon, onze Verlosser.
Wie of wat is en doet de Heilige Geest.
Wie zijn de geestelijke, verleiders, verziekers, verkrachters.
Wat is de Bijbel.
Waarom kunnen we zo maar ongemerkt, onbewust en onwetend in negatieve
situaties belanden, foute keuzes maken?
Waarom is er naast liefde en vreugde, geven, delen, hulp en aandacht, ook zo
veel haat, verdriet, egoïsme en pijn en agressie, ziekte, dood en verderf?
VEEL ZAL ER DAN DUIDELIJK KUNNEN WORDEN,
MAAR IK DENK ALLEEN, ECHT GOED,
ALS WE ONS LATEN VERVULLEN EN LEIDEN DOOR DE HEILIGE- GODS GEEST.
Wat doet, de Heilige Geest van God, met ons, als we de deur van onze
geestelijke ruimte openen, en Hem toelaten?
God verandert mensen ten goede,
# Hij wil, ons vernieuwen,
# Hij ons vervullen met Zijn liefde,
# Hij wil, ons Zijn Woord, in de Bijbel doen verstaan,
# Hij wil, ons helpen het goede te doen, en het verkeerde te laten,
# Hij wil, ons helpen, om onze talenten- gaven, hoe klein ze ook mogen zijn, te
ontwikkelen tot eer van God,
#Hij wil, ons helpen om te groeien in de liefde, voor God, de naasten, en
onszelf, voor de schepping, mens, dier en milieu.
# Hij wil ons helpen, om te groeien in, Zijn leefregels, de tien geboden na te
leven.
# Hij wil, ons bevrijden van onnodige angst en onzekerheid,
# Hij wil ons kracht geven, in de moeilijke momenten van dit nu nog aardse
leven,
# Hij wil ons helpen, om te groeien, in geven,delen, hulp, tijd en aandacht
geven,
# Hij wil ons helpen, om te groeien naar ons grote voorbeeld, Zijn enig geboren
Zoon, die ook:
ONZE VERLOSSER IS en WIL ZIJN!
Dit enkel, uit genade, niet omdat wij het kunnen verdienen.
Helaas, zullen we nog niet volmaakt worden, we leven nog in een wereld met
geestelijke verleiders, verziekers, verkrachters (ongevraagde, ongewenste
binnendringers), die onze geestelijke ruimte willen binnen dringen, die nog
alles in het werk stellen om ons van elkaar en van God af te scheiden, en zo
voor onmenselijk veel leed en verdriet kunnen zorgen.
GOD WEET DIT OOK,
MAAR OP ZIJN,GODS TIJD, ZAL ER EEN EINDE KOMEN AAN DEZE VOOR VEEL
MENSEN NU NOG AARDSE ELLENDE, MAAR NIET EERDER, ALS ALLE MENSEN
VAN HEM HEBBEN GEHOORD. ALS JEZUS TERUGKOMT ZAL NIEMAND KUNNEN
ZEGGEN, IK HEB U NIET KUNNEN KENNEN!
EN ALS WE GOD KENNEN, GELD
MIJN- GODS GENADE IS GENOEG,
DOOR HET OFFER VAN JEZUS, DIE DE SCHULD VAN DE WERELD OP ZICH NAM IS
ER VERGEVING
DIT IS EIGENLIJK ALLES, WAT WIJ ECHT NODIG HEBBEN.
www.dewaaromsvanhetleven.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards