Inhoudsopgave Paardenconcours 4 JUNI 2011 Inhoudsopgave 1

advertisement
INHOUDSOPGAVE PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
2
Organisatie
3
Dagindeling
4
Algemene bepalingen
5
Extra Prijzen
7
Rubriek Sponsors
8
Rabo Talenten Stimulering
9
Grote Prijs van CH Abcoude (Masters Springen Z/ZZ)
10
Deelnemende verenigingen
11
Lieve mensenlijst & Juryleden
12
Sponsors
13
Terreinindeling
15
Een actuele deelnemerslijst is tijdens het concours verkrijgbaar bij het secretariaat of kijk op www.slotruiters.nl
Pagina 1
VOORWOORD PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Hartelijk welkom op het paardenconcours in Abcoude.
Het paardenconcours kon vorig jaar helaas niet doorgaan omdat het terrein te nat was.
Dit jaar hopen wij dat de weergoden ons beter gezind zijn, zodat we een goede start
maken op het nieuwe concoursterrein dat ter beschikking is gesteld door Nico Zagt.
Hoogtepunten in het programma zijn de Kür op muziek en het Masters springen.
Een vast onderdeel in het programma is de Rabo Talenten Stimulering
aangeboden door onze hoofdsponsor Rabobank Amstel en Vecht.
Het concourscomité van de Slotruiters heeft met een groot aantal vrijwilligers
weer haar uiterste best gedaan om er een mooi evenement van te maken.
Mede dankzij onze trouwe sponsors is concours Abcoude uitgegroeid tot een
concours van formaat waar het gezellig toeven is.
Graag wens ik alle deelnemers en toeschouwers een sportieve en leuke dag toe.
Namens het concours comité van de Slotruiters,
Jos Pronk
Overzicht voorzitters concours comité.
DORIEN DE GROOT
ARNOLD PLUIMERS
Van 1973 t/m 1981 +1987 van 1982 t/m 1986
PIET ROOZEN
van 1987 t/m 1991
Pagina 2
JOS PRONK
van 1992 tot nu
ORGANISATIE PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Concours Comité
Jos Pronk
Paul Hamer
Corry de Veer
Inez Hoogendoorn
Evalien Smink
Bertus van Wees
Hiltje Smink
Parcoursbouwer
Jos Slottje
Speaker
Rob van Veen
Schrijfster
Sandra Rebergen
Secretariaat /
Rekenkamer
Inez Hoogendoorn
Jeffrey van Berkel
Tijdwaarneming/
Geluid
T&S, tijd en snelheidregistratie
[email protected], 06-13442234
Bloemversiering
Boutique des Fleurs, Abcoude
Ontwerp voorplaat
Lay-out voorplaat
Ellen Thomas
Linda Moen
Druk programmaboekje
Total Mail Service BV, Almere
Medische dienst
Rode Kruis ‘Afdeling de Angstel’
Dierenarts
DAP Amstel, Vecht en Venen, 0297-263758
Hoefsmid
David Koning, 06-53707439
Coördinatie prijzen
Renée Moerman
Pagina 3
Voorzitter
Penningmeester
Secr. Pony’s
Secr. Paarden
Juryleden
Terrein
Tent
DAGINDELING PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Dressuur
09.30 uur
B dressuur
M1/M2 dressuur
Z1 dressuur
14.00 uur
L1/L2 dressuur
Z2 dressuur
Kür op Muziek Z1 en Z2
13.30 uur
Prijsuitreiking Dressuur ochtendprogramma bij de tent
18.00 uur
Prijsuitreiking Dressuur middagprogramma bij de tent
Springtuin
09.00 uur
Oefenspringen 60 en 80 cm
B springen klassiek
B springen twee fasen
L springen klassiek
L springen twee fasen
M springen klassiek
M springen twee fasen
Z springen klassiek
ZZ springen klassiek
Masters springen
Pagina 4
ALGEMENE BEPALINGEN PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Algemeen
In alle gevallen waarin bepalingen van het vraagprogramma en/ of reglement
niet voorziet, beslist de KNHS vertegenwoordiger.
Reglementen
Er zal gereden worden onder de reglementen van de Afdeling Basiswedstrijdsport van
de KNHS.
Aansprakelijkheid
Noch het Concours Comité, noch de RV & PC de Slotruiters aanvaarden
aansprakelijkheid met betrekking tot ongevallen, schade, vermissingen etc.
Dopingcontrole
Met het deelnemen aan deze wedstrijd onderwerpt men zich automatisch aan
de hiervoor geldende bepalingen in het reglement ongeoorloofde middelen en
medicijnen zoals opgenomen in het Veterinair Reglement van de KNHS.
Starttijden
De deelnemers aan de dressuur worden verzocht zich aan de starttijd en volgorde
van het programma te houden. Bij het springen paarden is de startvolgorde vrij.
Te verrijden proeven
1e Proef
2e Proef
B
nr. 5
B
nr. 6
L1 nr. 9
L1 nr. 10
L2 nr. 13
L2 nr. 14
M1 nr. 17
M1 nr. 18
M2 nr. 21
M2 nr. 22
Z1 nr. 25
Z1 nr. 26
Z2 nr. 29
Z2 nr. 30
4-tal klasse L nr. 46
4-tal klasse M nr. 50
4-tal klasse Z nr. 52
Kür op Muziek Z1 nr. 44
Kür op Muziek Z2 nr. 94
Pagina 5
ALGEMENE BEPALINGEN PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Betalen inschrijfgeld
De deelnemers worden verzocht om het inschrijfgeld op de wedstrijddag contant te
voldoen bij de penningmeester (naast het secretariaat).
Hoe herkent u de organisatie?
Juryleden
Oranje rozet
Organisatie
Badge
Doorgeven van wijzigingen
Wijzigingen voor het paardenconcours kunnen
telefonisch worden doorgegeven ten alle tijden
aan Inez Hoogendoorn, tel. 06-11104413.
Pagina 6
EXTRA PRIJZEN PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Rabobank Amstel en Vecht
Rabo Jeugd stimulering
Divoza
Paardendeken (B springen)
Pregini horse & friend
Waardebon (L springen)
Paardendeken L1 dresssuur 1e proef
Masters Horsebrox
Paardendeken (M springen)
Ooteman Ruitersport
Paardendeken (M1 dressuur – 1e proef)
Ooteman Ruitersport
Vantaggio, rond stang en trens hoofdstel
(M2 dressuur – 1e proef)
Dressage Direct
Paardendeken (Z2 Kür op muziek)
Abonnement op Dressage Direct voor alle winnaars
in het Z dressuur en Kür op muziek
Bakker Ruitersport en zadelmakerij
Schabrak
Boutique des Fleurs
4 boeketten bloemen
Pagina 7
RUBRIEK SPONSORING PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
B dressuur
DAP Amstel Vecht & Venen
B dressuur
Tabakshop Abcoude
B dressuur
Camping ‘t Riviertje
L1 dressuur
Cor van den Bosch
L1 dressuur
Timmer en renovatie service Hans Ligtvoet
L2 dressuur
HK3 de wooncode
M1 dressuur
Imans trailers en menwagens
Z1 dressuur
Rabobank Amstel en Vecht
B springen
Braak interieur Stoffering BV
M springen
Lemarchand Consultancy
Z springen
Agterberg BV
Masters springen Z/ZZ
Smink Infra & Loon- en
Grondverzetbedrijf T. van Bodegraven
Pagina 8
RABO TALENTEN STIMULERING PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Rabobank Amstel en Vecht stimuleert jonge ruiters in hun verdere ontwikkeling.
Rabo Talenten Stimulering
Rabobank Amstel en Vecht wil graag jonge ruiters stimuleren om zich verder te
ontwikkelen in de hippische sport. De Rabo Talenten Stimulering is speciaal ontwikkeld
voor ruiters in de laagste klassen. Alle ruiters en amazones tot en
met 21 jaar komen hiervoor in aanmerking. Zij kunnen een mooi promotiepakket, met
daarin o.a. een uitnodiging voor de landelijke Rabo Talentendag, winnen.
Rabobank Amstel en Vecht stelt tijdens het Pony en Paarden Concours Abcoude in
totaal vier Rabo Talenten pakketten beschikbaar.
De betreffende rubrieken zijn aangegeven als Rabo Jeugdrubriek
Pagina 9
PRIJS VAN CH ABCOUDE (MASTERS SPRINGEN Z/ZZ)
Het Masters Springen is een springwedstrijd voor de zeven beste ruiters uit het
klassiek parcours klasse Z en ZZ. Er zal een zogenoemd Masters parcours worden
verreden. Dit houdt in dat elke ruiter per ronde naar eigen inzicht een der hindernissen
met 10 cm. mag laten verhogen. Indien een ruiter foutloos rijdt, gaat hij door naar de
volgende ronde. Maakt hij/zij een weigering of valt er een balk van een de
hindernissen, dan is de ruiter uitgeschakeld. Voor aanvang van deze rubriek
verschijnen de ruiters te voet in de ring om door middel van loting de startvolgorde te
bepalen.
Deze rubriek wordt gesponsord door:
Smink Infra & Loon- en
Grondverzetbedrijf T. van Bodegraven.
Pagina
10
DEELNEMENDE VERENIGINGEN PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
AA-Ruiters
Any Dale
Beemsterruiters
Benschpperruiters
Boreftse ruiters
Broekerruiters
Centrumruiters
Gunterstein
Heerhugowaard
HS Heiloo
Merlen, van
Nederhorst D.B.
Nedereind
NHRV
Neuderuiters
Oostzaanerveld
OWF
Rijnland
Slotruiters
Singels
S.P.A
Verende Wagen
Voornruiters
Weespervechtruiters
Wennekers
Westfrisia
Wieringermeerruiters
Zilvia's Hoeve
Gooische J.V.
Gouden Adelaar
Groenendael
Stichtse RJV
Troje
Willis
De Weteringruiters
Zilverstadruiters
De Rijnruiters
De Ronde Venen
Baambrugge
Muiderberg
Midden Beemster
Benschop
Bodegraven
Broek in Waterland
Wijdenes
Breukelen
Heerhugowaard
Heiloo
Heemstede
Nederhorst d.B.
Utrecht
Haarlem
Nijkerk
Oostzaan
Venhuizen
Wassenaar
Abcoude
Achterveld
Amsterdam
Houten
De Meern
Weesp
Aalsmeer
Andijk
Wieringermeer
Houten
Laren NH
Bunschoten
Bunschoten
Utrecht
Uithoorn
Wilnis
Schalkwijk
Schoonhoven
Nieuwegein
Mijdrecht
Pagina
11
LIEVE MENSEN PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Sinds vele jaren is in het programmaboekje van ons concours een Lieve Mensenlijst
opgenomen. Hierop staan de namen van mensen en dieren die het concours een
warm hart toedragen en dit met een financiële bijdrage laten blijken. Mede dankzij
deze bijdragen kunnen wij ieder jaar weer investeren in ons concours.
Alle lieve mensen en dieren hartelijk dank!
Fam. Pierrot
De Brunsjes
Fam. Soede
Teun Hoogendoorn
Ariba
Claartje van Andel
Dia de liefste
Henk en Trudy
Bertus en Carla
Gerard de Jong
Smurk
Muppet
JURYLEDEN
Dhr.
A.J. Kippers
Dhr. J.A.
Boots
Dhr. H.W. Coster
Mw. E. Meijssen- de Ridder
Dhr. D.J. de Haas
Mw. A.M. Jansen - Stevens
Mw.C.A. Rotteveel
Dhr. J. de Vries
Dhr.A. Ubels
Mw. A.L. van Elderen- Geertsema
Dhr. P. Groen
Dhr. K. de Jong
Hr.W. Nugteren
Mw.N.A. Takke - Coppoolse
Mw. M. Winkel
Pagina
12
SPONSORS PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Onze jaarlijkse concoursen worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.
Het zijn allemaal vaklieden op hun eigen gebied. Maak dus, waar nodig,
gebruik van hun diensten!
Agterberg B.V.
Arco Catentering&cateringbedrijf
het Oventje
Arends Autobanden
Autoschade Pijnaker
Autowasserette Hollandse Kade
Baard, Firma
Bakker, Fa.
Blokland, Mans van
Bodegraven, Tim van
Booij
Boutique des Fleurs
Braak BV
Bruns terrein en groenvoorz.
Café-restaurant Bon
Camping 't Riviertje
Christiaan Coiffures
Constructive
Cor van den Bosch
D.A.P. Amstel, Vecht & Venen
De Haan Products
Decoline, schilders
Divoza, Fa.
Dressage Direct
Fiege
Folkertsma, Gebr.
Fysio Sport Baambrugge
Garage Abcoude
Griffioen, Fa. Cees
Groot, Fa. de
Groot & Zn., de
Heineken bv.
HK3, de wooncode
Hoogendoorn, B.
Imanse aanhangwagens
Jasmijn
JES klussenbedrijf
Jong, T.de
Kenbeek Fysiotherapie
Kerkwijk, van
Keurslagerij Hans Pouw
Keurslagerij Jan Kolk
Keurslagerij Pouw
Konag aanhangwagens
Koning, David
Koot, Fred
Kooter, Willem B.V.
Kouwenhoven Vlees
Kruiswijk, Egbert
Lee B.V., Jan van der
Manegebodems
Partyverhuur en cateringbedrijf
De Bilt
Mijdrecht
030-2201582
0297-580742
Autobanden
Autoschadespecialist
Autowasserette
Land-en tuinbouwmechanisatie
Ruitersport en zadelmakerij
Onderhoudsbedrijf
Loon-en grondverzetbedrijf
Tuinontwerp en tuinaanleg
Bloemenwinkel
Interieur en stoffering
Terrein- en groenvoorziening
Café-restaurant
Camping
Kapperszaak
Timmer, renovatie&maatwerk
Installatiebedrijf
Dierenartspraktijk
Kunststofspuitgieten
Schildersbedrijf
Ruitersportartikelen
Dressuur e-service
Transportbegeleiding
Bouw&timmerwerken
Fysiotherapie
Garagebedrijf
Agrarische artikelen
Pluimveehouderij
Loonbedrijf
Brouwerij
Advies op woongebied
Agrarisch Loon-en verhuurbedrijf
Trailers & menwagens
Chinees Restaurant
klussenbedrijf
Meesterschoenmaker
Fysiotherapie
Stadscafe
Keurslagerij
Keurslagerij
Keurslagerij
Aanhangwagens en trailers
Hoefsmid
Onderhouds-en klussenbedrijf
Transportbedrijf
Vleeshandel
Vleeshandel
Loonbedrijf/Grondverzet
Loenersloot
Aalsmeer
Abcoude
Huizen
Hilversum
Abcoude
Baambrugge
Baambrugge
Abcoude
Abcoude
Baambrugge
Vinkeveen
Baambrugge
Abcoude
Baambrugge
Waverveen
Vinkeveen
Abcoude
Baambrugge
Leek
Abcoude
Abcoude
Abcoude
Baambrugge
Abcoude
Baambrugge
Abcoude/Zoeterwoude
Abcoude
Houten
Abcoude
Loenersloot
Aalsmeer
Abcoude
Baambrugge
Amsterdam
Abcoude
Amsterdam
Almere stad
Amstelveen
Abcoude
Nagele-Flevoland
Wilnis
Abcoude
Hazerswoude-dorp
Ouderkerk a/d Amstel
IJsselstein
Amstelveen
0294-293377
020-6478001
0294-281278
035-5251385
035-6214693
06-53155758
0294-293031
0294-290014
0294-283685
0294-280900
06-53818754
0294-287146
0294-290097
0294-281286
06-25520998
06-38914004
0297-263758
0294-281976
06-22296202
0594-512145
0294-287073
06-25257273
06-54375137
0294-291715
0294-258020
0294-293085
0294-291293
0294-284238
030-6394394
0294-280908
0294-293578
0297-266484
0294-281975
06-46006883
020-6713212
0294-281613
020-6203316
036-5341675
020-6433754
0294-281224
0527-652190
06-53707439
06-53167864
0172-232202
020-4961288
030-6868420
020-6438131
Pagina
13
SPONSORS PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Onze jaarlijkse concoursen worden mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.
Het zijn allemaal vaklieden op hun eigen gebied. Maak dus, waar nodig,
gebruik van hun diensten!
Lemarchand Consultancy
Liefhebber, Fa.
Ligtvoet, Hans
Masters Horsebrox
Meerleveld, Fa.
Michielsen, Irmgard
Mijn Mobiele Fietsenmaker
Multiservice Te Braak B.V.
Oostenrijk& van der Wurff VOF
Ooteman ruitersport
Petrogas B.V.
Ploegstra, C
Poel Gooi en Vecht VOF
Pregini horse & friend
Prins, F
Rabobank Amstel en Vecht
Schaick v.o.f., G.en G.van
Schijfgroep Uithoorn
Schuurman en Zn. VOF
Smink, Evalien Diensten
Smink Infrastructuur
Snoek tuinen
Spreij Boekhandel
Stal Buitenrust
Stal Willig
Stomerij van Rooijen
Tabakshop Abcoude
Total Mail Service Almere BV
Trendlounge Abcoude
Troost, H. Lasbochtenfabriek
Van Kouwen Groep
Van Vliet Groep
Verhoef B.V.
Vlaanderen en Meijbaum
Vrolijk, Frans
Walbeek, bouw en aannemersb.
Zeldenrijk, Anton
Adviesburo
IJzerwaren e.d.
Timmer en Renovatie Service
Paardenvoeders
Bestratingen/Rioolwerkzaamheden
Fysio- en osteopathie voor paarden
Fietsenmaker bij u aan huis
Stofferen van meubels
Loonbedrijf
Ruitersportartikelen
Garagebedrijf
Loon en Verhuurbedrijf
Bosbouwartikelen
Ruitersportartikelen
Smederij- en Constructiebedrijf
Voor al uw bankzaken
Loon-en verhuurbedrijf
Sloopwerk e.d.
Loon-en verhuurbedrijf
Dienstverlening
Infrastructuur
Hoveniersbedrijf
Boekhandel/kantoorartikelen
Stalhouderij
Pension-en handelsstal
Stomerij
Tabaksartikelen/Tijdschriften e.d.
Masters in Direct Mail
Haarmode & lichaamsverzorging
Lasbochtentechniek
Autobedrijven
Milieu dienstverleners
Administratiekantoor
Makelaardij
Bouw- en Aannemersbedrijf
Algeheel onderhoud aan kleine
landschapselementen
Pagina
14
Waverveen
Abcoude
Abcoude
Lienden
Diemen
Vreeland
Abcoude
Kockengen
Driemond
Hoogkarspel
Baambrugge
Nederhorst den Berg
Baambrugge
Abcoude
Abcoude
Amstelveen
Abcoude
Uithoorn
Nederhorst den Berg
Abcoude
Nieuwer ter Aa
Abcoude
Abcoude
Abcoude
Nigtevecht
Abcoude
Abcoude
Almere
Abcoude
Baambrugge
Mijdrecht
Nieuwegein
Baambrugge
Abcoude
Abcoude
Baambrugge
Baambrugge
06-23978220
0294-284570
06-54952980
0488-481530
020-6980635
0294-230949
06-41839322
0346-330030
06-51516069
0228-561980
0294-291395
0294-252405
0294-291090
06-11649497
0294-281282
020-4548000
0294-284369
0297-567501
0294-252303
06-53846693
0294-285615
06-30715084
0294-284154
0294-483916
06-51249789
0294-281502
0294-284943
036-7113535
0294-283839
0294-291236
0297-272272
030-2855200
0294-293344
0294-281670
0294-283159
0294-293111
06-27042414
TERREININDELING PAARDENCONCOURS 4 JUNI 2011
Pagina
15
Download