PowerPoint Presentation - Nbf

advertisement
Visie NBF
Samen naar de toekomst
Wie zijn wij?
• Overeenkomst tussen de VS, België en de NBF?
Federalisme
De bedoeling van federalisme moet zijn: elke bevolkingsgroep tot haar
recht laten komen, niet om de begunstigden nog vlugger te laten
vooruitkomen (nationalistisch federalisme), maar om een toenadering
tussen alle bevolkingsgroepen mogelijk te maken en aldus de
arbeidersbeweging te versterken. Het grootste voordeel van
federalisme is dat het gezag democratischer kan worden (dichter bij de
bevolking staan; de verzuchtingen beter kennen), maar het grootste
risico is de verscherping van de verdeeldheid tussen de
bevolkingsgroepen.
https://www.marxists.org/nederlands/woordenboek/f/federalisme.htm
Wat doet de NBF?
Opleidingen
•Wedstrijdleiding, Trainers, Coaches en Talentontwikkeling
Administratie en Financiën
•Leden, Uitslagen, NBF Passen, NBF App’s
Topsport, Doping en Organisatie van (internationale) evenementen
•Organisatie van internationale evenementen, Nationale selecties, Trainingen, EK, WK
Wedstrijdzaken
•Landelijke competities, Nationale kampioenschappen, Wedstrijdleiding en kwaliteit van de banen
Vereniging ondersteuning
•Vormen van beleid van en voor verenigingen en werven van leden
Regelementen en handhaving
•Processen, Tuchtcommissie, Commissie van beroep, Topsport commissie, Financiële commissie, Reglementen commissie
Promotie en belangen behartiging
•Promoten van de sport in samenwerking met de branche, sporttechnische ondersteuning, Bowling Magazine, Website, Social Media
PESTEL
Global environmental analysis
• Welke externe invloeden zijn voor ons van
toepassing waar we rekening mee moeten
houden?
• Deze componenten kunnen we gebruiken
om onze focus en weerbaarheid mee te
vergroten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_environmental_analysis
Omgeving van de bowler
Andere sport
bonden
Brands
Training
Bowling vereniging
Pro Shop
Bowler/
Recreant
NOC*NSF
Bondsbureau &
Bestuur
Bowling huis
Distributeur van
bowling spullen
Internationale
bonden
PESTEL
P
Top 10 ambitie van NOC*NSF, rookbeleid, subsidiekorting vanuit de overheid,
kansspel wetgeving, gezondheidsbeleid (aandacht voor bewegen), grote
stedenbeleid (hang- jongeren), sportonderwijs en impact richting de branche.
E
Economische crisis, accijnsverhoging op alcohol en Btw-verhoging, de
bowlingondernemer (korte termijn denken), verenigingscontributie, bowlen is een
dure sport, sponsoring, monopolie van AMF.
S
Verenigingsleven (niet langdurig binden), grote steden problematiek, verharding van
de samenleving, vergrijzing, multiculturele samenleving, gebrek aan focus en groot
sport aanbod, social media, reclame, obesitas en ICT vermaak.
T
Balontwikkeling, ontwikkeling van de bowlingmachines, oliemachines, lanemapping,
kennis van de ondernemer, kennis van de bowler, opleidingen, digitale kennis
(App’s), scoresystemen, inschrijfsystemen, spelvorm.
E
Kosten om te reizen.
L
ARBO wetgeving, verenigingsrecht, statuten, fiscaliteit (vennootschapbelasting, BTW), arbeidsrecht en code goed sport bestuur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_environmental_analysis
SWOT
• Wat zijn onze sterke kanten en onze
zwakke kanten en waar liggen onze
kansen en bedreigingen binnen de context
van de NBF?
• Dit inzicht zal ons helpen wat we meer
kunnen uitbuiten en waar we onze
aandacht op moeten leggen.
SWOT
Interne analyse
Externe analyse
Sterke punten
Kansen
• Toegankelijke (laagdrempelige)
sport
• Voor alle leeftijdscategorieën
• Jeugdbeleid staat vast voor de
komende jaren
• Drie jaar topsportplan
• Competities
• Scoreverwerking
• Deelnemen aan sportcluster
• App en website
• Bowlen.nl doen we samen met
de brancheorganisatie
• Code goed sportbestuur
• Aandacht voor bewegen
• Er is veel potentieel (bowlen
wordt veel gedaan)
• Top 10 ambitie van NOC*NSF
(nieuwe sportagenda)
• Samenwerking met de NVB
• Organiseren van internationale
evenementen
• Ontzorgen van de
bowlingondernemer
• Sponsoring
• Verenigingsleven (niet langdurig
binden)
• Vergrijzing
• Social media
• Maken van een kennisbank
• Scoresystemen
• Clinics geven
• Samenwerking tussen bonden
SWOT
Interne analyse
Externe analyse
Zwakke punten
Bedreigingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gebrek aan focus
NBF naamsbekendheid
Leden voelen geen binding
Zichtbaarheid verenigingen
Communicatie
Reclame
Sporten is duur
Niet investeren door ondernemers
Verenigingscontributie
Subsidie die weg valt
Monopolie van AMF
Wegvallen van
bowlingondernemers
• Tarieven die ondernemers vragen
• Versoepeling van het arbeidsrecht
• Communicatie tussen
Bondsbureau, NBF bestuur,
verenigingen en leden moet aan
worden gewerkt
Rollen en verantwoordelijkheden
Rol bestuur
Rol commissies,
bondsbureau en verenigingen
Rol bowlers
Richten
Inrichten
Verrichten
NBF Visie
Visie
• Het creëren van een bowlingklimaat waarin iedere
bowler kan groeien op zijn of haar eigen niveau en
trots kan zijn op de sport die wordt beoefend.
• Toegevoegde waarde creëren door het verbinden
van mensen en belangen.
Missie
NBF Visie
Tactiek en
acties
• Helder en rechtlijnig communiceren naar de leden, verenigingen,
bowlinghuizen en andere belanghebbenden. Meenemen in de
gedachtegang.
• Samenwerkingsverbanden zoeken in alle componenten van de
bowlingsport.
• Het NBF bestuur wordt richtend (naar de toekomst) en kaderstellend
voor de sport.
• Commissies, bondsbureau en verenigingen worden verantwoordelijk
voor het inrichten van de sport.
• Maken van een (initiatieven) roadmap om focus en prioriteit aan te
brengen.
• Nieuwe ideeën indienen bij commissies en bondsbureau welke
worden ingediend bij het bestuur.
• Deze kunnen centraal worden opgeslagen bij de NBF.
Commissies, bondsbureau en verenigingen zullen bepalen welke
punten worden voorgesteld voor de roadmap.
• Meten wat er leeft in de bowlingsport door emotiemetingen na
evenementen.
Business model
• Nu we weten wat onze visie is kunnen we
dit vangen in een business model.
• Ons business model zal laten zien wie we
gelukkig moeten houden, wat onze
producten zijn en hoe we geld genereren.
Business model canvas
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=player_detailpage
Business model canvas
AdV
Bondsvergadering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bowlingverenigingen
Bowlingcentra
Bowlingproducenten
Lotto
NBI
NVB
VWS
NOB
NOC*NSF
ESBC
RTC
Gemeenten
Overheid
Sportbonden
Sportcluster
ETBF
WTBA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Organisatie
sportevenementen
Organisatie
ledenevenementen
Admin. Gem.
Delen van kennis
Delen van media
Opleidingen
Bondsbureau
Besturen
Opleidingen
Wedstrijdleiders
Trainers
Commissies
NBF Website
Camera’s
App’s
NBF lidmaatschap = 30 Euro
NMTL deelname = 12 euro
•
Toernooideelname = 2 euro
•
Toernooiorganisatie klasse C = ?
Toernooiorganisatie klasse B/A = ?
Huisleague = x euro per keer?
Recreanten league = x euro per keer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NMTL
Toernooien A, B, C
RTL
Huisleague
Huistoernooien
MijnNBF App
Kennis delen in
NBF/Recreanten App
Recreatie bowlen App
Recreanten League
TV Stream op App’s
Topsport
Topsport herkenning
Training/Clinics
Opleidingen
Clinics
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Persoonlijk
Online
Magazine
Bowlen.nl
Mail
Tv en Krant
•
•
•
•
•
•
NBF
Bowlingvereniging
Bowlingcentrum
Social Media
Website
Pro shop
NBF lidmaatschap
NMTL
Toernooien
Huisleague
Lotto
Sponsoring
•
•
Sportbowler
Huisleague bowler
Vereniging
Bowlingcentra
Recreant
Donateurs
Doven
50+
G-Bowlen
Scholen en
Gemeenten
Recreanten league
Adverteerders
Download